مشكين شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر مشكين شهر

حسین نژاد عرفان

حسین نژاد عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
میرزازاده میلاد

میرزازاده میلاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
خسروی الهه

خسروی الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

10سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
احمدی شیما

احمدی شیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
علیزاده هادی

علیزاده هادی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
شکرزاده لاهرودی صدرا

شکرزاده لاهرودی صدرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اسمعیل نژاد خیاوی نگین

اسمعیل نژاد خیاوی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

8سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
سلطانی پوریا

سلطانی پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کشی زاده بهزاد

کشی زاده بهزاد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
عجمی خیاوی علی

عجمی خیاوی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
موسوی میرک میرعلی

موسوی میرک میرعلی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ارجمند سادات رسول

ارجمند سادات رسول

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
همت زاده حجت

همت زاده حجت

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
احمدزاده سحر

احمدزاده سحر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
عزیزاوغلی علی

عزیزاوغلی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قاسمی مهری

قاسمی مهری

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
آقاویردی زاده شایان

آقاویردی زاده شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

9سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
نعمتی علی

نعمتی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حسن زاده علی

حسن زاده علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حکمتی صدرا

حکمتی صدرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
پیری ایوانلو زهرا

پیری ایوانلو زهرا

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
امیرپور نسیم

امیرپور نسیم

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
قاسمی سولماز

قاسمی سولماز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دسینه نگین

دسینه نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | پرديس خودگردان

10سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
صفرزاده نصرآباد بیتا

صفرزاده نصرآباد بیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
عباس زاده علی

عباس زاده علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حسن نژاد کسری

حسن نژاد کسری

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
حبیبی خیاوی زهرا

حبیبی خیاوی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
عباس زاده مهسا

عباس زاده مهسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
سلیمی نسیم

سلیمی نسیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
حقیری لیلا

حقیری لیلا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فیض اللهی میرک فاطمه

فیض اللهی میرک فاطمه

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
محمدی محدثه

محمدی محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
طهماسبی زهرا

طهماسبی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
جیره رقیه

جیره رقیه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جلیلوند هانیه

جلیلوند هانیه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پورحسن رضا

پورحسن رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدی سادات میثم

احمدی سادات میثم

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
قوی زهرا

قوی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
رحمتی مریم

رحمتی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فتاحی نصیرآبادی پریسا

فتاحی نصیرآبادی پریسا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
متولی خیاوی صدف

متولی خیاوی صدف

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
اروجعلی زاده کوثر

اروجعلی زاده کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
فولادی محمدرضا

فولادی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
فرحمند نسترن

فرحمند نسترن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شکردرگاهی علی اصغر

شکردرگاهی علی اصغر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

8سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
اسکندراوغلی خیاوی مهدی

اسکندراوغلی خیاوی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حسینقلی زاده نادیا

حسینقلی زاده نادیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ابراهیمی میلاد

ابراهیمی میلاد

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
نظری امیرمحمد

نظری امیرمحمد

علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
لطف اله زاده آلنی مریم

لطف اله زاده آلنی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مهیار زهرا

مهیار زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سلیمانی صبا

سلیمانی صبا

مشاوره|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حمیدی مریم

حمیدی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
قدیم پور آلنی زهرا

قدیم پور آلنی زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
علی محمدی ساناز

علی محمدی ساناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

9سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
پورعباس علی

پورعباس علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
گل محمدی خورشید آباد سینا

گل محمدی خورشید آباد سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
حکمتی علیرضا

حکمتی علیرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

زبان
بهرامزاده سودا

بهرامزاده سودا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
اسدزاده پریا

اسدزاده پریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
منافی دستگیری آرمان

منافی دستگیری آرمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
پورمند ندا

پورمند ندا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زینالی معصومه

زینالی معصومه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شاهدی مغانلو رضا

شاهدی مغانلو رضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
غیور فاطمه

غیور فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حکیمی خیاوی زهره

حکیمی خیاوی زهره

علوم ومهندسي اب|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مهدی اصل علیرضا

مهدی اصل علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
سید نصیری رضا

سید نصیری رضا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسین پور محمدرضا

حسین پور محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صادقی نسترن

صادقی نسترن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
حسن زاده خیاوی میلاد

حسن زاده خیاوی میلاد

اعضاي مصنوعي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
علی اوغلی آلنی گلشن

علی اوغلی آلنی گلشن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
افشاری سیما

افشاری سیما

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
موحدی مهدی

موحدی مهدی

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اصغری علی

اصغری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
موسوی سیده لیلا

موسوی سیده لیلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفری کسری

جعفری کسری

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رنجبر احسان

رنجبر احسان

علوم سياسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نوری بجق نسترن

نوری بجق نسترن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نقد پور علیرضا

نقد پور علیرضا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
آقایی قصابه علی

آقایی قصابه علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زینال پور علی

زینال پور علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بدلی آیدا

بدلی آیدا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نوری نیلوفر

نوری نیلوفر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نوبخت ساربان رضا

نوبخت ساربان رضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اسکندرنژاد آیدا

اسکندرنژاد آیدا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عامری خیاوی هانیه

عامری خیاوی هانیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غریبلر سعیده

غریبلر سعیده

فلسفه|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
میرزایی سحر

میرزایی سحر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
میزبان آیدا

میزبان آیدا

علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
سلیمانی سعید

سلیمانی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
کشاورز سجاد

کشاورز سجاد

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سعادتی کوجنق مهدی

سعادتی کوجنق مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محرم زاده رقیه

محرم زاده رقیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
احمدزاده محمدرضا

احمدزاده محمدرضا

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
قلی زاده ساحل

قلی زاده ساحل

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طالبی هانیه

طالبی هانیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ساعی افرا

ساعی افرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بیت اله زاده رقیه

بیت اله زاده رقیه

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
قادری فاطمه

قادری فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رضایی جبدرقی وحید

رضایی جبدرقی وحید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
آرمان زهرا

آرمان زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شاهی آی ناز

شاهی آی ناز

مديريت مالي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
میرزانژاد مهدیه

میرزانژاد مهدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پرشی خیاوی هانیه

پرشی خیاوی هانیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پورمند آیدا

پورمند آیدا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گلدوست گیگلو جعفر

گلدوست گیگلو جعفر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

10سال کانونی / 162 آزمون

تجربی
رحیم زاده نیما

رحیم زاده نیما

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نصراللهی اشکان

نصراللهی اشکان

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بالازاده محمد

بالازاده محمد

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عزیزی خیاوی نازنین

عزیزی خیاوی نازنین

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اسمعلی پور مهدی

اسمعلی پور مهدی

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نظرزاده مقدم عرفان

نظرزاده مقدم عرفان

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
فران سادات اسماء

فران سادات اسماء

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فرحمند نرگس

فرحمند نرگس

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ابراهیمی سجاد

ابراهیمی سجاد

گياه پزشکي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سعادتی مهسا

سعادتی مهسا

گردشگري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نجفی لاهرود رضا

نجفی لاهرود رضا

علوم قران وحديث|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی