بندر ديلم

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بندر ديلم

جوکاری محمدذکریا

جوکاری محمدذکریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر

10سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
درویشی رضا

درویشی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

6سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
لیراوی زهرا

لیراوی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان- آزاد-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
عطارزاده رضا

عطارزاده رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خلیجی حسین

خلیجی حسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بازیار امیرسجاد

بازیار امیرسجاد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
دشمن زیاری حدیث

دشمن زیاری حدیث

تاريخ|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خدری علی

خدری علی

مهندسي عمران|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
فرحانی فاطمه

فرحانی فاطمه

تاريخ|دانشگاه جيرفت | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خادمی ابوالقاسم

خادمی ابوالقاسم

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدی مطلق سیدحمید

محمدی مطلق سیدحمید

مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
6/2/2023 2:47:59 PM
Menu