آمل

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر آمل

گلشن هانیه

گلشن هانیه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

10سال کانونی / 176 آزمون

تجربی
سلیمان پور فاطمه

سلیمان پور فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

7سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
رنجبر امیرحسین

رنجبر امیرحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

7سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
کبیری راد امیرمحمد

کبیری راد امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
رمضانی جواد

رمضانی جواد

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

9سال کانونی / 127 آزمون

ریاضی
ده پناه مینا

ده پناه مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
صالحی عمران سپهر

صالحی عمران سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

7سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
پرویزی عمران امیرعلی

پرویزی عمران امیرعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

6سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
شاکری نیکو

شاکری نیکو

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
عمادی سجاد

عمادی سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
مختارتبار ذکیه

مختارتبار ذکیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
مهدوی عمران مینا

مهدوی عمران مینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
حبیب زاده فاطمه

حبیب زاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
رضائی امیرعلی

رضائی امیرعلی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
ضیایی راد محمد

ضیایی راد محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
هاشمی کروئی سید امیرحسین

هاشمی کروئی سید امیرحسین

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
مختار تبار عمران زلفا

مختار تبار عمران زلفا

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

انسانی
قلی زاده مهدیار

قلی زاده مهدیار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
محسنی شاهاندشتی نگار

محسنی شاهاندشتی نگار

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
نوروزی رضا

نوروزی رضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
پورتقی کوثر

پورتقی کوثر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
ذبیحی سینا

ذبیحی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
فضلی محمدرضا

فضلی محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
محمدزاده امین

محمدزاده امین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
حسنی سیده حانیه

حسنی سیده حانیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ملکی لاسمی آیدا

ملکی لاسمی آیدا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
صادقی پارسا

صادقی پارسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
افضلی لاریجانی الهام

افضلی لاریجانی الهام

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ملوک زاده ارشیا

ملوک زاده ارشیا

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | نوبت دوم

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
امینی آیدا

امینی آیدا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

6سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
محمدی مهرگان

محمدی مهرگان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
اقایی مبینا

اقایی مبینا

مديريت بازرگاني|دانشگاه گنبد | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
رئیسی امیرعباس

رئیسی امیرعباس

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
پرویزی عمران حسانه

پرویزی عمران حسانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
رمضانی چراتی فاطمه

رمضانی چراتی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حامدی سیدمحمدرضا

حامدی سیدمحمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
قاسم زاده گت هانیه

قاسم زاده گت هانیه

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
قاسم پور هما

قاسم پور هما

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
فخاری بیتا

فخاری بیتا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
یزدانی فائزه

یزدانی فائزه

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
ابراهیمی مرتضی

ابراهیمی مرتضی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
نظری آرشام

نظری آرشام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

5سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
اسفندیار کیارش

اسفندیار کیارش

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
قاسمی ملک شاه کوثر

قاسمی ملک شاه کوثر

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

7سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ملکی محمد حسین

ملکی محمد حسین

شيمي کاربردي|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حسینی سیده فائزه

حسینی سیده فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
غلامزاده فا ئزه

غلامزاده فا ئزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فولاد گلشن

فولاد گلشن

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
قبادی علی

قبادی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
پرستار آرش

پرستار آرش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نظری ارشیا

نظری ارشیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بهشتی سید امیرعلی

بهشتی سید امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رضائی نیما

رضائی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
قلی پور فاطمه

قلی پور فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
کیائی علی اصغر

کیائی علی اصغر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
حسین زاده بیتا

حسین زاده بیتا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
باباپورکامی فاطمه

باباپورکامی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
رضوانی سید جاوید

رضوانی سید جاوید

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
نصیری مریم

نصیری مریم

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

6سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
شفیع زاده قادی امیر حسین

شفیع زاده قادی امیر حسین

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
علی نتاج علی

علی نتاج علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مرادی امیرحسین

مرادی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رضاپور رضا

رضاپور رضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

5سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
مهدی زاده فاطمه زهرا

مهدی زاده فاطمه زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسینی سید حمیدرضا

حسینی سید حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ولی زاده محمدرضا

ولی زاده محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جانعلی زاده سوگند

