جويبار

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر جويبار

کریمی واسوکلائی فاطمه

کریمی واسوکلائی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
احمدی امیرحسین

احمدی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
حسین پور زهرا

حسین پور زهرا

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
ذبیحی آزادبنی امیرحسین

ذبیحی آزادبنی امیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
کریمی مهدی

کریمی مهدی

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
جعفری جویباری فاطمه زهرا

جعفری جویباری فاطمه زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عزیزی جویباری هادی

عزیزی جویباری هادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
هاشمی جویباری سیدمهدی

هاشمی جویباری سیدمهدی

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
چینی ساز جویباری فریدالدین

چینی ساز جویباری فریدالدین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جعفری سوادکوهی روح الله

جعفری سوادکوهی روح الله

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
مدانلو جویباری زهرا

مدانلو جویباری زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
هاشمی پطرودی سیدرضا

هاشمی پطرودی سیدرضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نوریان واسوکلائی زهرا

نوریان واسوکلائی زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
رضوانی ثانی جویباری امیراحسان

رضوانی ثانی جویباری امیراحسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
اسماعیلی طالشی سیده زهرا

اسماعیلی طالشی سیده زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
میری سیدعلی

میری سیدعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
معلمی گلیردی رویا

معلمی گلیردی رویا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
خراسانی کردکلائی معصومه

خراسانی کردکلائی معصومه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
کاشی بندپی پیمان

کاشی بندپی پیمان

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ذکریائی جویباری زهرا

ذکریائی جویباری زهرا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
ولی زاده فاطمه زهرا

ولی زاده فاطمه زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فقیهان جویباری فاطمه

فقیهان جویباری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نوذری جویباری دنیا

نوذری جویباری دنیا

روانشناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
مهدوی آزادبنی فاطمه

مهدوی آزادبنی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رجبی وندچالی محمدمهدی

رجبی وندچالی محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عسکری بیزکی محمدمهدی

عسکری بیزکی محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
علی جانی لاریمی فاطمه

علی جانی لاریمی فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بهرامی فاطمه

بهرامی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رمضانی واسوکلائی علیرضا

رمضانی واسوکلائی علیرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 33 آزمون

زبان
طاهرپور جویباری آناهیتا

طاهرپور جویباری آناهیتا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
امینی نسب لیلا

امینی نسب لیلا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سلیمی فاطمه

سلیمی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رضی پور جویباری نگین

رضی پور جویباری نگین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
هاشمیان سیدابوالفضل

هاشمیان سیدابوالفضل

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدی سنگ چشمه مصطفی

محمدی سنگ چشمه مصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
داداشی تبارورزی محمد

داداشی تبارورزی محمد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
سلمانی جویباری رضا

سلمانی جویباری رضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
آقاپور مجید

آقاپور مجید

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ظهوری فاطمه زهرا

ظهوری فاطمه زهرا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جعفرزاده زهرا

جعفرزاده زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
کیانی مهدیه

کیانی مهدیه

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ربیعی سروکلائی علی

ربیعی سروکلائی علی

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
صمدی مهتاب

صمدی مهتاب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رحمانی انارمرزی محمدجواد

رحمانی انارمرزی محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زارع جویباری حسن

زارع جویباری حسن

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زارع عارفه

زارع عارفه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کاظم نژاد کوکنده محمدجواد

کاظم نژاد کوکنده محمدجواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خطیب باغلوئی فائزه

خطیب باغلوئی فائزه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عبدی لاریمی سیده کوثر

عبدی لاریمی سیده کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مددی دانیال

مددی دانیال

مهندسي برق|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خداشناس سیده زهرا

خداشناس سیده زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کاکو جویباری معصومه

کاکو جویباری معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قبادی عاطفه

قبادی عاطفه

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اقبالیان جویباری مهرآسا

اقبالیان جویباری مهرآسا

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خدمتگذار جویباری عباس

خدمتگذار جویباری عباس

نقاشي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
مسلمی پطرودی علی

مسلمی پطرودی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مسلمی پطرودی کوثر

مسلمی پطرودی کوثر

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
میرحسینی سروکلائی سیدمحمدحسین

میرحسینی سروکلائی سیدمحمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رسولی سیدعلیرضا

رسولی سیدعلیرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مدانلو جویباری عارف

مدانلو جویباری عارف

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
ذبیحی پطرودی ام البنین

ذبیحی پطرودی ام البنین

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
خراسانی امیرحسین

خراسانی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
علی زاده فروغ

علی زاده فروغ

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مدانلو جویباری پرنیا

مدانلو جویباری پرنیا

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مجیدائی ساجده

مجیدائی ساجده

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسنی سیده کبری

حسنی سیده کبری

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
گلستانی امیرمحمد

گلستانی امیرمحمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خوش تراش سراجی حورا

خوش تراش سراجی حورا

علوم قران وحديث|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
متولی سیدزین العابدینی محمدحسین

متولی سیدزین العابدینی محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شاکری حسین آباد محمدجواد

شاکری حسین آباد محمدجواد

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صادقزاده نگین

صادقزاده نگین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
متولی جویباری مهسا

متولی جویباری مهسا

نقاشي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
احمدی دونچالی رقیه

احمدی دونچالی رقیه

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
باحشمت جویباری مهدیه

باحشمت جویباری مهدیه

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
میرحسینی سروکلائی سیده فاطمه

میرحسینی سروکلائی سیده فاطمه

جغرافيا|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
تقوی تپه مرتضی

تقوی تپه مرتضی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تقوائی معصومه

تقوائی معصومه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
6/1/2023 9:51:05 AM
Menu