زاهدان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر زاهدان

حدائق حامد

حدائق حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
سیدزاده نگین السادات

سیدزاده نگین السادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
گرگیج آرین

گرگیج آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
سالارنیا مریم

سالارنیا مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
اویسی کهخا عالیه

اویسی کهخا عالیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
امینی شهرکی محمدجواد

امینی شهرکی محمدجواد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
خائف زاده مبینا

خائف زاده مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
جهانتیغی سپیده

جهانتیغی سپیده

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

6سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عنایتی محمد

عنایتی محمد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پودینه تمیز فاطمه

پودینه تمیز فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
زیرکی فاطمه

زیرکی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
پیری مریم

پیری مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
کیخا فاطمه زهرا

کیخا فاطمه زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
زربافتی یگانه

زربافتی یگانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شیحکی فاطمه

شیحکی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
پیروزان فر مهلا

پیروزان فر مهلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
یوسفی مهشاد

یوسفی مهشاد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
سرحدی نیا علی

سرحدی نیا علی

مهندسي عمران|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
رضوانی امین محمد امین

رضوانی امین محمد امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جعفری زاده امیرحسین

جعفری زاده امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جوادی کوثر

جوادی کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نخعی مقدم سارا

نخعی مقدم سارا

فيزيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
نارویی سیاوش

نارویی سیاوش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اصغری ریحانه

اصغری ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
بجدی گزیک شقایق

بجدی گزیک شقایق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مرادی پویا

مرادی پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خزاعی امیرمسعود

خزاعی امیرمسعود

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کشتگر امین

کشتگر امین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نخعی کیانا

نخعی کیانا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نیکدل تیموری شاهد

نیکدل تیموری شاهد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

5سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
راشکی صدف

راشکی صدف

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
افشاریان مهدیه

افشاریان مهدیه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فروغی مقدم ابوالفضل

فروغی مقدم ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جهان تیغی جاوید

جهان تیغی جاوید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بهیاری کیارش

بهیاری کیارش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عرب علی

عرب علی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 48 آزمون

زبان
عباس زاده مقدم فاطمه

عباس زاده مقدم فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
طاهری سحرناز

طاهری سحرناز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
کیخا مریم

کیخا مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مرادبیکی پرنیان

مرادبیکی پرنیان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شیخی حمید

شیخی حمید

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سپهری کیا سجاد

سپهری کیا سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عباسی مهدی

عباسی مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نارویی نیایش

نارویی نیایش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بامری علی

بامری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مجیدی زهرا

مجیدی زهرا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
منفردی رضا

منفردی رضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رخشانی لوطکی خشایار

رخشانی لوطکی خشایار

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسلامی علی

اسلامی علی

مديريت دولتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خزائی آیدا

خزائی آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کمالی مصطفی

کمالی مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کدخدا نرجس

کدخدا نرجس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کیخا سینا

کیخا سینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جناآبادی فاطمه

جناآبادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
علیپور خمری نیما

علیپور خمری نیما

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

5سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
اکاتی علی

اکاتی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صادقی امیرحسین

صادقی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
تدین امیرحسین

تدین امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رنجبر قدسیه

رنجبر قدسیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نورا علی

نورا علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمودی ملینا

محمودی ملینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مجاهد پارسا

مجاهد پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(ايرانشهر)

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ناروئی متین

ناروئی متین

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
جهانتیغی پویا

جهانتیغی پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
راهدار راضیه

راهدار راضیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
کیخایی گلنوش

کیخایی گلنوش

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
نیک بخت کوثر

نیک بخت کوثر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قدوس نژاد زهره

قدوس نژاد زهره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مشیری ترخانی نازنین

مشیری ترخانی نازنین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ریگی مریم