جانعلی زاده سوگند

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

6سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
اصغری رضا

اصغری رضا

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
قربان سروی درسا

قربان سروی درسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نائیجی علی

نائیجی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمدی سید آرمین

محمدی سید آرمین

مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

5سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
یدالهی سهراب

یدالهی سهراب

مهندسي پزشکي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
صداقت مبینا

صداقت مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قلی زاده کیمیا

قلی زاده کیمیا

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اکبری حمیدرضا

اکبری حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
ظاهری شیوا

ظاهری شیوا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قاسمی نگین

قاسمی نگین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
حسینی سید طاها

حسینی سید طاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زمانی امین

زمانی امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
علیزاده مهدیه

علیزاده مهدیه

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
ابوالحسنی سیده ضحی

ابوالحسنی سیده ضحی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
احمدی غزل

احمدی غزل

نقاشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

هنر
اکبری کوثر

اکبری کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ملکی فاطمه

ملکی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | محروم-بومي مازندران

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اکبرپور فاطمه

اکبرپور فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
ملک محمدمهدی

ملک محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زروکی فاطمه

زروکی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حسن زاده امیررضا

حسن زاده امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نصیری ارمان

نصیری ارمان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
گل زاده حسین

گل زاده حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فدائیان سینا

فدائیان سینا

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زراعتگر سحر

زراعتگر سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
حسینی سید البرز

حسینی سید البرز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
ولی زاده مبینا

ولی زاده مبینا

روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بنی عباسی کوثر

بنی عباسی کوثر

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
غلامی مبین

غلامی مبین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نائیجی نگین

نائیجی نگین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نوائی مهر مرضیه

نوائی مهر مرضیه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسکو امیررضا

اسکو امیررضا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اسماعیل زاده زهرا

اسماعیل زاده زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
یقینی سپهر

یقینی سپهر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
حسین زاده زینب

حسین زاده زینب

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
حسنی علی

حسنی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رحمانی سپهر

رحمانی سپهر

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فتح تبار فیروز جانی محمدامین

فتح تبار فیروز جانی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
دریاباری سید شهریار

دریاباری سید شهریار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسینی سیده نرگس

حسینی سیده نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مسعودزاده احمد

مسعودزاده احمد

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خضرائی امیرحسین

خضرائی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
منصورزاده حنانه

منصورزاده حنانه

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سفری امیرحامد

سفری امیرحامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
برزین کوثر

برزین کوثر

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
علی زاده نسترن

علی زاده نسترن

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازنداران

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بالو امیرحسین

بالو امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حقیقت مبینا

حقیقت مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
دسترنج معصومه

دسترنج معصومه

مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
صالحی مریم

صالحی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صالحی مبینا

صالحی مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ولی نژآد مبینا

ولی نژآد مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حدادی فاطمه زهرا

حدادی فاطمه زهرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

زبان
زارع امیررضا

زارع امیررضا

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
اسماعیلی سیده کیمیا

اسماعیلی سیده کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
امیرخسرو محمدامین

امیرخسرو محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
مصطفی پور مائده

مصطفی پور مائده

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ولی زاده نیا طاهره

ولی زاده نیا طاهره

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
بهزادی علی

بهزادی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آقاجانی طهورا

آقاجانی طهورا

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
عالیشاه زینب

عالیشاه زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
تقی زاده زهرا

تقی زاده زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خیراله زاده نیلوفر

خیراله زاده نیلوفر

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رئیسی حسین

رئیسی حسین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
رضازاده آرمین

رضازاده آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
نصیری کیمیا

نصیری کیمیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
شیرزاد نشلی فاطمه

شیرزاد نشلی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سلحشور کیمیا

سلحشور کیمیا

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
شکوری کبری

شکوری کبری

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
هدایت نژاد کاشی سید مهدی

هدایت نژاد کاشی سید مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
دماوندی شومیا مریم

