بدره

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بدره

سبزپور زینب

سبزپور زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
رهبر لیلا

رهبر لیلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
حیدربیگی مینا

حیدربیگی مینا

علوم ورزشي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
کاظمی مریم

کاظمی مریم

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
اله مرادی مریم

اله مرادی مریم

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مرادی محدثه

مرادی محدثه

زيست فناوري|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدی مهدی

محمدی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
کریمی افشین

کریمی افشین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهدوی نگین

مهدوی نگین

علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بیگی مرضیه

بیگی مرضیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اشک تلخ احمد

اشک تلخ احمد

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خدارحمی ناهید

خدارحمی ناهید

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

3سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
6/4/2023 10:10:33 AM
Menu