نوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر نوشهر

خادمی مبینا

خادمی مبینا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
بیگدلی عرشیا

بیگدلی عرشیا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

8سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
تبریکی فرزانه

تبریکی فرزانه

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
جمشیدپور باقر

جمشیدپور باقر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
زارعی مونا

زارعی مونا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
تجاسم امیرمحمد

تجاسم امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
قمی درزی دانیال

قمی درزی دانیال

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
آقااحمدی محمدامین

آقااحمدی محمدامین

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رمضانی پول ساناز

رمضانی پول ساناز

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
تقی پرست اردبیلی امیرحسین

تقی پرست اردبیلی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حیدری نائیج فاطمه

حیدری نائیج فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شیخ الاسلامی باران

شیخ الاسلامی باران

رياضيات وکاربردها|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
محسنی بندپی محدثه

محسنی بندپی محدثه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
کرکبودی آب بندانک محمدرضا

کرکبودی آب بندانک محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سراج مهرشاد

سراج مهرشاد

مهندسي دريا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
حسینی لرگانی سیده زهرا

حسینی لرگانی سیده زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زرکی مریم

زرکی مریم

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
کوه زاد مهسا

کوه زاد مهسا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قدرتی گیلوائی امیرحسین

قدرتی گیلوائی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خدابنده اویلی مینا

خدابنده اویلی مینا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
محمدی فیروز فاطمه

محمدی فیروز فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
دهقان طرزجانی فاطمه

دهقان طرزجانی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خسروی لرگانی هدیه

خسروی لرگانی هدیه

زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدزاده سالیانی هلیا

محمدزاده سالیانی هلیا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
رودکی امیرحسین

رودکی امیرحسین

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رضوانی گیل کلائی پویا

رضوانی گیل کلائی پویا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اسکندری کامبخش

اسکندری کامبخش

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
اناهید پارسا

اناهید پارسا

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پاشازانوسی طاها

پاشازانوسی طاها

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
قمی امیرعلی

قمی امیرعلی

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رحیمی حسینی فاطمه

رحیمی حسینی فاطمه

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
موسوی میرکلائی سیده فائزه

موسوی میرکلائی سیده فائزه

مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
موسوی میرکلا سیده ریحانه

موسوی میرکلا سیده ریحانه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازنداران

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پورزال مهدی

پورزال مهدی

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسینی علی آبادی سیده نازنین

حسینی علی آبادی سیده نازنین

فيزيک|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نژاد معصوم دانیال

نژاد معصوم دانیال

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
علیجانی تلابنی سهیل

علیجانی تلابنی سهیل

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
طیبی زهرا

طیبی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسینی علی آباد سید سروش

حسینی علی آباد سید سروش

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
خزایی پول کوثر

خزایی پول کوثر

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
کریمی بیرگانی رعنا

کریمی بیرگانی رعنا

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حسین پور صبا

حسین پور صبا

گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نورحسینی مائده

نورحسینی مائده

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حسین نتاج عمرانی علی

حسین نتاج عمرانی علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جز دره ئی سید مهرشاد

جز دره ئی سید مهرشاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
درویش امیرحسین

درویش امیرحسین

جغرافيا|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ملکی حوری

ملکی حوری

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
مصطفی پور کندلوسی مریم

مصطفی پور کندلوسی مریم

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مقیمی کندلوس میلاد

مقیمی کندلوس میلاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ترک لشکناری بهاره

ترک لشکناری بهاره

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اکبری جلالوند محیا

اکبری جلالوند محیا

طراحي لباس|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
فرخی کشکک فاطمه

فرخی کشکک فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
کاظمی کوشا

کاظمی کوشا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
روحانی امیر

روحانی امیر

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
متاجی نیموری محمدرضا

متاجی نیموری محمدرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
کوچ نژاد محسن

کوچ نژاد محسن

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسینی نیرسی سیده مبینا

حسینی نیرسی سیده مبینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اولادمرزبان مهدی

اولادمرزبان مهدی

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
زاغ پشت خاجکی درسا

زاغ پشت خاجکی درسا

ارتباطتصويري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
ظهیری رشتی مهدیس

ظهیری رشتی مهدیس

مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مشایخ پول رومینا

مشایخ پول رومینا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اسمعیل زاده زواردهی علی

اسمعیل زاده زواردهی علی

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
کریمی مهدیه

کریمی مهدیه

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عیسی کاکرودی سحر

عیسی کاکرودی سحر

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
الیکائی دهنو آوا

الیکائی دهنو آوا

ارتباطتصويري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
صوفی مهتاب

صوفی مهتاب

جامعه شناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اسجدی سحرناز

اسجدی سحرناز

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حسینی پول سید امیررضا

حسینی پول سید امیررضا

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
معمارزاده زهرا

معمارزاده زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
خزائی پول منا

خزائی پول منا

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رجبی امیررضا

رجبی امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
کاظمی نرگس

کاظمی نرگس

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
احمدوند امیرمحمد

احمدوند امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پا ک سعید

پا ک سعید

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
میرمیران سید محمدمهدی

میرمیران سید محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
جعفری کجور مریم

جعفری کجور مریم

مديريت بيمه|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
یزدانی امیرحسین

یزدانی امیرحسین

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
تمندانی پریا

تمندانی پریا

مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اگنچ پریچهر

اگنچ پریچهر

زبان وادبيات عربي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حسینی لرگانی سیده ملیحه

حسینی لرگانی سیده ملیحه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
عسگری عماد غزل

عسگری عماد غزل

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اسلامی ویسر فاطمه

اسلامی ویسر فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/4/2023 1:19:30 PM
Menu