سرابله

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سرابله

داودی امیر رضا

داودی امیر رضا

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

8سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
داودی رامین

داودی رامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
داراب خانی محمد نوید

داراب خانی محمد نوید

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
یاسمی محمدامین

یاسمی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
همتیان زهرا

همتیان زهرا

مديريت مالي|دانشگاه يزد | روزانه

7سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
احمدی حسام الدین

احمدی حسام الدین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
فریادرس امین

فریادرس امین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
عبداللهی حسین

عبداللهی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
نظری سارا

نظری سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ابراهیم بیگی علی

ابراهیم بیگی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ربیعی آرمین

ربیعی آرمین

مهندسي نفت|دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
احمدی علیرضا

احمدی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
زرگوشی رضا

زرگوشی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
احمدیان عرفان

احمدیان عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اسفندیاری مهدی

اسفندیاری مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سیامکی زهرا

سیامکی زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جعفرنژاد حدیث

جعفرنژاد حدیث

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نعمتی علیرضا

نعمتی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اقبال رضا

اقبال رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سلطانیان مهسا

سلطانیان مهسا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حاتمی کوثر

حاتمی کوثر

مشاوره|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
حسینی فرد فاطمه

حسینی فرد فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شیرخانی آرمان

شیرخانی آرمان

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

زبان
زینی نهال مهسا

زینی نهال مهسا

مديريت بازرگاني|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
حق نظر نگین

حق نظر نگین

حسابداري|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رامیار دلنیا

رامیار دلنیا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پرنا امیرحسین

پرنا امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
پیرزادی کیمیا

پیرزادی کیمیا

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ناصری معین

ناصری معین

مهندسي برق|دانشگاه ايلام | محروم-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
جعفرنژاد فاطمه

جعفرنژاد فاطمه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
صیدی نژاد کوثر

صیدی نژاد کوثر

مديريت بازرگاني|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شریفی محمدهادی

شریفی محمدهادی

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گراوند طاهره

گراوند طاهره

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حیدری زادی عارف

حیدری زادی عارف

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نورالهی فاطمه

نورالهی فاطمه

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

5سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ندیمی یاسمن

ندیمی یاسمن

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
حمدی افسانه

حمدی افسانه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نیک سرشت محدثه

نیک سرشت محدثه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

زبان
مرادیان سمیرا

مرادیان سمیرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
چرداوری مریم

چرداوری مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ه شهبازی فاطمه

ه شهبازی فاطمه

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
صادقی نسیم

صادقی نسیم

حسابداري|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
یوسف شاهی زینب

یوسف شاهی زینب

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خدابخشی کوثر

خدابخشی کوثر

زيست فناوري|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
احمدی مجتبی

احمدی مجتبی

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
قیصریان نگار

قیصریان نگار

حسابداري|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ه حکمت معصومه

ه حکمت معصومه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ترازوی زر محمدرضا

ترازوی زر محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زمانی مائده

زمانی مائده

روانشناسي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خرم نیا مهران

خرم نیا مهران

حسابداري|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ه میرانی مریم

ه میرانی مریم

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
لوری صغری

لوری صغری

جامعه شناسي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
بیگی زهرا

بیگی زهرا

تاريخ|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/4/2023 7:53:54 PM
Menu