اردبيل

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر اردبيل

عاطفی امیرحسین

عاطفی امیرحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

10سال کانونی / 166 آزمون

تجربی
حاتمی نیا جواد

حاتمی نیا جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

9سال کانونی / 164 آزمون

تجربی
شیخ باقری کیانا

شیخ باقری کیانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

9سال کانونی / 156 آزمون

تجربی
منصور لکورج امین

منصور لکورج امین

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

9سال کانونی / 156 آزمون

تجربی
قنبری سپهر

قنبری سپهر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

9سال کانونی / 155 آزمون

تجربی
نورمحمدملاباشی احمد

نورمحمدملاباشی احمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

10سال کانونی / 149 آزمون

تجربی
قضائی نیاری پگاه

قضائی نیاری پگاه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

8سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
محقق مرتضوی سیدعلیرضا

محقق مرتضوی سیدعلیرضا

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

10سال کانونی / 147 آزمون

تجربی
فاضل زهرا

فاضل زهرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

11سال کانونی / 145 آزمون

تجربی
علیزاده نیاری احسان

علیزاده نیاری احسان

علوم کامپيوتر|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

8سال کانونی / 142 آزمون

ریاضی
رحمانی ایوریق امیررضا

رحمانی ایوریق امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

8سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
خواجوی مهشید

خواجوی مهشید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
حیاتی گرجان الهه

حیاتی گرجان الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
دیده بان احسان

دیده بان احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

10سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
خدایاری کیمیا

خدایاری کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
بردبار آذر محمد رضا

بردبار آذر محمد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

8سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
خادم چراغی علیرضا

خادم چراغی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

8سال کانونی / 125 آزمون

ریاضی
رنجبر امید محمدعلی

رنجبر امید محمدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

7سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
آقاجانی رضا

آقاجانی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
شهباززاده حسینکلو مینا

شهباززاده حسینکلو مینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
جمالی اصل محمدرضا

جمالی اصل محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
غیرتی خیاوی ناهید

غیرتی خیاوی ناهید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
پروانه سودا

پروانه سودا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

7سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
مردادماهی شیدا

مردادماهی شیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

8سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
عاملی کلخوران ندا

عاملی کلخوران ندا

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
محمدپور حمیدرضا

محمدپور حمیدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

8سال کانونی / 108 آزمون

ریاضی
قاسم زاده ثمرین مهدیه

قاسم زاده ثمرین مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

7سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
حسن زاده کرگان محمدامین

حسن زاده کرگان محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
جمال زاده آیدا

جمال زاده آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
آینه چی نیما

آینه چی نیما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
آسایشی باران

آسایشی باران

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تبريز | روزانه

10سال کانونی / 100 آزمون

زبان
ستوده گندشمین سینا

ستوده گندشمین سینا

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

6سال کانونی / 97 آزمون

انسانی
عبدی شادی

عبدی شادی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
داداش زاده فاطمه

داداش زاده فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
سیدزاده نیری سمیه

سیدزاده نیری سمیه

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
اسفندیاری آتشگاه مریم

اسفندیاری آتشگاه مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
عبدغرائی احسان

عبدغرائی احسان

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
لطفی امیررضا

لطفی امیررضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
قلی زاده نسترن

قلی زاده نسترن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

6سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
عطائی پرنیا

عطائی پرنیا

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
سیدحاتمی سیده فاطمه

سیدحاتمی سیده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
سیدسلیمانی فاطمه السادات

سیدسلیمانی فاطمه السادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
رستمی آی سان

رستمی آی سان

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

6سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
رستگاری مریم

رستگاری مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
شکوفی ناو ماهان

شکوفی ناو ماهان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
نیک نفس نگین

نیک نفس نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
یوسفی جناقرد ویدا

یوسفی جناقرد ویدا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
نجاتی آذر

نجاتی آذر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
لطفی سنا

لطفی سنا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
بهلولی امیرمحمد

بهلولی امیرمحمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
بهبودوند فائزه

بهبودوند فائزه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
پشت دار سپیده

پشت دار سپیده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
طهماسبی آرمان

طهماسبی آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
مهدی زاده ملاباشی فراز

