تنكابن

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر تنكابن

ایمان پرور مهشید

ایمان پرور مهشید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

10سال کانونی / 188 آزمون

تجربی
مهرابی امیر محمد

مهرابی امیر محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

10سال کانونی / 183 آزمون

ریاضی
کاظمی رضا

کاظمی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 160 آزمون

تجربی
علی رمجی ارشیا

علی رمجی ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

9سال کانونی / 159 آزمون

تجربی
حقیقی مرتضی

حقیقی مرتضی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

9سال کانونی / 152 آزمون

تجربی
شیخ اشکوری شکیبا

شیخ اشکوری شکیبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

9سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
فرحی محمد

فرحی محمد

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

9سال کانونی / 124 آزمون

ریاضی
خلعتبری لیماکی حمیدرضا

خلعتبری لیماکی حمیدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
رودگر زهرا

رودگر زهرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

7سال کانونی / 103 آزمون

زبان
الهویی محمدرضا

الهویی محمدرضا

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
محسن سلطانی پدرام

محسن سلطانی پدرام

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

9سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
بیرقدار صدیقه

بیرقدار صدیقه

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

انسانی
ابراهیمیان علی

ابراهیمیان علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
کمالی الموتی فاطمه

کمالی الموتی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
نصراله زاده حق گو امین

نصراله زاده حق گو امین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

7سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
شکور شقایق

شکور شقایق

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ابراهیمی پویا

ابراهیمی پویا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
منتظری محمدعلی

منتظری محمدعلی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مرادخانی آذین

مرادخانی آذین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
کاویانی سحر

کاویانی سحر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حاتمی سیده فاطمه

حاتمی سیده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مومنی سیدمحمدحسین

مومنی سیدمحمدحسین

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مجدی مریم

مجدی مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ربیعی عرشیا

ربیعی عرشیا

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
یعقوبی نژاد الهام

یعقوبی نژاد الهام

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
بشیری هدیه

بشیری هدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
تقی ذوقی آذین

تقی ذوقی آذین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مرادپور الناز

مرادپور الناز

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سام خانیانی فاطمه

سام خانیانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
کاظمی میانگسکری مریم

کاظمی میانگسکری مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
درودی سامان

درودی سامان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
کاکوئی امیرحسین

کاکوئی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اکبری زهرا

اکبری زهرا

گياه پزشکي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

6سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قربانعلی نژاد امیرحسین

قربانعلی نژاد امیرحسین

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
وکیلی مهدی

وکیلی مهدی

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اکرا رمضانی مریم

اکرا رمضانی مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شانظری مریم

شانظری مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عشوریان محمد

عشوریان محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
میراحمدی سیدپویا

میراحمدی سیدپویا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ظهیری سیدعلیرضا

ظهیری سیدعلیرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
ترابی نژاد تارا

ترابی نژاد تارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
داروئی آرمیتا

داروئی آرمیتا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
نوری فاطمه

نوری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
جنت علیپور امین

جنت علیپور امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اوشیانی رودسری پوریا

اوشیانی رودسری پوریا

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
منصورکیائی ارشیا

منصورکیائی ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
لشتوعبدالعلی فاطمه

لشتوعبدالعلی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مجدی نگین

مجدی نگین

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مومنی سیدعمادالدین

مومنی سیدعمادالدین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سرابی مینا

سرابی مینا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نوتجی زهرا

نوتجی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مرادخانی فائزه

مرادخانی فائزه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
پورجعفر مهدی

پورجعفر مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پیراهش هلیا

پیراهش هلیا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
امین یاور فاطمه

امین یاور فاطمه

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
عوض رمجی مائده

عوض رمجی مائده

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

زبان
رضائی شاهی لیلا

رضائی شاهی لیلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بغیازی علی

بغیازی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نیک سرشت سحر

نیک سرشت سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رضائی ویدا

رضائی ویدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
روجایی ملیکا

روجایی ملیکا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
فرجی سمیرا

فرجی سمیرا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جنت بوداغی فاطمه

جنت بوداغی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
بی پروا صبورا

بی پروا صبورا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آزرم گین نفیسه

آزرم گین نفیسه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
چناری فاطمه

چناری فاطمه

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رمضان نادری امیرمحمد

رمضان نادری امیرمحمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
شمسی علی

