بهنمير

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بهنمير

علی پور مهراب

علی پور مهراب

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

6سال کانونی / 116 آزمون

زبان
فیروزپوربندپی علی

فیروزپوربندپی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
سیف اله پور عربی مهیار

سیف اله پور عربی مهیار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

6سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
جانبازی معصومه

جانبازی معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اسداله پور عزیزی مائده

اسداله پور عزیزی مائده

فيزيک مهندسي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
جهانی محمد

جهانی محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
حسن پور عزیزی حسین

حسن پور عزیزی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عظیمی بهنمیری زهرا

عظیمی بهنمیری زهرا

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
واجدی سیدعلی

واجدی سیدعلی

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
امامی نژاد فاطمه

امامی نژاد فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
جامشیر زینب

جامشیر زینب

مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
کریمی سمیرا

کریمی سمیرا

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ساداتی عربی سیده مهدیس

ساداتی عربی سیده مهدیس

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
5/30/2023 8:15:02 AM
Menu