دماوندی شومیا مریم

مهندسي معماري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سیرجانی بهنام

سیرجانی بهنام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
میرزائی پرتو

میرزائی پرتو

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمودزاده مقدم فاطمه

محمودزاده مقدم فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حیدری مائده

حیدری مائده

طراحي صنعتي|دانشگاه هنر | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

هنر
شفیق اسکی محمدمهدی

شفیق اسکی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
خالقی صادق

خالقی صادق

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
روحی مه گل

روحی مه گل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نیک زاد نگار

نیک زاد نگار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سالار کیمیا

سالار کیمیا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
یوسفی محمدجواد

یوسفی محمدجواد

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
صوفی عرفان

صوفی عرفان

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
حسن نژاد عمران مهدی

حسن نژاد عمران مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اکبرزاده محمد

اکبرزاده محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
قدیری نژاد سیده فاطمه

قدیری نژاد سیده فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رسولی سید علی

رسولی سید علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سرلک هستی

سرلک هستی

جغرافيا|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
اصغری سعید

اصغری سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عباسیان محمد

عباسیان محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

5سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
داداش پور زینب

داداش پور زینب

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رمضانی محمد علی

رمضانی محمد علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عابدیان جلودار لیلا

عابدیان جلودار لیلا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازنداران

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صمیمی فاطمه

صمیمی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضائیان مینا

رضائیان مینا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
شرف خواه سروش

شرف خواه سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جلیلی علیرضا

جلیلی علیرضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
عمرانی تبار شمیم

عمرانی تبار شمیم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فلاح تارا

فلاح تارا

مديريت صنعتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
جعفرزاده فاطمه

جعفرزاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمدیان مینو

محمدیان مینو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جعفری امیرمنصور

جعفری امیرمنصور

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خاکپور زهرا

خاکپور زهرا

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
الهی فاطمه

الهی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فاضلی مهرانه

فاضلی مهرانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اورنگ محمد

اورنگ محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سمن آبادی سیده بیتا

سمن آبادی سیده بیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ارسلان پارمیدا

ارسلان پارمیدا

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
احمدی حمزه

احمدی حمزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
ذکریایی محمدجواد

ذکریایی محمدجواد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
پاشا پارسا

پاشا پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ابراهیمی ابوالفضل

ابراهیمی ابوالفضل

مهندسي نفت|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
شهداد مهبد

شهداد مهبد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
ولائی مریم

ولائی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
معنوی راضیه

معنوی راضیه

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صادقی فاطمه

صادقی فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رضائیان پریسا

رضائیان پریسا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
قبادی اسکی ملیکا

قبادی اسکی ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسینی سیده مریم

حسینی سیده مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
لطفی فاضله

لطفی فاضله

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
یزدی زهرا

یزدی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شهرزاد امیرعلی

شهرزاد امیرعلی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
صمدیان مرجانه

صمدیان مرجانه

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
پورقاسمی محراب

پورقاسمی محراب

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
خاکی فاطمه

خاکی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
بالو بهزاد

بالو بهزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نعمتی نگار

نعمتی نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سیفی محدثه

سیفی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
اسکی مهدی

اسکی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
رزاقی سینا

رزاقی سینا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 39 آزمون

زبان
طاهونی هیوا

طاهونی هیوا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

زبان
رحیمی مسعود

رحیمی مسعود

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سلیمانی مائده

سلیمانی مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ذبیحی سید مجتبی

ذبیحی سید مجتبی

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جلالیان رزوان

جلالیان رزوان

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
میرزائی علیرضا

میرزائی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسماعیلی حدیقه

اسماعیلی حدیقه

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سرمدی آنسه

سرمدی آنسه

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رضائی محمدامین

رضائی محمدامین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ابراهیم زاده شکیلا

ابراهیم زاده شکیلا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سالار فرزین

سالار فرزین

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حسینی روکش سیده مهدیه

حسینی روکش سیده مهدیه

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
اسماعیلی آرمین

اسماعیلی آرمین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
علیزاده پرهام

علیزاده پرهام

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
تجن جاری فاطمه

تجن جاری فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

4سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
حیدرنژاد ایمان

حیدرنژاد ایمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
رنجبر فاطمه

رنجبر فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
انجبخت رحمت اله

انجبخت رحمت اله

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فتاحی نیوشا

فتاحی نیوشا

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدی راد آنسه

احمدی راد آنسه

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
برزگر شیوا

برزگر شیوا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ابراهیمی محمد

ابراهیمی محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
گشتاسبی نمار نرگس