شمسی علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
امین آرمان

امین آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خلعتبری عسل

خلعتبری عسل

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
موسوی سجاد سیدمرتضی

موسوی سجاد سیدمرتضی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رسولی کلاشمی پویا

رسولی کلاشمی پویا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

زبان
کوده قاسم بیگی محمدرضا

کوده قاسم بیگی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دوست کامی امیرحسین

دوست کامی امیرحسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سعیدپور همتا

سعیدپور همتا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
جورابراهیمیان علی

جورابراهیمیان علی

مهندسي صنايع|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
صالحی پایین رودپشتی سیده حلیه

صالحی پایین رودپشتی سیده حلیه

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
وحدانی امیرحسین

وحدانی امیرحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
زارع مقدم محسن

زارع مقدم محسن

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
جهاندارلاشکی دانیال

جهاندارلاشکی دانیال

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رضی سروری نیما

رضی سروری نیما

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هادی پور نیما

هادی پور نیما

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
روحانی آناهیتا

روحانی آناهیتا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
ناظریان محمدرضا

ناظریان محمدرضا

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
شریعت احمدی ملیکا

شریعت احمدی ملیکا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ناظری فاطمه

ناظری فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
تقوائی امیررضا

تقوائی امیررضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دیلمی معزی پارسا

دیلمی معزی پارسا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عبداله زاده فاطمه

عبداله زاده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
وهابی سیده مهدیه

وهابی سیده مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
وکیلی پوراندوخت

وکیلی پوراندوخت

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
منتظری مریم

منتظری مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسعدی فاطمه

اسعدی فاطمه

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
قنبری محترم

قنبری محترم

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مرتمی فرزانه

مرتمی فرزانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مجدی یاسمن

مجدی یاسمن

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
هاشمی مطلق علیرضا

هاشمی مطلق علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
همتی نوید

همتی نوید

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
جراحی مینا

جراحی مینا

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسفندیاری فرد پرهام

اسفندیاری فرد پرهام

مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
امینیان آرمان

امینیان آرمان

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شادابی یونس

شادابی یونس

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
منتظری امین

منتظری امین

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
شاهمنصوری مژگان

شاهمنصوری مژگان

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اسداللهی مهدی

اسداللهی مهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
آذرهوش سیاوش

آذرهوش سیاوش

مهندسي شيمي|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
مومنی سیدعلیرضا

مومنی سیدعلیرضا

علوم ومهندسي اب|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آیتی رکسانا

آیتی رکسانا

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بهروز پارسا

بهروز پارسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدعلیان محمدرضا

محمدعلیان محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کیهانی فرانک

کیهانی فرانک

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خوش دست پدرام

خوش دست پدرام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
قربان حسینیان سیدعلیرضا

قربان حسینیان سیدعلیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سعادتمند امیررضا

سعادتمند امیررضا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
عطائی محمدرضا

عطائی محمدرضا

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حمیدی فر علیرضا

حمیدی فر علیرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عباسیان مهدی

عباسیان مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
شاهری علی

شاهری علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
پهالی فاطمه

پهالی فاطمه

مشاوره|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خادم فرزاد

خادم فرزاد

مهندسي الکترونيک هواپيمايي|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
گلین شریف دینی یاسر

گلین شریف دینی یاسر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
صالحی درجانی زهرا

صالحی درجانی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مدنی سیدسعید

مدنی سیدسعید

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عشوری مهشید

عشوری مهشید

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
علیزاده زهرا

علیزاده زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
قرداش خانی سارا

قرداش خانی سارا

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
شعبانی نژاد نگین

شعبانی نژاد نگین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مرادپور امیرپارسا