ریگی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
پارسا محمدعلی

پارسا محمدعلی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
هرمزی شکوفه

هرمزی شکوفه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ملاشاهی محمد

ملاشاهی محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بادینی نادیا

بادینی نادیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
تاجیان ابوالفضل

تاجیان ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زینی وند امیر حسین

زینی وند امیر حسین

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فقیه دانیال

فقیه دانیال

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
یارمحمدزایی محمد

یارمحمدزایی محمد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فطرتی مبین

فطرتی مبین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
پیروزان یگانه

پیروزان یگانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسدی الهام

اسدی الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
کوهی کوثر

کوهی کوثر

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

زبان
کیخا امیرحسین

کیخا امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شهرکی ساناز

شهرکی ساناز

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
میربهائی ریحانه

میربهائی ریحانه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
میر محمدرضا

میر محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کیخا فاطمه زهرا

کیخا فاطمه زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
نافلی علی

نافلی علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ارجمندی امیر یزدان

ارجمندی امیر یزدان

زبان روسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

زبان
خمر سجاد

خمر سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
شهرکی سینا

شهرکی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پورمیر بهاره

پورمیر بهاره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زارعی محمدامین

زارعی محمدامین

حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عنایتی امیرحسین

عنایتی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شواکندی سیدابوالفضل

شواکندی سیدابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
لک زائی مهدیه

لک زائی مهدیه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
براهویی هاجره

براهویی هاجره

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نارویی یزدان

نارویی یزدان

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
اکبری زهرا

اکبری زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خلیلی الهه

خلیلی الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نیک بخت فاطمه

نیک بخت فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آذرنوش امیرعباس

آذرنوش امیرعباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خسروی محمدرضا

خسروی محمدرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حسنی محمدامین

حسنی محمدامین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کیخا فاطمه

کیخا فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طالبی امیرحسین

طالبی امیرحسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
آزادی سارا

آزادی سارا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زراعتگری علی

زراعتگری علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مشهدی بندانی یگانه

مشهدی بندانی یگانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مرادی حقیقی محمدصالح

مرادی حقیقی محمدصالح

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نورا زهرا

نورا زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
داروزهی شه بخش ساجده

داروزهی شه بخش ساجده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

3سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
زرگری زهرا

زرگری زهرا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
افراسیابی نرجس

افراسیابی نرجس

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
کلانتری صبا

کلانتری صبا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
روزی پروین

روزی پروین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رحمانی علی

رحمانی علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
شهرکی زاد علیرضا

شهرکی زاد علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رحیمی حسیبه

رحیمی حسیبه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شیردل امیرحسین

شیردل امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نهبندانی نعیمه

نهبندانی نعیمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
اکبری مولود

اکبری مولود

حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسینی زهرا

حسینی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سرحدی صبا

سرحدی صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اعمی محمد

اعمی محمد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صیاد هانیه

صیاد هانیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بزی فاطمه

بزی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صبور فاطمه

صبور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سماعی نگین

سماعی نگین

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
میری کمک امیرمهدی

میری کمک امیرمهدی

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسنعلی زاده امیرمحمد

حسنعلی زاده امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رفعت آرین

رفعت آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عاقبتی ابوالفضل

عاقبتی ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
جان آبادی فاطمه

جان آبادی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خمر هانیه

خمر هانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مصطفی زاده یاسین

مصطفی زاده یاسین

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کوهستانی فاطمه

کوهستانی فاطمه

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
شهرکی فاطمه

شهرکی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
درویشی ریحانه

درویشی ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شمسی امیرحسین

شمسی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سرورمقدم یزدان

سرورمقدم یزدان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عالی امیرمحمد

عالی امیرمحمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سلیمی مانا

سلیمی مانا

جامعه شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
ایرانی علیرضا

ایرانی علیرضا

مهندسي دريا|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شهرکی یاسمن

شهرکی یاسمن

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سرحدی ایمان

سرحدی ایمان

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
جلالیان مقدم فاطمه

جلالیان مقدم فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
دیانتی امین

دیانتی امین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ابراهیمی زاده مقدم امیرمحمد

ابراهیمی زاده مقدم امیرمحمد

مديريت مالي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
آسوده مریم

آسوده مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
بعیازی زینب

بعیازی زینب

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
غلامی نرجس

غلامی نرجس

مهندسي عمران|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عبادتیان مطهره

عبادتیان مطهره

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اکاتی علی

اکاتی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسینی صفت شهرزاد

حسینی صفت شهرزاد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اصغری حسامیه ریحانه

اصغری حسامیه ریحانه

علوم تربيتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
میرخطیب فاطمه

میرخطیب فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ذوالفقاری ساجده

ذوالفقاری ساجده

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نارویی آرمینا

نارویی آرمینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سنچولی ساجده

سنچولی ساجده

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ناروئی کیانا

ناروئی کیانا

اقتصاد|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسینی سیده فاطمه

حسینی سیده فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سرگزی مسرور الهه

سرگزی مسرور الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
اسدی امین زهرا

اسدی امین زهرا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شکوری مقدم محمد

شکوری مقدم محمد

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کلندرزائی نسیمه

کلندرزائی نسیمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رزگی یاسمین

رزگی یاسمین

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پودینه علی

پودینه علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الله دادی حدیثه

الله دادی حدیثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اصغری مقدم علی

اصغری مقدم علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سرگزی کوشه صادق

سرگزی کوشه صادق

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رادوزهی شه بخش حسنا

رادوزهی شه بخش حسنا

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خسروی محدثه

خسروی محدثه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پیری علی

پیری علی

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري | روزانه-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بختیاری صبا

