بندپي

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بندپي

سلطان زاده صلحدار سیده حدیثه

سلطان زاده صلحدار سیده حدیثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
بابایی رضا

بابایی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
میکانیکی علی رضا

میکانیکی علی رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
قلی زاده شمس امیرمحمد

قلی زاده شمس امیرمحمد

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
حاتمی حامد

حاتمی حامد

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
روستا باریکی عادله

روستا باریکی عادله

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
قنبرزاده سماکوش کوثر

قنبرزاده سماکوش کوثر

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
6/2/2023 4:03:39 PM
Menu