شيرگاه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر شيرگاه

آقائی آرائی حسین

آقائی آرائی حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

6سال کانونی / 115 آزمون

ریاضی
محرابی کالی محمد

محرابی کالی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

6سال کانونی / 109 آزمون

ریاضی
فرهادزاده معصومه

فرهادزاده معصومه

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
نوریان راد نسترن

نوریان راد نسترن

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدی فیروزجائی شیرین

محمدی فیروزجائی شیرین

زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آسور فرشته

آسور فرشته

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نودهی کوثر

نودهی کوثر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
احمدی کمرپشتی رکسانا

احمدی کمرپشتی رکسانا

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
6/7/2023 8:00:28 AM
Menu