بختیاری صبا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خواجه امیرمحمد

خواجه امیرمحمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قاسم پور محمدرضا

قاسم پور محمدرضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
صادقی یگانه

صادقی یگانه

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پودینه شیخ مبینا

پودینه شیخ مبینا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
گلزاری معصومه

گلزاری معصومه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
هدایتی فر یگانه

هدایتی فر یگانه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
نیک بخت نجمه

نیک بخت نجمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پریمون محمد

پریمون محمد

شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سنچولی افشین

سنچولی افشین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاد آتنا

شاد آتنا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مقدم مبینا

مقدم مبینا

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
کوچکزایی کیمیا

کوچکزایی کیمیا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
تیموری زهرا

تیموری زهرا

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
زرشیخی محمدمهدی

زرشیخی محمدمهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سبحانی پویا امیریزدان

سبحانی پویا امیریزدان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
اعتدالی سحر

اعتدالی سحر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
میر مریم

میر مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ساسان نژاد سارا

ساسان نژاد سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
سرگزی احمد

سرگزی احمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهواری زینب

دهواری زینب

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جمشیدزاده عادل

جمشیدزاده عادل

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلامیان فاطمه

غلامیان فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
چاه جو علی

چاه جو علی

حسابداري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امید امیرحسین

امید امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
میری آرمان

میری آرمان

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
میری آرمین

میری آرمین

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زارعی مهدیه

زارعی مهدیه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
برنایون نگین

برنایون نگین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(ايرانشهر)

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مددی پوریا

مددی پوریا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فیروز جهانتیغ علی

فیروز جهانتیغ علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عرفانیان محدثه

عرفانیان محدثه

جامعه شناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
میران محمدمهدی

میران محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رضایی حلیا

رضایی حلیا

مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نوری صادق وحید

نوری صادق وحید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
فیروزی مهران

فیروزی مهران

مديريت مالي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خواجه پور میلاد

خواجه پور میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
باغیشنی حاتم

باغیشنی حاتم

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خواجوئی کران امیرحسین

خواجوئی کران امیرحسین

جغرافيا|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
میر ابوالقاسم

میر ابوالقاسم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حیدری مقام نیره

حیدری مقام نیره

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
موسوی گیلانی سیده صبا

موسوی گیلانی سیده صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ایرانی کیمیا

ایرانی کیمیا

زبان روسي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 14 آزمون

زبان
قنبری زرکلامی نیما

قنبری زرکلامی نیما

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
خسروی فاطمه

خسروی فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسن زهی علی

حسن زهی علی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شهرکی ریحانه

شهرکی ریحانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
موسی خانی علی

موسی خانی علی

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نیکبخت پور یاسمین

نیکبخت پور یاسمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سنچولی زینب

سنچولی زینب

حقوق|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قادری محمدمتین

قادری محمدمتین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شاه بخش اسما

شاه بخش اسما

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تیرافکن فاطمه

تیرافکن فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آخوندی ریحانه

آخوندی ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسن زهی محمد

حسن زهی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
آذرکش رضوانه

آذرکش رضوانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
ریکی وجیهه

ریکی وجیهه

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
شیخ زاده عمران

شیخ زاده عمران

مهندسي دريا|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | نوبت دوم

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ضامن شیخی سمانه

ضامن شیخی سمانه

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
میر ابوالفضل

میر ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نارویی عاطفه

نارویی عاطفه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

5سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسینی فر فاطمه

حسینی فر فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قدرت پناه سارا

قدرت پناه سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفریان دنیا

جعفریان دنیا

فرش|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
فنودی محمدمهدی

فنودی محمدمهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پورکیخایی محمدمهدی

پورکیخایی محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خلیلی جهانتیغی سینا

خلیلی جهانتیغی سینا

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسینی سرحدی سیده صبا

حسینی سرحدی سیده صبا

مهندسي شيمي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
خدری مهدیه

خدری مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مختاری صومعه علیایی سحر

مختاری صومعه علیایی سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مباشری امیرمحمد

مباشری امیرمحمد

مهندسي دريا|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
علی پورگزیک نجمه

علی پورگزیک نجمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
خروت شکیلا

خروت شکیلا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سنچولی ابوالفضل

سنچولی ابوالفضل

جغرافيا|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عنانی ریحانه

عنانی ریحانه

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حیدری مکرر فرزانه

حیدری مکرر فرزانه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
میرشکار علیرضا

میرشکار علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ایثار علی

ایثار علی

مهندسي عمران|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
براهویی مقدم عبدالغفور