مهدی زاده ملاباشی فراز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
شرفی پریان

شرفی پریان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رستمی حیقی عارف

رستمی حیقی عارف

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
صدوق مغانلو رضا

صدوق مغانلو رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
دهقان خلجی حنانه

دهقان خلجی حنانه

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
کسرایی زهرا

کسرایی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
فولادی علی

فولادی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
وثوقی فرد نگین

وثوقی فرد نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
مرادی نگین

مرادی نگین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
طاعتی ورگه سران محمد

طاعتی ورگه سران محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ملک زاده سودا

ملک زاده سودا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ملک زاده ثنا

ملک زاده ثنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
وطن دوست محمدرضا

وطن دوست محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
کرباسیان مریم

کرباسیان مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
قطاری محمدجواد

قطاری محمدجواد

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
قنبری محمد

قنبری محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
علیزاده آیناز

علیزاده آیناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
شوقی نگین

شوقی نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
محمدپور کیوی محمد

محمدپور کیوی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
یعقوبی نیوشا

یعقوبی نیوشا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
سپرده سما

سپرده سما

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
جوادی فخر علی

جوادی فخر علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
داورپناه دیزج ساحل

داورپناه دیزج ساحل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
یوسفی آذری یلدا

یوسفی آذری یلدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
نژادصفر ناهید

نژادصفر ناهید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
سیفی آتشگاه امیررضا

سیفی آتشگاه امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سلیمی پرمهر آیدین

سلیمی پرمهر آیدین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
مردوار مرادلو نگین

مردوار مرادلو نگین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حجازی اصل مهسا

حجازی اصل مهسا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
نجفی لنبر مهران

نجفی لنبر مهران

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
حمیدی وند زهرا

حمیدی وند زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
بابیانی فرناز

بابیانی فرناز

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
عالی مصطفی

عالی مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
فاطمی نسترن

فاطمی نسترن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
شوقی آبی بگلو یاسر

شوقی آبی بگلو یاسر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
قرائی پرستو

قرائی پرستو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نوراللهی ملاباشی محسن

نوراللهی ملاباشی محسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عالی پوراردی مهسا

عالی پوراردی مهسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رفیقی امیر

رفیقی امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
سرخانی اندبیلی امیرمحمد

سرخانی اندبیلی امیرمحمد

رياضيات وکاربردها|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
پناهی ینگجه سحر

پناهی ینگجه سحر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عباسی رقیه

عباسی رقیه

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
موسوی آیلین

موسوی آیلین

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
عبداللهی اسما

عبداللهی اسما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
پارسا تایماز

پارسا تایماز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ساسانیان شیما

ساسانیان شیما

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حوتی اجیرلو شاهین

حوتی اجیرلو شاهین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عباسی اصل علیرضا

عباسی اصل علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
علوی مهسا

علوی مهسا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
اسمعلی بنه لر فاطمه

اسمعلی بنه لر فاطمه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
محسنی اصل آیلین

محسنی اصل آیلین

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
جلالی امیررضا

جلالی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جاوید ایمر بیتا

جاوید ایمر بیتا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمدعلی زاده سوها هادی

محمدعلی زاده سوها هادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عظیمی صدیق احسان

عظیمی صدیق احسان

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
داداش زاده خیاط نازلی

داداش زاده خیاط نازلی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
قاسم زاده شقایق

قاسم زاده شقایق

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مراغه | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ضربی مهدی

ضربی مهدی

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عزیزی هدیه

عزیزی هدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
اسدی بیرق علیرضا

اسدی بیرق علیرضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دهقانی امیر

دهقانی امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
موسی زاده اورنج آیناز

موسی زاده اورنج آیناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
ابش زاده شبلو صغری

ابش زاده شبلو صغری

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
فتح اللهی علی بلاغی نیما

فتح اللهی علی بلاغی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
یزدانی یلدا

یزدانی یلدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
کوه نورد شکرلو اسما

کوه نورد شکرلو اسما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
محمدی رضا

محمدی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
صفری محمد

صفری محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حکیمیان سامیان فاطمه

حکیمیان سامیان فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
باقری سولا عرفان

