بشرويه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بشرويه

طهانی معصومه

طهانی معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
محمدپور عماد

محمدپور عماد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قاسمیان امیر محمد

قاسمیان امیر محمد

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خراسان جنوبي

4سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
ظفریان محمدی مینا

ظفریان محمدی مینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قلیان اول علیرضا

قلیان اول علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
سعادت سید علی

سعادت سید علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
نظرزاده مریم

نظرزاده مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
هراتی نجمه

هراتی نجمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حیدرنژاد زینب

حیدرنژاد زینب

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
کرمانی زاده امیرحسین

کرمانی زاده امیرحسین

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شکرزاده زینب

شکرزاده زینب

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ابوالحسنی علیرضا

ابوالحسنی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صارمی هانیه

صارمی هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فرشاد فهیمه

فرشاد فهیمه

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

هنر
جباری مجتبی

جباری مجتبی

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
دهقانی مقدم مرتضی

دهقانی مقدم مرتضی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
نبی زاده زهرا

نبی زاده زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نوروزی زهرا

نوروزی زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محقق عطائی نجمه

محقق عطائی نجمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محقق عطائی مرضیه

محقق عطائی مرضیه

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مشهوری علی

مشهوری علی

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ثقفی فر مهدی

ثقفی فر مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
علی پور رسول

علی پور رسول

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اکرمی نیا راضیه

اکرمی نیا راضیه

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
علیمحمدی زهرا

علیمحمدی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جعفری جلال

جعفری جلال

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قاسمیان محمد

قاسمیان محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شبان مرضیه

شبان مرضیه

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/4/2023 10:31:58 AM
Menu