نكا

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر نكا

برزگر قلعه سری فاطمه

برزگر قلعه سری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

6سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
ابراهیمی فاطمه زهرا

ابراهیمی فاطمه زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فلاح پچتی محمد جواد

فلاح پچتی محمد جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ازاد نوذری امیر محمد

ازاد نوذری امیر محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کیانی چلمردی فاطمه

کیانی چلمردی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
6/1/2023 8:17:33 AM
Menu