باقری سولا عرفان

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
نوری خانکندی عرفان

نوری خانکندی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ناهیدی مقدم محمد

ناهیدی مقدم محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سالم باغی ساحل

سالم باغی ساحل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
اسدزاده رضا

اسدزاده رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حیدری آیلار

حیدری آیلار

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
نصراللهی مقدم مریم

نصراللهی مقدم مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
سیفی حسین

سیفی حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جوان روزگار آرین

جوان روزگار آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جلالی نیا فرناز

جلالی نیا فرناز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حیدری آرمین

حیدری آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
جنانی نیری امیرحسین

جنانی نیری امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شاهی امیررضا

شاهی امیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قربانی دواتگر شادی

قربانی دواتگر شادی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
موسوی نوشین

موسوی نوشین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فروتن مهسا

فروتن مهسا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جمالی مغانلو هانیه

جمالی مغانلو هانیه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فاضلی فرشید

فاضلی فرشید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
هوشمندی خانقاهی امیرحسین

هوشمندی خانقاهی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اکبرزاده ارپاچائی محمدعلی

اکبرزاده ارپاچائی محمدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خاکپور معصومه

خاکپور معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
احمدی بریس علیرضا

احمدی بریس علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
حق نظری کیوی علیرضا

حق نظری کیوی علیرضا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
جهانبخش پژمان

جهانبخش پژمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
طالبی هانیه سادات

طالبی هانیه سادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
علیزاده مهسا

علیزاده مهسا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
محمودی آراللوی کوچک مریم

محمودی آراللوی کوچک مریم

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مجردآیلار نگین

مجردآیلار نگین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
برقی ننه کران مریم

برقی ننه کران مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
دشتی فروغ

دشتی فروغ

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رحیم زاده گورادل رضا

رحیم زاده گورادل رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صفائی صبا

صفائی صبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
احمدی مهتاب

احمدی مهتاب

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
کیانی حسین

کیانی حسین

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

4سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
پورجمال هادی

پورجمال هادی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
میهن پرست هوشنگ

میهن پرست هوشنگ

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

زبان
قربانی اشرف فاطمه

قربانی اشرف فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
منصوری درآباد مریم

منصوری درآباد مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مکبر آیسان

مکبر آیسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فتحعلی زاده پوریا

فتحعلی زاده پوریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
دباغ عبداللهی پوریا

دباغ عبداللهی پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سیدموسوی سارا

سیدموسوی سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سیفی الهه

سیفی الهه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حسینی نوده میرعمید

حسینی نوده میرعمید

گياه پزشکي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حاجی قهرمانی فرد پرتو

حاجی قهرمانی فرد پرتو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسینی تقی دیزج میرامیررضا

حسینی تقی دیزج میرامیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صمدیان باروق فاطمه

صمدیان باروق فاطمه

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
نریمانی پرستو

نریمانی پرستو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
نجف زاده طوبی

نجف زاده طوبی

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
مستقیمی پریا

مستقیمی پریا

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قربانی جبه دار سینا

قربانی جبه دار سینا

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
کاظمی نوده امیرحسین

کاظمی نوده امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عابدی اندراب امیررضا

عابدی اندراب امیررضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فروزنده قوجه بیگلو عرفان

فروزنده قوجه بیگلو عرفان

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فتوحی کوهساره سیدامیرحسین

فتوحی کوهساره سیدامیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جاوید آیدا

جاوید آیدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فرید ساحل

فرید ساحل

علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
گلشن ماسوله آرش

گلشن ماسوله آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
یوسفی امیررضا

یوسفی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدی هاجر

محمدی هاجر

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
مجرد آیلار هادی

مجرد آیلار هادی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
راهروزرگر آیلین

راهروزرگر آیلین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
زارع عرفان

زارع عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
برومندی سیاوش

برومندی سیاوش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ایمانی زینب

ایمانی زینب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نیلوفری ارشادی حمید

نیلوفری ارشادی حمید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسین پور نیلوفر