گشتاسبی نمار نرگس

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازنداران

4سال کانونی / 37 آزمون

زبان
اسدی هستی

اسدی هستی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فلاح کیان

فلاح کیان

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ایزدی نیاکی سهند

ایزدی نیاکی سهند

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

زبان
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
خطیبی امیررضا

خطیبی امیررضا

شيمي کاربردي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بابایی فاطمه

بابایی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شاکری هدیه

شاکری هدیه

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خوشدل مسعود

خوشدل مسعود

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
امیرحیدری اسکی حسین

امیرحیدری اسکی حسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
علوی نژاد مائده

علوی نژاد مائده

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حیدری علی

حیدری علی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
اسدی واسکسی امیرمحمد

اسدی واسکسی امیرمحمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
متو ابوالفضل

متو ابوالفضل

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
فدائیان امیرمسعود

فدائیان امیرمسعود

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

4سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
قلی پور حطری یاسمن

قلی پور حطری یاسمن

جامعه شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
فلاح علی

فلاح علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسینی سید علیرضا

حسینی سید علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آقابراری معصومه

آقابراری معصومه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
باوفا الهام

باوفا الهام

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدزاده ماهان

محمدزاده ماهان

زيست شناسي جانوري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صادقی کوثر

صادقی کوثر

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
احسانی افشین

احسانی افشین

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
قلی پور سامان

قلی پور سامان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
باقری آیدا

باقری آیدا

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدی تپه سجاد

محمدی تپه سجاد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حسینی سید مهدی

حسینی سید مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قلی زاده آرین

قلی زاده آرین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سلیمانی فاطمه

سلیمانی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
نامجو مطلق علیرضا

نامجو مطلق علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
فرج پور فاطمه

فرج پور فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهدویان امیرمحسن

مهدویان امیرمحسن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شاه زاده زیدی رضا

شاه زاده زیدی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خلوصی نیاز

خلوصی نیاز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عراقی مهبد

عراقی مهبد

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
علیائی نیایش

علیائی نیایش

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عسکری مریم

عسکری مریم

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بشیری مریم

بشیری مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
یزدانی سارا

یزدانی سارا

بازيگري|دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

هنر
ضیایی راد مبین

ضیایی راد مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ملوک زاده یلدا

ملوک زاده یلدا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
دیده ور زهرا

دیده ور زهرا

فيزيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
خورسندی پارسا

خورسندی پارسا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
کاوه امیرکیان

کاوه امیرکیان

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
دهقانی امیررضا

دهقانی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
صادقی فاطمه

صادقی فاطمه

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عبدی علی

عبدی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
درویش البرز

درویش البرز

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سیفی ناهید

سیفی ناهید

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رئیسی بهان محبوبه

رئیسی بهان محبوبه

اقتصادکشاورزي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
جباری ساقی

جباری ساقی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ایزدی آملی ثمین

ایزدی آملی ثمین

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خداداد مهسا

خداداد مهسا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عطایی تارا

عطایی تارا

فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
فلاح ابوالفضل

فلاح ابوالفضل

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
قبادی زینب

قبادی زینب

فيزيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمدی علیرضا

محمدی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ملک زاده کبریا مهدی

ملک زاده کبریا مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
محمدی نیاکی سید مجتبی

محمدی نیاکی سید مجتبی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
کاویان پور دانیال

کاویان پور دانیال

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اسدی غزاله

اسدی غزاله

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ایزدی آناهیتا

ایزدی آناهیتا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ذاکر امیرمحمد

ذاکر امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جوادی لاریجانی سیده سوتیام

جوادی لاریجانی سیده سوتیام

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خزاعی رضا

خزاعی رضا

حقوق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
برزگر فاطمه

برزگر فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رشیدی وشمه سرا ریحانه

