اركوازملكشاهي

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر اركوازملكشاهي

شاه محمدی مریم

شاه محمدی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 173 آزمون

تجربی
قمری خواه محمد امین

قمری خواه محمد امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

9سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
یاریان احمدرضا

یاریان احمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
مهدی زاده حامد

مهدی زاده حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
عارفی محمد مهدی

عارفی محمد مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
آفریدونی ارسطو

آفریدونی ارسطو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
تیلا محدثه

تیلا محدثه

زيست فناوري|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
یاری زاده حمید

یاری زاده حمید

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
عباسی زهرا

عباسی زهرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
آرامیده ام البنین

آرامیده ام البنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
آقا محمدی فاطمه

آقا محمدی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
کمری زهره

کمری زهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کریمی نگین

کریمی نگین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
سلیمانی افشین

سلیمانی افشین

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سعیدی مجتبی

سعیدی مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
نوریان لقمان

نوریان لقمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
جعفرزاده فاطمه

جعفرزاده فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سبحانی زهره

سبحانی زهره

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
باولگ زاده سعید

باولگ زاده سعید

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جعفری پگاه

جعفری پگاه

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حکی علی

حکی علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اشرفی نازنین

اشرفی نازنین

شيمي محض|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فرخی مقدم بهاره

فرخی مقدم بهاره

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/2/2023 2:25:12 PM
Menu