خرمدره

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر خرمدره

زنگنه محمدرضا

زنگنه محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
اوصانلو خرم دره مریم

اوصانلو خرم دره مریم

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محمدی سجاد

محمدی سجاد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
احمدی محمدرضا

احمدی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
قاسمی علیرضا

قاسمی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
کردلو محمد

کردلو محمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
اسماعیلی محمد

اسماعیلی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
جلیلی فاطمه

جلیلی فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محمودی علی

محمودی علی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

زبان
نعمتی امیررضا

نعمتی امیررضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
بابائی فاطمه

بابائی فاطمه

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جلفائی مینو

جلفائی مینو

ارتباطتصويري|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

4سال کانونی / 39 آزمون

هنر
کاظمی سیدسجاد

کاظمی سیدسجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدی دنیا

محمدی دنیا

گياه پزشکي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
جزء قاسمی علیرضا

جزء قاسمی علیرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
صادقی امیررضا

صادقی امیررضا

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
قنبری علیرضا

قنبری علیرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خدابنده فاطمه

خدابنده فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مولائی مهدی

مولائی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مقدم حسین

مقدم حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
انصاری سهیل

انصاری سهیل

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اسکندرکمال زهرا

اسکندرکمال زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رجبی علیرضا

رجبی علیرضا

جغرافيا|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اسدی حسین آبادی الهه

اسدی حسین آبادی الهه

روانشناسي|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ملک لی علی

ملک لی علی

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
کاظمی حسین

کاظمی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
غفاری سیدحسین

غفاری سیدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
برجی علی

برجی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
برجی مینا

برجی مینا

مهندسي معدن|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
کاظمی حسن

کاظمی حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
باقری مهدی

باقری مهدی

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مظاهری علی

مظاهری علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خلیلی محمدامین

خلیلی محمدامین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهدی خانی زهرا

مهدی خانی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
برجی مهدی

برجی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حیدری رامتین

حیدری رامتین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان زنجان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مقدم ابوالفضل

مقدم ابوالفضل

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بهرامی ایوانکی محدثه

بهرامی ایوانکی محدثه

فيزيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
یزدانی رضوانه

یزدانی رضوانه

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
صدری امیرحسین

صدری امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
اعطایی فرد مصطفی

اعطایی فرد مصطفی

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 4:17:32 AM
Menu