چالوس

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر چالوس

شمس ناتری محمد

شمس ناتری محمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

7سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
ویسی صبا

ویسی صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
مظلومی امیررضا

مظلومی امیررضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
لهراسبی نیچکوهی کمال

لهراسبی نیچکوهی کمال

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
نیکیان شایان

نیکیان شایان

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
کریمی تکرمی رضا

کریمی تکرمی رضا

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
شهرستانی فر مریم

شهرستانی فر مریم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

زبان
شیخی مهدی

شیخی مهدی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مصباحی ماهان

مصباحی ماهان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
کریم پور آلهاشم سیدفرزاد

کریم پور آلهاشم سیدفرزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
هیئتی سپهر

هیئتی سپهر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
انگورج تقوی عماد

انگورج تقوی عماد

مهندسي مکانيک|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
عابدین پور رودباری مرتضی

عابدین پور رودباری مرتضی

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
صفاری آرینا

صفاری آرینا

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
رجوانی هانیه

رجوانی هانیه

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رضوی زاده حسین

رضوی زاده حسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
شورج سمائی مریم

شورج سمائی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
جعفری حسین

جعفری حسین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محمدی یاسمن

محمدی یاسمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نعیمائی عالی امیرمحمد

نعیمائی عالی امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
تقی زاده مسعود

تقی زاده مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نیرومند گوهر

نیرومند گوهر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسینی سیده فاطمه

حسینی سیده فاطمه

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
تیرگرفاخری روزبه

تیرگرفاخری روزبه

گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
عقیلی نگار

عقیلی نگار

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 42 آزمون

زبان
کلهر عارفه

کلهر عارفه

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کیادلیری فاطمه

کیادلیری فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ردایی مهرآنا

ردایی مهرآنا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مقیمی فر علی

مقیمی فر علی

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
حسینی سید مهدی

حسینی سید مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فقیه نصیری مریم

فقیه نصیری مریم

اقتصاد|دانشگاه گنبد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مقدم منش هانیه

مقدم منش هانیه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
یوسفی مهشید

یوسفی مهشید

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ادبی فیروزجایی سارا

ادبی فیروزجایی سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
بابوکوهستانی علیرضا

بابوکوهستانی علیرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
رودگرپور رضا

رودگرپور رضا

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
فخاری امیرعلی

فخاری امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سلیمانی لک مینا

سلیمانی لک مینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دادفر عظیمه

دادفر عظیمه

علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
گرجی ایلیا

گرجی ایلیا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
ضرغامی کتایون

ضرغامی کتایون

روانشناسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شریفی امیررضا

شریفی امیررضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صفری آرین

صفری آرین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
منصوری راد حدیث

منصوری راد حدیث

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
الغوثی یزدان

الغوثی یزدان

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسینی فیروز کلائی سیده سارا

حسینی فیروز کلائی سیده سارا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رودگرپور معصومه

رودگرپور معصومه

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محبی هادی

محبی هادی

علوم تربيتي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نظمی رودسری سارا

نظمی رودسری سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ستاری نازنین

ستاری نازنین

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
تاری مریم

تاری مریم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پاشا حسین

پاشا حسین

امار|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مقصود طالقانی نوید

مقصود طالقانی نوید

اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمودثانی مرتضی

محمودثانی مرتضی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
تقوی بصیر

تقوی بصیر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مجلج مهدیه

مجلج مهدیه

روانشناسي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
منصوری منش ساحل

منصوری منش ساحل

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سینکائی چتن محمدحسین

سینکائی چتن محمدحسین

رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دیلمی معزی حانیه

دیلمی معزی حانیه

مديريت امورگمرکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مختاری ناصری مائده

مختاری ناصری مائده

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امینی نیا زهرا

امینی نیا زهرا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازنداران

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدی فیروز علی

محمدی فیروز علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسی زاده عرفان

موسی زاده عرفان

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري | نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
پیکانی محمد

پیکانی محمد

مهندسي برق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
راستی صبا

راستی صبا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پاشا علی

پاشا علی

مهندسي شهرسازي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اصانلو حسین

اصانلو حسین

مهندسي عمران|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
طاهری ترشکوه علی

طاهری ترشکوه علی

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پورشیرمحمدی رودسری محمد جواد

پورشیرمحمدی رودسری محمد جواد

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
شریفی مریم

شریفی مریم

فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
اسفندیاری ملیکا

اسفندیاری ملیکا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شریفی هانیه

شریفی هانیه

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اکبرآبادی امید

اکبرآبادی امید

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پاشا زانوسی ابوالفضل

پاشا زانوسی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فارسی سلاله

فارسی سلاله

مهندسي عمران|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نوروزی تلابنی صبا

نوروزی تلابنی صبا

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شمسی ملینا

شمسی ملینا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
کیاپاشاه حنانه

کیاپاشاه حنانه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
جهاندار لاشکی فاطمه

جهاندار لاشکی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رحیم حسینی سپهر

رحیم حسینی سپهر

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي بيرجند | نوبت دوم

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
بی غم کوشالشاه مرجان

بی غم کوشالشاه مرجان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رضوی فشکوری مریم

رضوی فشکوری مریم

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
میلانلو ملینا

میلانلو ملینا

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
مظلومی پوریا

مظلومی پوریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/2/2023 3:42:36 PM
Menu