حسین پور نیلوفر

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عبدلی مهرشاد

عبدلی مهرشاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کنعانی علی

کنعانی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سیددین خواه یلدا

سیددین خواه یلدا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

زبان
عادلی آبی بیگلو نسیم

عادلی آبی بیگلو نسیم

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
خانکشی زاده سیدمحمدباقر

خانکشی زاده سیدمحمدباقر

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صالح زاده میثم

صالح زاده میثم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
میرزائی اتشگاه سوگند

میرزائی اتشگاه سوگند

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
موسوی میرمحمدمهدی

موسوی میرمحمدمهدی

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سرائی شایلین

سرائی شایلین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نادری مغانلو نگین

نادری مغانلو نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قاسم پور نرجس

قاسم پور نرجس

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مهدوی امیرحسین

مهدوی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آذرکمند زهرا

آذرکمند زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

4سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
قاسمی آیدا

قاسمی آیدا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهرداد آتشگاه مهدی

مهرداد آتشگاه مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جعفری امید

جعفری امید

مديريت بازرگاني|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
میرزائی اقجه کند هادی

میرزائی اقجه کند هادی

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
روان نخجوانی امیرحسین

روان نخجوانی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نادری قره قشلاق امیر

نادری قره قشلاق امیر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
باقرزاده ثمرین نسیم

باقرزاده ثمرین نسیم

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
محمدباقری فاطمه

محمدباقری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
عزیزی محمد

عزیزی محمد

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نبی زاده خیاط نازیلا

نبی زاده خیاط نازیلا

گياه پزشکي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
کیان پریسا

کیان پریسا

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عبادپور علی

عبادپور علی

اقتصاد|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شوقی آیلار

شوقی آیلار

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امیری سجهرود امیررضا

امیری سجهرود امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
پیرسنده علیرضا

پیرسنده علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
غلامزاده زهرا

غلامزاده زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ورشوچی نگار

ورشوچی نگار

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
قاسمی محمدرضا

قاسمی محمدرضا

فيزيک|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حبیب زاده امیرمحمد

حبیب زاده امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
منصفی امیرحسین

منصفی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
واقفی یاسمن

واقفی یاسمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شادمان پدرام

شادمان پدرام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مهاجرصائم ثنا

مهاجرصائم ثنا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بخشی مستعلی بیگلو میلاد

بخشی مستعلی بیگلو میلاد

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بابازاده هانیه

بابازاده هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مورخ حجی آناهیتا

مورخ حجی آناهیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ابش وند فرد سینا

ابش وند فرد سینا

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شاکری ایلخچی عرفان

شاکری ایلخچی عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
شوقی آبی بیگلو علی

شوقی آبی بیگلو علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
باقری مهدی

باقری مهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پیران ینگجه پریا

پیران ینگجه پریا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسفرم شفق

اسفرم شفق

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قوامی مدق پوریا

قوامی مدق پوریا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هژبری اسما

هژبری اسما

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آذری سودا

آذری سودا

گياه پزشکي|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جاویدان مریم

جاویدان مریم

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
قلی زاده ملاباشی علی

قلی زاده ملاباشی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دولت خواه نیلوفر

دولت خواه نیلوفر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
احمدی هادی علیرضا

احمدی هادی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
گل مرادی اردی سویل

گل مرادی اردی سویل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
عبداللهی پیراقوم حسن

عبداللهی پیراقوم حسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
سالاری فر مریم

سالاری فر مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حوتی ججین زهرا

حوتی ججین زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
غلامین شانلی

غلامین شانلی

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دادخواه فرید

دادخواه فرید

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
خلیلی نسب عرفان

خلیلی نسب عرفان

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شجاعی امید

شجاعی امید

فيزيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اللهویردی زاده مهدیه

اللهویردی زاده مهدیه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آقابالازاده آبی بیگلو میلاد

آقابالازاده آبی بیگلو میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
برزگر گللو مریم

برزگر گللو مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
شهبازی آقبلاغ پویا

شهبازی آقبلاغ پویا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خلیل پور امیرحسین

خلیل پور امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بختیاری امیررضا

بختیاری امیررضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بناب | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
بشیری آرمین

