بندر گناوه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بندر گناوه

موسوی سیده محدثه

موسوی سیده محدثه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
بهروزی رضا

بهروزی رضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اسلام پناه محمد

اسلام پناه محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
6/4/2023 3:18:58 PM
Menu