رشیدی وشمه سرا ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
قبادی صدیقه

قبادی صدیقه

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
لونجی امیررضا

لونجی امیررضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کرد عارفه

کرد عارفه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نجفی فاطمه

نجفی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زارع احسان

زارع احسان

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نیازمند آیدا

نیازمند آیدا

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رنجبر فاطمه

رنجبر فاطمه

حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
راعی مهنا

راعی مهنا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کرد سها

کرد سها

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
خلیلی عارفه

خلیلی عارفه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
علیزاده فاطمه

علیزاده فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمدی ابوالفضل

محمدی ابوالفضل

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اسماعیلی یوسف

اسماعیلی یوسف

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نعمتی مسعود

نعمتی مسعود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خانزاد مهدیه

خانزاد مهدیه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

3سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نبی زاده فاطمه زهرا

نبی زاده فاطمه زهرا

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
پر ج زهرا

پر ج زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سقائی اسکی امیرحسن

سقائی اسکی امیرحسن

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمودی نشلی ساناز

محمودی نشلی ساناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صدیقی آرمین

صدیقی آرمین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رنجبر گنگرج مبینا

رنجبر گنگرج مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فضل اله نژاد مبینا

فضل اله نژاد مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شکری قادیکلائی زهرا

شکری قادیکلائی زهرا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نائیجی علی

نائیجی علی

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
خسروی محدثه

خسروی محدثه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اعتضادی رضا

اعتضادی رضا

مهندسي صنايع|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
نیک زاد آتوسا

نیک زاد آتوسا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کرجی فاطمه

کرجی فاطمه

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
یوسفی سمیرا

یوسفی سمیرا

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهدی زاده سمن ناز

مهدی زاده سمن ناز

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
احسانی گلناز

احسانی گلناز

مهندسي مکانيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ایزدی محمدامین

ایزدی محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اسماعیلی حسین

اسماعیلی حسین

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
هدایتی امیرحسین

هدایتی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
موسوی پور فاطمه زهرا

موسوی پور فاطمه زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
تکاو عارف

تکاو عارف

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نظافتی امیرعلی

نظافتی امیرعلی

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ذبیحی فاطمه

ذبیحی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فاضلی مبینا

فاضلی مبینا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمدی فائزه

محمدی فائزه

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قاسم نژاد مهدیه

قاسم نژاد مهدیه

طراحي پارچه|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

هنر
عبدلی سارا

عبدلی سارا

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عباسی حانیه

عباسی حانیه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رنجبر علی

رنجبر علی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سلیمانی فر فاطمه

سلیمانی فر فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
غفوریان امیرحسین

غفوریان امیرحسین

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
بور مهراد

بور مهراد

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ذبیح پور فائزه

ذبیح پور فائزه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مصلحی علی اصغر

مصلحی علی اصغر

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارع فاطمه

زارع فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
میرزائی آملی ماتینا

میرزائی آملی ماتینا

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خسروی لاریجانی امیرمحمد

خسروی لاریجانی امیرمحمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 22 آزمون

زبان
ابوالحسنی سیدمحمد

ابوالحسنی سیدمحمد

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمدی نازنین

محمدی نازنین

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نیستانی فاطمه

نیستانی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حسینی سید امیررضا

حسینی سید امیررضا

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
زارعی سیدمحمدحسین

زارعی سیدمحمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رمضان زاده شیوا

رمضان زاده شیوا

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مختاری بیتا

مختاری بیتا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
بهروزیان مهسا

بهروزیان مهسا

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
زارع طنین

زارع طنین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ولایی محمد جواد

ولایی محمد جواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
یوسفی تینا

یوسفی تینا

فرش|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

هنر
نصیری هانیه

نصیری هانیه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمودی فاطمه

محمودی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بشردوست پرند

بشردوست پرند

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
مهربان نیا امیر

مهربان نیا امیر

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فریدی چلابی پارسا

فریدی چلابی پارسا

مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
کیانفر هدیه

کیانفر هدیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نیکوکار نیکی

نیکوکار نیکی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حسینی سیده جواهر

حسینی سیده جواهر

تاريخ|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
غلامی فاطره

غلامی فاطره

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
عباس زاده هنگامه

عباس زاده هنگامه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
تقی زاده حدیثه

تقی زاده حدیثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قلی زاده امیرمحمد

قلی زاده امیرمحمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سلیمانی زینب