بشیری آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
آدمیت رضا

آدمیت رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مولاوند مهران

مولاوند مهران

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
روح الهی رباب

روح الهی رباب

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
محمدپور کلخوران فاطمه

محمدپور کلخوران فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نیامی فائزه

نیامی فائزه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
بهرامی نژاد مهسا

بهرامی نژاد مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
عباسی زارنجی نگین

عباسی زارنجی نگین

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مقتدری محمدرضا

مقتدری محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شیری فاطمه

شیری فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ربیعی فروغ

ربیعی فروغ

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
منصوری زاده سعید

منصوری زاده سعید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | محروم-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسین زاده مهرداد

حسین زاده مهرداد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
موسوی سیده هانیه

موسوی سیده هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
اصغری کله سر محدثه

اصغری کله سر محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پورغفاری مهسا

پورغفاری مهسا

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
پرستار مینو

پرستار مینو

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
عمو امیرحسین

عمو امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مظاهری امیرحسین

مظاهری امیرحسین

علوم ورزشي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
بیدارچشم مغانلو نگین

بیدارچشم مغانلو نگین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
برزگرجلالی سنا

برزگرجلالی سنا

علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حسینی آیسان

حسینی آیسان

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مظفری امیرحسین

مظفری امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ساعی نمین نوید

ساعی نمین نوید

مهندسي ماشين‌هاي ريلي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
اکبرپور نادیا

اکبرپور نادیا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
شادمان مهیار

شادمان مهیار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شیدا سهند

شیدا سهند

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
سیاه کوهیان مارال

سیاه کوهیان مارال

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
فرجی حمیدرضا

فرجی حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
امیرامینی فاطمه

امیرامینی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دشتی طلا

دشتی طلا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
علومی مهدی

علومی مهدی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
شهابی وند اقدم عرفان

شهابی وند اقدم عرفان

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
هاشمی علی

هاشمی علی

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ابراهیم خلیلی سوگند

ابراهیم خلیلی سوگند

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شاه حسینی مریم

شاه حسینی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
موسوی میرسجاد

موسوی میرسجاد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اجارودی مهدی

اجارودی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مجیری شقایق

مجیری شقایق

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
طالبی حق گو سروین

طالبی حق گو سروین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مروتی قوزلو زهرا

مروتی قوزلو زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آقازاده رز نازنین

آقازاده رز نازنین

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کوشيار-رشت | غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
شکری نسرین

شکری نسرین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قانع مقدم امیرحسین

قانع مقدم امیرحسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدی افضل زهرا

محمدی افضل زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
همرنگ بهاره

همرنگ بهاره

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جهان دیده هانیه

جهان دیده هانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شهریار کیمیا

شهریار کیمیا

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
بیداری سروآغاجی رویا

بیداری سروآغاجی رویا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
لسانی گویا نازنین

لسانی گویا نازنین

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اکبری هادی

اکبری هادی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
امیرایناللو نیلوفر

امیرایناللو نیلوفر

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

زبان
ارجمند زرگر مهسا

ارجمند زرگر مهسا

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
باقرزارع علی

باقرزارع علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اللهیاری فرد ابوالفضل

اللهیاری فرد ابوالفضل

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
نادری باروق محمدرضا

نادری باروق محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آردن صبا

آردن صبا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
کارگر حور حدیثه

کارگر حور حدیثه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
سیدپور ججین آی سان

سیدپور ججین آی سان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بشارتی رزگاه رقیه

بشارتی رزگاه رقیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
مسعودکبیر نوید

مسعودکبیر نوید

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فکری آیدا

فکری آیدا

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آخوندزاده نیری شکوه

آخوندزاده نیری شکوه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قهرمانی معصوم آباد علیرضا

قهرمانی معصوم آباد علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قیومی پوریا

قیومی پوریا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
رونقی شراره

رونقی شراره

علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ابراهیم زاده مهدی

ابراهیم زاده مهدی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قلی زاده امیرحسین

قلی زاده امیرحسین

گردشگري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمدی جبه دار فرزاد

محمدی جبه دار فرزاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فتحی ساقصلو زهرا

