عباس آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر عباس آباد

ثامنی کیوانی علیرضا

ثامنی کیوانی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
شجاع شفیعی فاطمه

شجاع شفیعی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
شعبانی مازوئی الهه

شعبانی مازوئی الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
کیهانی مرتضی

کیهانی مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه نيرو انتظامي

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سنایی کاوه

سنایی کاوه

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
موسوی نیا سیده مبینا

موسوی نیا سیده مبینا

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
امیری کیوی علیا سیده فاطمه

امیری کیوی علیا سیده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کوچکی پیرکوهی محمدحسین

کوچکی پیرکوهی محمدحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قلی پورسلیمانی فائزه

قلی پورسلیمانی فائزه

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مختاری ناصری محمدمهدی

مختاری ناصری محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسن زاده مقدم زهرا

حسن زاده مقدم زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شرج پور محدثه

شرج پور محدثه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
تقی زاده سپیده

تقی زاده سپیده

زبان روسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
میرزا سرایی سجاد

میرزا سرایی سجاد

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
یوسفی نژاد امیرحسین

یوسفی نژاد امیرحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
آبرونی ستایش

آبرونی ستایش

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جمالی نوید

جمالی نوید

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نوربخش ویشکائی سجاد

نوربخش ویشکائی سجاد

علوم قران وحديث|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نصراله کلاری علی

نصراله کلاری علی

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طهماسبی عباس

طهماسبی عباس

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
علی کراتی مهدی

علی کراتی مهدی

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اکبرحیدری فاطمه

اکبرحیدری فاطمه

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معتمدی فاطمه

معتمدی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
6/7/2023 6:19:20 AM
Menu