مرادپور امیرپارسا

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
معلمی زهرا

معلمی زهرا

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اشکوریان محدثه

اشکوریان محدثه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
علیخانی فاطمه

علیخانی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رضاخانی امیررضا

رضاخانی امیررضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مومنی سیده حدیثه

مومنی سیده حدیثه

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قدیری آیدا

قدیری آیدا

مهندسي برق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قدیری علی

قدیری علی

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
معافی مدنی سیده محبوبه

معافی مدنی سیده محبوبه

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
منصورکیایی سوگند

منصورکیایی سوگند

امار|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آتش پرور ملیکا

آتش پرور ملیکا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
منتظری عماد

منتظری عماد

مهندسي شيمي|دانشگاه بناب | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جواداسلامی علیرضا

جواداسلامی علیرضا

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدی فتیده نسیم

محمدی فتیده نسیم

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
گلیج محمود

گلیج محمود

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
گرماپشته معصومه

گرماپشته معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اشکوریان رقیه

اشکوریان رقیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شورمیج مسعود

شورمیج مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ستوده ئیان فاطمه

ستوده ئیان فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بحری پارسا

بحری پارسا

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صادقی درجانی امیررضا

صادقی درجانی امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بشیری محمدعرفان

بشیری محمدعرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کیاحیرتی علیرضا

کیاحیرتی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
تکاسی رامین

تکاسی رامین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ساعدی زرج اباد علیرضا

ساعدی زرج اباد علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شورمیج مریم

شورمیج مریم

ارتباطتصويري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
بهشتی شقایق

بهشتی شقایق

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
اکراقلی پور فاطمه

اکراقلی پور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدیان امیررضا

احمدیان امیررضا

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
میار مهشید

میار مهشید

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مجیدی هلیا

مجیدی هلیا

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرهادی امیرمحمد

فرهادی امیرمحمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رجائی محمد

رجائی محمد

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
لهراسبی نگین

لهراسبی نگین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سپاسگزار فرناز

سپاسگزار فرناز

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گلیج ثابت مهرداد

گلیج ثابت مهرداد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادی محمدرضا

مرادی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نداف علی محمدی فاطمه

نداف علی محمدی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نظری سعیده

نظری سعیده

علوم کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
دهقان کار فاطمه

دهقان کار فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آلمال امیرمحمد

آلمال امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مقیمیان علیرضا

مقیمیان علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
هاشمی نیا میعاد

هاشمی نیا میعاد

روانشناسي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عباس زاده سحر

عباس زاده سحر

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جنت فریدونی هاجر

جنت فریدونی هاجر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسدی طیولا رضا

اسدی طیولا رضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اخوی زادگان تارا

اخوی زادگان تارا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدی الموتی محمدحسین

محمدی الموتی محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
امین میلاد

امین میلاد

اقتصاد|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
یگانه طارمچی مهدیس

یگانه طارمچی مهدیس

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
منصورکیایی رقیه

منصورکیایی رقیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صادقی صیادمحله فاطمه

صادقی صیادمحله فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قهاری مرضیه

قهاری مرضیه

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فاطمه ای سیده زهرا

فاطمه ای سیده زهرا

مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
بحری فاطمه

بحری فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مولا معصومه

مولا معصومه

اقتصاد|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
باقرزاده پلامی زهرا

باقرزاده پلامی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
توحیدتابان علی

توحیدتابان علی

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مسلمی آرمین

مسلمی آرمین

مهندسي مکانيک|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نصیری نیا نورا

نصیری نیا نورا

ارتباطتصويري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

هنر
گلیجانی مهدی

گلیجانی مهدی

علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
فتاحیان حدیث

فتاحیان حدیث

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
براری کوهی مبینا

براری کوهی مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
انصاری جاوید متین

انصاری جاوید متین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
عاشوری سامان

عاشوری سامان

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صدیق تنکابنی محسن

صدیق تنکابنی محسن

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/7/2023 10:29:58 AM
Menu