براهویی مقدم عبدالغفور

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ملاشاهی مجتبی

ملاشاهی مجتبی

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قنبرزهی گرگیچ رضا

قنبرزهی گرگیچ رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شهرکی سبا

شهرکی سبا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
تعاونی ریحانه

تعاونی ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ملاالهی فاطمه

ملاالهی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مالدار علیرضا

مالدار علیرضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ناصری فاطمه

ناصری فاطمه

زبان چيني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
عبدالهی محمدمتین

عبدالهی محمدمتین

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رضایی ابوالفضل

رضایی ابوالفضل

مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سرگلزایی علی

سرگلزایی علی

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سلطانی محدثه

سلطانی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
گنگوزهی زبیر

گنگوزهی زبیر

مهندسي شهرسازي|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سعادتی مهر فرشته

سعادتی مهر فرشته

فلسفه|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
افسری هانیه

افسری هانیه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ارجونی علی

ارجونی علی

مهندسي برق|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رحمانی طبس ماجد

رحمانی طبس ماجد

مهندسي دريا-دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
مرادقلی گلی کوثر

مرادقلی گلی کوثر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سرحدی سیدمحمدرضا

سرحدی سیدمحمدرضا

حقوق|دانشگاه زابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
ریگی ارفع بنیامین

ریگی ارفع بنیامین

مهندسي عمران|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
لالوئی خیزران

لالوئی خیزران

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جان آبادی فاطمه

جان آبادی فاطمه

فقه وحقوق امامي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
میر سجاد

میر سجاد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
راد حدیثه

راد حدیثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فروغی نیا یگانه

فروغی نیا یگانه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سرگلزایی علی آباد سبحان

سرگلزایی علی آباد سبحان

مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قائمی هادی

قائمی هادی

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
درخشانی علی

درخشانی علی

مهندسي عمران|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بزی امیرحسین

بزی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسینی قلعه نو امیرحسام

حسینی قلعه نو امیرحسام

مهندسي عمران|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
ملاهی زاهد سیاوش

ملاهی زاهد سیاوش

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ملک آبادیزاده فاطمه

ملک آبادیزاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
میر مجید

میر مجید

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري | روزانه-بومي استان سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دهمرده امیررضا

دهمرده امیررضا

مهندسي شيمي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
شه بخش شیما

شه بخش شیما

زيست شناسي جانوري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سالاری مامیشا

سالاری مامیشا

مديريت دولتي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

2سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
سرگلزایی جوان محدثه

سرگلزایی جوان محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
پودینه علی

پودینه علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
نصرت زهی ژینوس

نصرت زهی ژینوس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شیبانی علی

شیبانی علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ساعدی زاده محمدصادق

ساعدی زاده محمدصادق

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عرفانی فاطمه

عرفانی فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
دهمرده سحر

دهمرده سحر

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ریگی صادق

ریگی صادق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
حسن زهی فهیمه

حسن زهی فهیمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نمرودی نسیم

نمرودی نسیم

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سراجی ساناز

سراجی ساناز

مديريت مالي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
مختاری فاطمه

مختاری فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
طباطبائی فاطمی سیده فاطمه

طباطبائی فاطمی سیده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
جهانتیغ زهرا

جهانتیغ زهرا

حقوق|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
پودینه هانیه

پودینه هانیه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حیدری علی

حیدری علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
شه بخش ساجده

شه بخش ساجده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
بازگیر یاسمن

بازگیر یاسمن

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رضایی جواد

رضایی جواد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
سلیمانی علی

سلیمانی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
نظری حمیده

نظری حمیده

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
شهریاری فاطمه

شهریاری فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حسینی سید محمد

حسینی سید محمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
احمدی نسب هانیه

احمدی نسب هانیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
نورا آتنا

نورا آتنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان و بلوچستان

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شیخ ویسی محمدپویا

شیخ ویسی محمدپویا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خوش سیماشهرکی کیمیا

خوش سیماشهرکی کیمیا

اقتصاد|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
بامری مهدی

بامری مهدی

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سيستان و بلوچستان

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ناروئی فاطمه

ناروئی فاطمه

اديان وعرفان|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
موسوی سیده مهدیه

موسوی سیده مهدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
سرخ کمان فاطمه

سرخ کمان فاطمه

حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
دهانی حسن

دهانی حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان- آزاد-بومي سيستان وبلوچستان

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
بازیاری ریکی ویانا

بازیاری ریکی ویانا

مهندسي عمران|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
جدلی امیرحسین

جدلی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
کردتمندانی یاسر

کردتمندانی یاسر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
آلاوه ساره

آلاوه ساره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان(زاهدان)

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/4/2023 3:05:44 PM
Menu