سلیمانی زینب

مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حبیب نتاج بیتا

حبیب نتاج بیتا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
متولی محدثه

متولی محدثه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسماعیل زاده ابوالفضل

اسماعیل زاده ابوالفضل

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جوانمرد محمدمهدی

جوانمرد محمدمهدی

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صیادی سحر

صیادی سحر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پهلوان مارال

پهلوان مارال

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسن نژاد عمران امیرمحمد

حسن نژاد عمران امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
توکلی فاطمه

توکلی فاطمه

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
یوسفی رویا

یوسفی رویا

مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کاملی رضا

کاملی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مسعودی علی

مسعودی علی

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسن زاده مهدی

حسن زاده مهدی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
شعبانی محمدرضا

شعبانی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدی علیرضا

محمدی علیرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صبوری مرزنگو علی اکبر

صبوری مرزنگو علی اکبر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قلی نتاج ملکشاه فاطمه

قلی نتاج ملکشاه فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موسوی سیده سعیده

موسوی سیده سعیده

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رضاقلی زاده لیلی

رضاقلی زاده لیلی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محسنی فاطمه

محسنی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
داودی مبینا

داودی مبینا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مرادی علی

مرادی علی

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عزیزی نیما

عزیزی نیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسدزاده اشکان

اسدزاده اشکان

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمودی سیده محدثه

محمودی سیده محدثه

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسماعیلی کیمیا

اسماعیلی کیمیا

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رمضان نسب حسین

رمضان نسب حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
روحی مهتا

روحی مهتا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
غیاثی مبینا

غیاثی مبینا

طراحي صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
دهقان مهدیه

دهقان مهدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کرم پور مریم

کرم پور مریم

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نادرنیا محمدمهدی

نادرنیا محمدمهدی

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
توکلی لیدا

توکلی لیدا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شکیبایی زهرا

شکیبایی زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نصیری دانیال

نصیری دانیال

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عباس زاده فاطمه

عباس زاده فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شاه زیدی علی اکبر

شاه زیدی علی اکبر

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رمضانی نیما

رمضانی نیما

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
موسوی سیده نرگس

موسوی سیده نرگس

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
کاظمی سهیلا

کاظمی سهیلا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سالار امیر علی

سالار امیر علی

فيزيک مهندسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فاطمی سیده نرگس

فاطمی سیده نرگس

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
کاظمی فاطمه

کاظمی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فرح بخش فریبا

فرح بخش فریبا

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ناصری نسترن

ناصری نسترن

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
سلیمانی رقیه

سلیمانی رقیه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
بانی برمی نگین

بانی برمی نگین

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
باقریان زهرا

باقریان زهرا

گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نجفی رکنی فاطمه

نجفی رکنی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ارمکان رضا

ارمکان رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پاشا امیری نازنین

پاشا امیری نازنین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
هزارجریبی مهرآفرین

هزارجریبی مهرآفرین

مهندسي معماري|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رستم پور مبینا

رستم پور مبینا

مهندسي شيمي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رستم زاده اطاقسرایی کوثر

رستم زاده اطاقسرایی کوثر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
باطبی مسعود