فتحی ساقصلو زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نصیری نریمان لیلا

نصیری نریمان لیلا

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
علائی مریم

علائی مریم

مطالعات خانواده|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
علی محمدی کرکرق نرگس

علی محمدی کرکرق نرگس

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
غلام زاده خاکپور فاطمه

غلام زاده خاکپور فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نصیری زهرا

نصیری زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدی حصار سینا

احمدی حصار سینا

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نصراللهی نیار افسانه

نصراللهی نیار افسانه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زعفرانچی حسام

زعفرانچی حسام

مهندسي مکانيک|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بابائیان کیوی علیرضا

بابائیان کیوی علیرضا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نیکوپور محمدجانلو تامیلا

نیکوپور محمدجانلو تامیلا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بهارلو مائده

بهارلو مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نجفی زهرا

نجفی زهرا

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدحسینی سپیده

محمدحسینی سپیده

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ابراهیم پور سولماز

ابراهیم پور سولماز

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدی الماسی رضا

محمدی الماسی رضا

مهندسي مکانيزاسيون کشاورزي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قهرمان زاده الهه

قهرمان زاده الهه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
معانی آیلار

معانی آیلار

باستان شناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صبور هادی

صبور هادی

زبان وادبيات عربي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
هاشمی گورادل نیلوفر

هاشمی گورادل نیلوفر

جغرافيا|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
طهماسب عالی سما

طهماسب عالی سما

گردشگري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پورصادق پویا

پورصادق پویا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسینی امیرحسین

حسینی امیرحسین

حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
پاکزاد امیرحسین

پاکزاد امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نعمتی عموقین رامین

نعمتی عموقین رامین

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدنیا اورنج محمدحسین

محمدنیا اورنج محمدحسین

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بابازاده قانع رقیه

بابازاده قانع رقیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
پناهی سیدامیرحسین

پناهی سیدامیرحسین

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسین زاده رزا

حسین زاده رزا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صالحی فاطمه

صالحی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کاظمی خیارک سجاد

کاظمی خیارک سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خاتمی کلخوران سیده ساحل

خاتمی کلخوران سیده ساحل

زبان وادبيات عربي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شعبانی کلوری امید

شعبانی کلوری امید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خانی نگین

خانی نگین

شيمي کاربردي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجی زاده محمدمعین

حاجی زاده محمدمعین

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حاجی قهرمانی سحر

حاجی قهرمانی سحر

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
دادجوئی هانیه

دادجوئی هانیه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صبحی هیر سولماز

صبحی هیر سولماز

فلسفه|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
کشفی مقدم زهرا

کشفی مقدم زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اعیادی مغانلو هاشم

اعیادی مغانلو هاشم

گياه پزشکي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
محجوب نیاری سحر

محجوب نیاری سحر

طراحي صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
صفری اشکان

صفری اشکان

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
کمال نژاد زهرا

کمال نژاد زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
اسلامی شقایق

اسلامی شقایق

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
لطفی گسگری محله ریحانه

لطفی گسگری محله ریحانه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ایرانی اوچبلاغ زهرا

ایرانی اوچبلاغ زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نورمحمدزاده مطلق سما

نورمحمدزاده مطلق سما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
بتواز محمد

بتواز محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
معصومی نسب حامد

معصومی نسب حامد

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قاسم زاده ثمرین زهرا

قاسم زاده ثمرین زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فتحی امیررضا

فتحی امیررضا

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نوری سادات مهسا

نوری سادات مهسا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خدادوست غزل

خدادوست غزل

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مقدمیان محمد

مقدمیان محمد

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ساجدشیران مهدیه

ساجدشیران مهدیه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سفیدیان ندا

سفیدیان ندا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
درخشان رضا

درخشان رضا

علوم سياسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اجلالی مهران

اجلالی مهران

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بهرو نوران زینب

بهرو نوران زینب

روانشناسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ارشاد فرحان

ارشاد فرحان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
وهاب زاده حاجی خانلو رقیه

وهاب زاده حاجی خانلو رقیه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
ذوالفقاری زهرا

ذوالفقاری زهرا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نعیمی فردی امیر

