فردوس

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر فردوس

چاوشی فائزه

چاوشی فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

9سال کانونی / 155 آزمون

تجربی
نقوی مقدم سید مصطفی

نقوی مقدم سید مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
ناصری اسماعیل

ناصری اسماعیل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
درویش زینب

درویش زینب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
نوربخش سجاد

نوربخش سجاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ابراهیمی سید رحیم

ابراهیمی سید رحیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
بهزاد سعید

بهزاد سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
خادم کریموی بتول

خادم کریموی بتول

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
پاسدار مهوید امیرحسین

پاسدار مهوید امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
براتی نسرین

براتی نسرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
قیصری علیرضا

قیصری علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
تیمور مهدیه

تیمور مهدیه

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
رضازاده زهره

رضازاده زهره

زبان روسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

زبان
عابدینی علیرضا

عابدینی علیرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
بخشی ناهید

بخشی ناهید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
نیازی بیدسکان فاطمه

نیازی بیدسکان فاطمه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
ابراهیمی علی

ابراهیمی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رضائی برون میلاد

رضائی برون میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سعیدی راد یوسف

سعیدی راد یوسف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
طحان منش احمد رضا

طحان منش احمد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مهرداد اسماسادات

مهرداد اسماسادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سعیدزاده علی

سعیدزاده علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رجبی سعیده

رجبی سعیده

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عشرتی حامد

عشرتی حامد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
جعفری پور فاطمه

جعفری پور فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سعیدزاده سهیل

سعیدزاده سهیل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اکبری اکرم

اکبری اکرم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسماعیل پور سید مهدی

اسماعیل پور سید مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سیدی سید علیرضا

سیدی سید علیرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
نبردی حمید

نبردی حمید

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
پورفعتی فرزانه

پورفعتی فرزانه

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ابراهیمی امید

ابراهیمی امید

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
نژادوفا امیرحسین

نژادوفا امیرحسین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رضایی زال محمد

رضایی زال محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شفقی عادله

شفقی عادله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
موید زهرا

موید زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خداخواه امیرحسین

خداخواه امیرحسین

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
آشوری فاطمه

آشوری فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
خازنی عاطفه

خازنی عاطفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بذرافشان علی

بذرافشان علی

کارگرداني تلويزيون|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 48 آزمون

هنر
میررضوی زهراسادات

میررضوی زهراسادات

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | محروم-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
چراغی باغستان علی

چراغی باغستان علی

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

زبان
نبی زاده جوان حسین

نبی زاده جوان حسین

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مهدی زاده ابوالفضل

مهدی زاده ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
حسین زاده نسرین

حسین زاده نسرین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
قادمی محدثه

قادمی محدثه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مرادی بتول

مرادی بتول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
شبانی محبوب مریم

شبانی محبوب مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
وحیدی نیا مینا

وحیدی نیا مینا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اسدی فاطمه

اسدی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ابراهیمی امیرحسین

ابراهیمی امیرحسین

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
اعتمادی محمد

اعتمادی محمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خراسان جنوبي

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رحیمی زهرا

رحیمی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کدخدائی عاطفه

کدخدائی عاطفه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
وطن پرست اسماء

وطن پرست اسماء

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صمدی فاطمه

صمدی فاطمه

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
شریفی محمدرضا

شریفی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اسدی میرزای قلی فاطمه

اسدی میرزای قلی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
سالاریان فاطمه

سالاریان فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
معزی سید محمد مهدی

