سراوان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سراوان

دهواری سمانه

دهواری سمانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
میرک زهی شهاب الدین

میرک زهی شهاب الدین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
نعیمی سیما

نعیمی سیما

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
آخوندی بهزاد

آخوندی بهزاد

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
رییسی احمد

رییسی احمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
ریگی کوته فاطمه

ریگی کوته فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
باران زهی مهرداد

باران زهی مهرداد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
ملک زهی ماریه

ملک زهی ماریه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
سعیدی اسماعیل

سعیدی اسماعیل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
محمدی علی

محمدی علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
حسین بر محمد امین

حسین بر محمد امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
بارانزهی مصیب

بارانزهی مصیب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
طریقی علیرضا

طریقی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
سپاهی نوید

سپاهی نوید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
جنگی زهی زهرا

جنگی زهی زهرا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
دهواری مصطفی

دهواری مصطفی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
سپاهی فاطمه

سپاهی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حسین بر انیسه

حسین بر انیسه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
جنگی زهی محمد

جنگی زهی محمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
دهواری متین

دهواری متین

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
خوشرو علیرضا

خوشرو علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
دهواری دشتوک عبدالحق

دهواری دشتوک عبدالحق

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ملازهی عبدالحمید

ملازهی عبدالحمید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
جهاندیده محمدیوسف

جهاندیده محمدیوسف

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
جهاندیده امیر محمد

جهاندیده امیر محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
کاووسی درمیان مهدی

کاووسی درمیان مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ملک زهی لجی متین

ملک زهی لجی متین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
پسکوهی علیرضا

پسکوهی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
نصرتی علی

نصرتی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
دهواری نژاد مصطفی

دهواری نژاد مصطفی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
بارک زهی محمد

بارک زهی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
آسکانی جاسم

آسکانی جاسم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
بارانزهی مریم

بارانزهی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ملازهی ناهوکی محمد

ملازهی ناهوکی محمد

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
ریگی انس

ریگی انس

مهندسي پزشکي|دانشگاه نيشابور | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
بزرگزاده امیرحسین

بزرگزاده امیرحسین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
زومک زهی جعفر

زومک زهی جعفر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
دهقان زهرا

دهقان زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
درزاده شستان عبدالله

درزاده شستان عبدالله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
دهواری یونس

دهواری یونس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نصرت زهی مهرنساء

نصرت زهی مهرنساء

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
کلکلی محمد علی

کلکلی محمد علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جنگی زهی آرمین

جنگی زهی آرمین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رستمی محدثه

رستمی محدثه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
هاشم زهی مائده

هاشم زهی مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
گمشادزهی ناهوک سعید

گمشادزهی ناهوک سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ستوده شهستان فاطمه

ستوده شهستان فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ملازهی مریم

ملازهی مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ملک زاده عاطفه

ملک زاده عاطفه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
حسین بر محمد

حسین بر محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
اله یاری محمد

اله یاری محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسن زهی وحید

حسن زهی وحید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پارسه متین

پارسه متین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مجاهد صهیب

مجاهد صهیب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
درازهی محمد صدیق

درازهی محمد صدیق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
حسین بر علیرضا

حسین بر علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
کدخدازاده مرضیه

کدخدازاده مرضیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جمشیدزهی علی

جمشیدزهی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
حسین زهی فاطمه

حسین زهی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فضیلتی مینا

فضیلتی مینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صالحی سیما

صالحی سیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خاکی زهی علی

خاکی زهی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
عیسی زهی مهرنساء

عیسی زهی مهرنساء

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
بایگان عاتکه

بایگان عاتکه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
علی صوفی تنها امیرحسین

علی صوفی تنها امیرحسین

علوم ورزشي|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
دهقانخلد مصطفی

دهقانخلد مصطفی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
درازهی کلثوم

درازهی کلثوم

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پیام زهرا

پیام زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
جنگی زهی محدثه

جنگی زهی محدثه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خسروی ایرندگانی یاسین

خسروی ایرندگانی یاسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دهواری ام کلثوم

دهواری ام کلثوم

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
جنگی زهی رضوانه

جنگی زهی رضوانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
بلوچ زهی عایشه

بلوچ زهی عایشه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
درازهی مریم

درازهی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
دهقان منش فاطمه

دهقان منش فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
درازهی فاطمه

درازهی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رئیسی ماریه

رئیسی ماریه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عیسی زهی عمران

عیسی زهی عمران

فيزيک|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
حسین زهی ماریا

حسین زهی ماریا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
درازهی نورالنساء

درازهی نورالنساء

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
درازهی نازنین

درازهی نازنین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
الهیاری مرضیه

الهیاری مرضیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جنگی زهی مهرناز

جنگی زهی مهرناز

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اردی زهی عبدالحمید

اردی زهی عبدالحمید

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدی مرضیه

محمدی مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
پیام کوثر

پیام کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهواری عمران

دهواری عمران

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پیام سارا

پیام سارا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ملاکی ناهوک فرشته

ملاکی ناهوک فرشته

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ریگی فاطمه

ریگی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
محبوبی فاطمه

محبوبی فاطمه

مامايي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسین بر فائزه

حسین بر فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
درزاده عاطفه

درزاده عاطفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جنگی زهی شستان مریم

جنگی زهی شستان مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
غمشادزهی فاطمه

غمشادزهی فاطمه

تاريخ|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
6/7/2023 5:46:21 AM
Menu