باطبی مسعود

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
واعظی نفیسه

واعظی نفیسه

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نیک بخت فاطمه

نیک بخت فاطمه

گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قنبری مهرناز

قنبری مهرناز

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اسدی سید محمد

اسدی سید محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
غلامی امین

غلامی امین

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اسحاقی سجاد

اسحاقی سجاد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ولی زاده پوریا

ولی زاده پوریا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دشتی نفیسه

دشتی نفیسه

جغرافيا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
سالار پارسا

سالار پارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قادی رها

قادی رها

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
وشتانی پیوند

وشتانی پیوند

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عباسی یگانه

عباسی یگانه

تاريخ|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خاکپور مهرناز

خاکپور مهرناز

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ولائی مهدی

ولائی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جهانگیری ساجده

جهانگیری ساجده

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
هدایتی رها

هدایتی رها

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفرزاده محدثه

جعفرزاده محدثه

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قاسمی علی

قاسمی علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بنای عمرانی مهیار

بنای عمرانی مهیار

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فلاح مهدیه

فلاح مهدیه

مهندسي شهرسازي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حمیدی برنا

حمیدی برنا

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
فتحی زهرا

فتحی زهرا

مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
توکلی پونه

توکلی پونه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
شهابی ابوالفضل

شهابی ابوالفضل

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
مظلوم هدیه سادات

مظلوم هدیه سادات

زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسین زاده مهدی

حسین زاده مهدی

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
نعمتی کیانا

نعمتی کیانا

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اسمعیلی فاطمه

اسمعیلی فاطمه

امار|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ارجنگ نیما

ارجنگ نیما

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
برزگر ژیلا

برزگر ژیلا

مديريت بازرگاني|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نائیج زاده ثنا

نائیج زاده ثنا

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مجیدی حمیدرضا

مجیدی حمیدرضا

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رضوانی زهرا

رضوانی زهرا

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نعمتی فاطمه

نعمتی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمدپور مائده

احمدپور مائده

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شفیع زاده گتابی حیدر

شفیع زاده گتابی حیدر

مهندسي مکانيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
عباسی پرنیان

عباسی پرنیان

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
اکبری فرشته

اکبری فرشته

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
آهنگر بهایی علی

آهنگر بهایی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شعبانی محدثه

شعبانی محدثه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قدیری محمدحسین

قدیری محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اخوان آریج محمدرضا

اخوان آریج محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
ابراهیمی مبینا

ابراهیمی مبینا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رنجبر الهام

رنجبر الهام

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اصغری حمیده

اصغری حمیده

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ابراهیمی سامان

ابراهیمی سامان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مهدی زاده مرضیه

مهدی زاده مرضیه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حیدری سپیده

حیدری سپیده

گردشگري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عسکری عرفان

عسکری عرفان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نوایی منوچهر

نوایی منوچهر

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
رئیسی بهانی محمود

رئیسی بهانی محمود

مهندسي شيمي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
یوسفیان ملا کوروش

یوسفیان ملا کوروش

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خدابخشی امین

خدابخشی امین

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فدائی مهدیه

فدائی مهدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اکبرزاده نوایی شقایق

اکبرزاده نوایی شقایق

مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
غلامی احمدرضا

غلامی احمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
گلی فرشته

گلی فرشته

جغرافيا|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حسین زاده محمد

حسین زاده محمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
گلپور کوثر

گلپور کوثر

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمدزاده حسام

محمدزاده حسام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
امیرکلایی مهنا

امیرکلایی مهنا

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قاسمی میهن یار

قاسمی میهن یار

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
امیری مغانجوقی مریم

امیری مغانجوقی مریم

مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عزیزپور فاطمه

عزیزپور فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مهدی نژاد نوری رخساره

مهدی نژاد نوری رخساره

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
اصغرپور محمدحسین

اصغرپور محمدحسین

مهندسي شيمي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
غلامپور علیرضا

غلامپور علیرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سعادتی سحر

سعادتی سحر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
درزی پریا

درزی پریا

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
ایمانی پارسا سیده فاطمه

ایمانی پارسا سیده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ابراهیمی سعید

ابراهیمی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
زارع ابوالفضل

زارع ابوالفضل

مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
کارکن آرمین

کارکن آرمین

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اخوان نیاکی سیده سارا

اخوان نیاکی سیده سارا

فرش|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

هنر
رضائی سیدامیرمحمد

رضائی سیدامیرمحمد

مهندسي عمران|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
اسدی ابوالفضل

اسدی ابوالفضل

فيزيک|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
یوسفی عاطفه

یوسفی عاطفه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
علی زاده مهسا

علی زاده مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
دهقان محمدجواد

دهقان محمدجواد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
حسینی سیده فاطمه

حسینی سیده فاطمه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
غلامی اباذر

غلامی اباذر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
حیدری محمدامین

حیدری محمدامین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
توکلی نگار

توکلی نگار

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
محمدزاده هدیه

محمدزاده هدیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
طهماسبی عمران مبینا

طهماسبی عمران مبینا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
دهقان حداد کیمیا

دهقان حداد کیمیا

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رونده صبا

رونده صبا

طراحي پارچه|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
6/7/2023 10:19:27 AM
Menu