سيب سوران و مهرستان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سيب سوران و مهرستان

سپاسی زرینه

سپاسی زرینه

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
جهاندیده انیسه

جهاندیده انیسه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
کاووسی سینا

کاووسی سینا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 77 آزمون

زبان
احمد زاده مجید

احمد زاده مجید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

5سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
عیسی زهی میثم

عیسی زهی میثم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
سپاهی سیب عبدالله

سپاهی سیب عبدالله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
دهانی عبدالله

دهانی عبدالله

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
پیام فیصل

پیام فیصل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
نجاریان محمد

نجاریان محمد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
ملازهی عبدالرحمان

ملازهی عبدالرحمان

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

4سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
ملازهی حامد

ملازهی حامد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حسین زایی عابد

حسین زایی عابد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
میرمرادزهی عمادالدین

میرمرادزهی عمادالدین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سالاری احسان

سالاری احسان

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
پیام زینب

پیام زینب

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
قلندرزهی عبدالباسط

قلندرزهی عبدالباسط

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
پرکی عبدالله

پرکی عبدالله

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سپاهی عبدالله

سپاهی عبدالله

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
غلام زهی ناصر

غلام زهی ناصر

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
سپاهی پسکوهی محمد

سپاهی پسکوهی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
آسکانی ناصر

آسکانی ناصر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
عیسی زهی محمد

عیسی زهی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
بلوچ زهی زاهد

بلوچ زهی زاهد

علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
پورمند حامد

پورمند حامد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
اطهریان راضیه

اطهریان راضیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
پرکی هادی

پرکی هادی

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
البا عمران

البا عمران

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
جهاندیده زهرا

جهاندیده زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
خسروی طبس اسماء

خسروی طبس اسماء

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
جهاندیده فرامرز

جهاندیده فرامرز

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
ریگی سمیه

ریگی سمیه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
پرکی زکریا

پرکی زکریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
زومکزهی آمنه

زومکزهی آمنه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
ملازهی کهن ملک راضیه

ملازهی کهن ملک راضیه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
هونکزهی سیما

هونکزهی سیما

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
صالحی ساجده

صالحی ساجده

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سپاهی عمار

سپاهی عمار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سبحانی فاطمه

سبحانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جهاندیده محبوبه

جهاندیده محبوبه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
دهانی سورانی عبدالباسط

دهانی سورانی عبدالباسط

جغرافيا|دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
قلندرزهی صفیه

قلندرزهی صفیه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
باهورزهی کهن ملا مهسا

باهورزهی کهن ملا مهسا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
پرکی سلمه

پرکی سلمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
گونجتی فاطمه

گونجتی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
کرد تینا

کرد تینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
ودکار رخسانه

ودکار رخسانه

مهندسي عمران|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پرکی سعید

پرکی سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
دهانی گنکی زهرا

دهانی گنکی زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ملازهی اسماء

ملازهی اسماء

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مزارزهی عبدالرئوف

مزارزهی عبدالرئوف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پورمند مهرنوش

پورمند مهرنوش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جهاندیده سعید

جهاندیده سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پیرزهی پسکوهی هادی

پیرزهی پسکوهی هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بلوچزهی اسما

بلوچزهی اسما

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ملازهی پسکوهی فاطمه

ملازهی پسکوهی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پسکوهی محدثه

پسکوهی محدثه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
جنگی زهی میترا

جنگی زهی میترا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پیرزهی میترا

پیرزهی میترا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جهاندیده عبدالرحمن

جهاندیده عبدالرحمن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ریگی مطهره

ریگی مطهره

علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ملازهی احمد

ملازهی احمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دهانی گنکی عطیه

دهانی گنکی عطیه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ملازهی سلمه

ملازهی سلمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پرکی اسما

پرکی اسما

علوم قران وحديث|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پاهنگ آمنه

پاهنگ آمنه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
پورمند مریم

پورمند مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
امیری پور بخت بی بی

امیری پور بخت بی بی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پایکار الهام

پایکار الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
6/7/2023 8:09:09 AM
Menu