ايلام

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ايلام

سلیمانی سمیرا

سلیمانی سمیرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
امامی فاطمه

امامی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رضائی محمد علی

رضائی محمد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
علی بیگی امیرحسین

علی بیگی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حیدری فاطمه

حیدری فاطمه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
جمشیدی مریم

جمشیدی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فتح اللهی رضا

فتح اللهی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صفربیگی امیررضا

صفربیگی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خیرالهی پریا

خیرالهی پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مهردادی سینا

مهردادی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
راجعیان فاطمه

راجعیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بشاره صیفی زینب

بشاره صیفی زینب

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | محروم-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حیدری پرستو

حیدری پرستو

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
حسینی سیدعلیرضا

حسینی سیدعلیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
نورمحمدی مریم

نورمحمدی مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دهقانی بهادر محمدرضا

دهقانی بهادر محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عزیزیان زهرا

عزیزیان زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
درویشی محمد مهدی

درویشی محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
هاشمی زاده آیدا

هاشمی زاده آیدا

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
منصوری نیا نگین

منصوری نیا نگین

زيست فناوري|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
رشیدی امیرحسین

رشیدی امیرحسین

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
جباری عارفه

جباری عارفه

فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نادی الهه

نادی الهه

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
علی خانی پنجستونی پارمیس

علی خانی پنجستونی پارمیس

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مهرجو اسماء

مهرجو اسماء

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ایازی نرگس

ایازی نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طاهری کوثر

طاهری کوثر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
گل گل نیا ابوالفضل

گل گل نیا ابوالفضل

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فتح اللهی نازنین

فتح اللهی نازنین

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سالاری فاطمه

سالاری فاطمه

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
علی زاده مینا

علی زاده مینا

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بابائی مریم

بابائی مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شیری آرمان

شیری آرمان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
علی رحمی اسما

علی رحمی اسما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عسکری مریم

عسکری مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
دوستی فاطمه

دوستی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صالحی احمد

صالحی احمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
هدایتی پور محمد نبی

هدایتی پور محمد نبی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
طاهری سارا

طاهری سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جعفری نژاد علی رضا

جعفری نژاد علی رضا

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رئیسی محمد

رئیسی محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
گوهری شهره

گوهری شهره

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
طهماسبی سارا

طهماسبی سارا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دوستی زهرا

دوستی زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قدمی فاطمه

قدمی فاطمه

معماري داخلي|دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
صیدی بهار

صیدی بهار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عزیزی دنیا

عزیزی دنیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حاصلی مریم

حاصلی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
سرخه میری کیمیا

سرخه میری کیمیا

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفری بهناز

جعفری بهناز

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
منتی مریم

منتی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پیری فائزه

پیری فائزه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
جعفری پور اسری

جعفری پور اسری

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فرشچیان فرنوش

فرشچیان فرنوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قمری نیوشا

قمری نیوشا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قاسمی نصاری پانیذ

قاسمی نصاری پانیذ

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بازدار نیا کوثر

بازدار نیا کوثر

مهندسي معماري|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نظری زهرا

نظری زهرا

زيست فناوري|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مرادی منفرد هستی

مرادی منفرد هستی

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
موسی زاده سارا

موسی زاده سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان- آزاد-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ولی بیگی ستایش

ولی بیگی ستایش

مهندسي معماري|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
علی پناهی فاطمه

علی پناهی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
چراغی محمد

چراغی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صفربیگی نرگس

صفربیگی نرگس

مهندسي شيمي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
بسطامی زهرا

بسطامی زهرا

بهداشت موادغذايي|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ابراهیمی فاطمه

ابراهیمی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه ايلام | محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کشکولی فرنوش

کشکولی فرنوش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
لنجاب پور رضا

لنجاب پور رضا

جامعه شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
فرامرزی مریم

فرامرزی مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
یاسمی نرگس

یاسمی نرگس

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رحیمی فاطمه

رحیمی فاطمه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پور شیب سارا

پور شیب سارا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
محمدی فروه

محمدی فروه

جامعه شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
دادجو کوثر

دادجو کوثر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
سجادی فر فائزه

سجادی فر فائزه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/4/2023 3:07:35 PM
Menu