كلاردشت /حسن كيف

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كلاردشت /حسن كيف

سلیمانپور مریم

سلیمانپور مریم

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
زال نژاد تارا

زال نژاد تارا

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
شیرازی فاطمه

شیرازی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
غرایاق زندی حسن

غرایاق زندی حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شفیعی گواری فاطمه

شفیعی گواری فاطمه

مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
غرایاق زندی علی اکبر

غرایاق زندی علی اکبر

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پولادی معصومه

پولادی معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سلیمان پور سوگند

سلیمان پور سوگند

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازنداران

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
شهبازی فاطمه

شهبازی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دلفانی رضا

دلفانی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مریدپور نرگس

مریدپور نرگس

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
دلفان آذری کامیار

دلفان آذری کامیار

مهندسي معماري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
ویسی لیلا

ویسی لیلا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بیگلریان آیدا

بیگلریان آیدا

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سنایی داود

سنایی داود

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دیلم صالحی فاطمه

دیلم صالحی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ازوجی راضیه

ازوجی راضیه

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دلفان آذری ساحله

دلفان آذری ساحله

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بیرقیان علیرضا

بیرقیان علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سلیمانپور یاسین

سلیمانپور یاسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
سامری فائزه

سامری فائزه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
غرایاق شمیم

غرایاق شمیم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صائمیان فاطمه

صائمیان فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صادقیان فرهاد

صادقیان فرهاد

مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
کیهانی محدثه

کیهانی محدثه

گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
5/29/2023 8:09:05 AM
Menu