معزی سید محمد مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سیفی سعیده

سیفی سعیده

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
میرزای قلی فاطمه

میرزای قلی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سروری سحر

سروری سحر

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عصاری محدثه

عصاری محدثه

زبان روسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

زبان
حسنی حانیه

حسنی حانیه

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
پیروزی سعید

پیروزی سعید

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ترابی آزاد مینو

ترابی آزاد مینو

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
هوشمند ریحانه

هوشمند ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
طالبیان ایمان

طالبیان ایمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کیوانی ابوالفضل

کیوانی ابوالفضل

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رضانیا مهسا

رضانیا مهسا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
دنیایی دینا

دنیایی دینا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نظریان مهدی

نظریان مهدی

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
باقری معصومه

باقری معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
افسری علی

افسری علی

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نیک انجام هاجر

نیک انجام هاجر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آگاهی محمد

آگاهی محمد

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رحمتی محبوبه

رحمتی محبوبه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دژبانی علیرضا

دژبانی علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حق پرست فاطمه

حق پرست فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شرفی فرزانه

شرفی فرزانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نوری امیرعلی

نوری امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
قاسمی پرهام

قاسمی پرهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
افخمی راد الهه

افخمی راد الهه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
یاحقی سجاد

یاحقی سجاد

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
سلمانی فاطمه

سلمانی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سلحشور مریم

سلحشور مریم

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کریمی علی

کریمی علی

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
پناهی سید محمد

پناهی سید محمد

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
خفاجه امیر

خفاجه امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شکسته بند امیرحسین

شکسته بند امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ایمان طلب ملیحه

ایمان طلب ملیحه

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قلی زاده امیرحسین

قلی زاده امیرحسین

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رزمی ناعمه

رزمی ناعمه

حقوق|دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
موید مبینا

موید مبینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
غفاری فاطمه زهرا

غفاری فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عطائی الهام

عطائی الهام

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
جنگیده معصومه سادات

جنگیده معصومه سادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرار سمیرا

فرار سمیرا

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
آرمیده مهدیه

آرمیده مهدیه

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
غلامرضا نژاد مهشید

غلامرضا نژاد مهشید

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
کنعانی مرضیه

کنعانی مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ساده آزاده

ساده آزاده

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اکبری راد فهیمه

اکبری راد فهیمه

جغرافيا|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
میرزاده محمد

میرزاده محمد

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه هنرشيراز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

هنر
علیزاده دوحصاران ساجده

علیزاده دوحصاران ساجده

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رحمتی مریم

رحمتی مریم

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سیدی زهرا سادات

سیدی زهرا سادات

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سیدی سید محمد

سیدی سید محمد

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
آ ذ ر زینب

آ ذ ر زینب

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
احسانی مقدم نازنین

احسانی مقدم نازنین

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
یگانه محمد

یگانه محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقان کامرود آرزو

دهقان کامرود آرزو

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هاشمی نرم مرتضی

هاشمی نرم مرتضی

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شرف نیا بلال

شرف نیا بلال

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
میرزائی الهه

میرزائی الهه

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قلی نیا عدالتی نادیا

قلی نیا عدالتی نادیا

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
دادگر محبی سعید

دادگر محبی سعید

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خورشیدی مهدی

خورشیدی مهدی

مهندسي معدن|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عصاری الهام

عصاری الهام

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

زبان
فردی نرگس

فردی نرگس

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ثنایی غلامحسین

ثنایی غلامحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
دادگر محبی سارا

دادگر محبی سارا

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
عبدمجیری فائزه

عبدمجیری فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اشرف زاده محمد جعفر

اشرف زاده محمد جعفر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قندهاری زهرا

قندهاری زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
افشاری سلمان

افشاری سلمان

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سعیدنیا سید محمدباقر

سعیدنیا سید محمدباقر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
افسری علیرضا

افسری علیرضا

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رجب پور محبوبه

رجب پور محبوبه

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خراسانی زینب سادات

خراسانی زینب سادات

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رزم آرا مائده

رزم آرا مائده

جامعه شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
افغویی محمدحسین

افغویی محمدحسین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پاکدل زهرا

پاکدل زهرا

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهیمی محمدجواد

ابراهیمی محمدجواد

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
هروی محسن

هروی محسن

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
طحان منش باغستان محمد

طحان منش باغستان محمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خاکی محمدمهدی

خاکی محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
حقیقی علی

حقیقی علی

مديريت وبازرگاني دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مصباحی امیرمحمد

مصباحی امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
تسامحی عارفه

تسامحی عارفه

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
غفاری امیرحسین

غفاری امیرحسین

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جنگجو نجمه

جنگجو نجمه

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
کوشکی رضا

کوشکی رضا

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طلائی امین

طلائی امین

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
افراه زهرا

افراه زهرا

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شرفی سمیه

شرفی سمیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمودی زهرا

محمودی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سعادت طلب امیرحسین

سعادت طلب امیرحسین

علوم ومهندسي اب|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صالح نیا صالحه

صالح نیا صالحه

علوم ورزشي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
میربلوکی مصطفی

میربلوکی مصطفی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
آورمزد کوثر

آورمزد کوثر

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
ارتشیدار زهرا

ارتشیدار زهرا

مديريت دولتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/3/2023 12:35:04 PM
Menu