نور

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر نور

وحیدی معصومه

وحیدی معصومه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

10سال کانونی / 171 آزمون

تجربی
نیک نژاد علیرضا

نیک نژاد علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

8سال کانونی / 159 آزمون

ریاضی
رمضانی کیمیا

رمضانی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

7سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
حسینی سیدآرشام

حسینی سیدآرشام

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

7سال کانونی / 111 آزمون

ریاضی
تقی پور فاطمه

تقی پور فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

5سال کانونی / 105 آزمون

انسانی
قلی پور زهرا

قلی پور زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

5سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
سالاریان امیرحسین

سالاریان امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
علیزاده زهرا

علیزاده زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

6سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
واحدی احمدرضا

واحدی احمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
ساداتی سیده شبنم

ساداتی سیده شبنم

مديريت صنعتي|دانشگاه گنبد | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
حق پناه دریا

حق پناه دریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
علا ماهان

علا ماهان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
دیوسالار عاطفه

دیوسالار عاطفه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
اقبالی حمیدرضا

اقبالی حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
نیک نژاد شوکت

نیک نژاد شوکت

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
سبزی فاطمه

سبزی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
محسنی علیرضا

محسنی علیرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
یوسفی ابوالفضل

یوسفی ابوالفضل

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
اشکوردلیلی امیررضا

اشکوردلیلی امیررضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
درویش فاطمه

درویش فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صادقی سیدپارسا

صادقی سیدپارسا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
حسین زاده امیرحسین

حسین زاده امیرحسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
بناچین آناهیتا

بناچین آناهیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
موثقی نیما

موثقی نیما

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
قاسمی مهدیه

قاسمی مهدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
علیپور شکیبا

علیپور شکیبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
جمشیدی مریم

جمشیدی مریم

مهندسي صنايع|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
رستم پور علیرضا

رستم پور علیرضا

زيست فناوري|دانشگاه کاشان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
باقری محسن

باقری محسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عقیلی سیدامیرحسین

عقیلی سیدامیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رضایی فائزه

رضایی فائزه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گنبد | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
چاکری فاطمه

چاکری فاطمه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
حسینی سیدعماد

حسینی سیدعماد

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
رهی فاطمه

رهی فاطمه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
نائیج نارنج بن حمیدرضا

نائیج نارنج بن حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عباسی امیرعلی

عباسی امیرعلی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مصطفی نژاد موسوی سیده مریم

مصطفی نژاد موسوی سیده مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عنایتی محدثه

عنایتی محدثه

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
فروزش امیرمحمد

فروزش امیرمحمد

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بالی شوکت

بالی شوکت

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
صیقل سارا

صیقل سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
اسکندری رضا

اسکندری رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
کمالی امیررضا

کمالی امیررضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

5سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
غفاری رضا

غفاری رضا

جامعه شناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
قلی زاده مه تا

قلی زاده مه تا

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اسکندری ثانی قاسم

اسکندری ثانی قاسم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
کوزه گر کالجی علی

کوزه گر کالجی علی

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمدی امیرمحمد

محمدی امیرمحمد

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
ملکی فائزه

ملکی فائزه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
اسماعیلی نرگس

اسماعیلی نرگس

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
سلیمی مهدیه

سلیمی مهدیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
لطفی آفاق

لطفی آفاق

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
سیاه سرانی کجوری محمدرضا

سیاه سرانی کجوری محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
پالیزبان گیتا

پالیزبان گیتا

فيزيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
آصفی زهرا

آصفی زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گنبد | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سعادت آیدا

سعادت آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خاکپور ارشیا

خاکپور ارشیا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حسینی نیا سیده زهرا

حسینی نیا سیده زهرا

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
اعلا بامداد

اعلا بامداد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رنجبر فاطمه

رنجبر فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسینی سیده فاطمه

حسینی سیده فاطمه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
پارسائی فاطمه

پارسائی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
هاشمی فاطمه

هاشمی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دیوسالار ملیکا

دیوسالار ملیکا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
هزارجریبی پیام

هزارجریبی پیام

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
شیردل فرگل

شیردل فرگل

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
متحدی احمد

متحدی احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدحسینی مهدیه

محمدحسینی مهدیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ذبیح الله پور علیرضا

ذبیح الله پور علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
حسینی سیدمحمدجواد

حسینی سیدمحمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
مرزی هادی

مرزی هادی

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
رشیدی معصومه

رشیدی معصومه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فلاح فاطمه

فلاح فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قاسمی امیرحسین

قاسمی امیرحسین

حقوق|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
قاسمی مریم

قاسمی مریم

روانشناسي|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قربانپور مهدی

قربانپور مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسین پور زینب

حسین پور زینب

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رستمی ثانی فاطمه

رستمی ثانی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نجاری نسترن

نجاری نسترن

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اشتری علی

اشتری علی

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ثقفی زهرا

ثقفی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسینی کوهساری سید علی

حسینی کوهساری سید علی

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
هدایتی سقاواز هما

هدایتی سقاواز هما

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محبی کاملیا

محبی کاملیا

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صادقپور سوده

صادقپور سوده

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قاضی امیرحسین

قاضی امیرحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فانی اسکی مهدی

فانی اسکی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
امیری فاطمه

امیری فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طهماسب نژاد مریم

طهماسب نژاد مریم

فيزيک|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
همدانی سنگ نو محمد

همدانی سنگ نو محمد

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کریمی دهکا مهسا

کریمی دهکا مهسا

روانشناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
سالاریان زینب

سالاریان زینب

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
لورایی عادل

لورایی عادل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
افروزیان امیرعباس

افروزیان امیرعباس

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
علیزاده سهیل

علیزاده سهیل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حق پناه آریا

حق پناه آریا

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فیاضی رضا

فیاضی رضا

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسمعیلی امیرعلی

اسمعیلی امیرعلی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
کوهزاد علیرضا

کوهزاد علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
باقری فاطمه

باقری فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ترک صلاح الدین کلا فاطمه

ترک صلاح الدین کلا فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رضایی آتنا

رضایی آتنا

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دیوسالار مرضیه

دیوسالار مرضیه

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اقبالی مائده

اقبالی مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
کرد مهرشاد

کرد مهرشاد

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
علاء سینا

علاء سینا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دیوسالار کیمیا

دیوسالار کیمیا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
باباپور حسین

باباپور حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نصیری ساناز

نصیری ساناز

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خیری علی

خیری علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عبدالرحیمی زهره

عبدالرحیمی زهره

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
ولی دوتپه سفلی محمدحسین

ولی دوتپه سفلی محمدحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جهانشاهی احمدرضا

جهانشاهی احمدرضا

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
احمدیان امیرحسین

احمدیان امیرحسین

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نائیج ونوش مازیار

نائیج ونوش مازیار

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
بابایی یاسمن

بابایی یاسمن

مهندسي معماري|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسینی سیده آیدا

حسینی سیده آیدا

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
کاویان پور علی

کاویان پور علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
6/3/2023 7:15:36 PM
Menu