نعیمی فردی امیر

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
تدین گندشمین سیده زهرا

تدین گندشمین سیده زهرا

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قاسم پور نسیم

قاسم پور نسیم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ولیزاده ملاباشی صدف

ولیزاده ملاباشی صدف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دباغ فکری احسان

دباغ فکری احسان

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شیری سحر

شیری سحر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسین زاده علیرضا

حسین زاده علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
خدادوست سمیرا

خدادوست سمیرا

تاريخ|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صوابی نیری نگین

صوابی نیری نگین

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
راستگو گندشمین صادق

راستگو گندشمین صادق

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسلامی علی

اسلامی علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
احمدی میثم

احمدی میثم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
معرفت لیلا

معرفت لیلا

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
میراحدی فاطمه

میراحدی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسوی خلیل آباد فاطمه

موسوی خلیل آباد فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طهماسبی زاده مریم

طهماسبی زاده مریم

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پارسا محمد

پارسا محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عزیزی قهرمانلو علیرضا

عزیزی قهرمانلو علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فکری فاطمه

فکری فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سلیمانیان آبی بگلو عرفان

سلیمانیان آبی بگلو عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرامی علی بابالو آرزو

مرامی علی بابالو آرزو

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
تراب نژاد سهند

تراب نژاد سهند

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فیضی زهرا

فیضی زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدی مهدی

محمدی مهدی

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
هژبری علی

هژبری علی

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جوادی علی قشلاقی پریسا

جوادی علی قشلاقی پریسا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شکرزاده فرد علیرضا

شکرزاده فرد علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسحاقی سیده زهرا

اسحاقی سیده زهرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
آقائی کریق مهدی

آقائی کریق مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خدادادی مهسا

خدادادی مهسا

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
جهان بخش رضا

جهان بخش رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عزت پور آبی بیگلو ندا

عزت پور آبی بیگلو ندا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عادل مرنی وحیده

عادل مرنی وحیده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
پادبان سعید

پادبان سعید

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فیضی فرناز

فیضی فرناز

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عالی زهرا

عالی زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صمدی وچین محمد

صمدی وچین محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
زادمرد فرید آیلین

زادمرد فرید آیلین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
علائی امیر

علائی امیر

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
بناسابق اسما

بناسابق اسما

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شکری خانقاه علیا شادی

شکری خانقاه علیا شادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
راه گان عرفان

راه گان عرفان

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جوانبخت نسیم

جوانبخت نسیم

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کوهی بریس آیدا

کوهی بریس آیدا

روانشناسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جعفری ساعد

جعفری ساعد

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
صبوری کلان حمیدرضا

صبوری کلان حمیدرضا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عشایری آیدا

عشایری آیدا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
اروج زاده حسن

اروج زاده حسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اوجاقی زهرا

اوجاقی زهرا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدی امیرمحمد

محمدی امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
زارع دوست علیرضا

زارع دوست علیرضا

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صمدی نیری مینا

صمدی نیری مینا

علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
دهقان دگرماندرق نسیم

دهقان دگرماندرق نسیم

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
معرفت ایلخچی سجاد

معرفت ایلخچی سجاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
بهزاد حسین

بهزاد حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نادری امیررضا

نادری امیررضا

علوم سياسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
موسوی حجت

موسوی حجت

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حسن زاده مهدی

حسن زاده مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان- آزاد-بومي استان اردبيل

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
کامل زهرا

کامل زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
احمدی سلطان آبادی بهاره

احمدی سلطان آبادی بهاره

مشاوره|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
علائی مهسا

علائی مهسا

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
جعفرنژاد آرین

جعفرنژاد آرین

مديريت اموربانکي|دانشگاه غيرانتفاعي خاتم -تهران | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آقازاده دانا فاطمه

آقازاده دانا فاطمه

علوم ومهندسي اب|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سعادت شکوفه

سعادت شکوفه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نیکزاد آی تک

نیکزاد آی تک

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي رشديه -تبريز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جاهد کوردلو امیرمحمد

جاهد کوردلو امیرمحمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حدادیان مریم

حدادیان مریم

صنايع دستي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
سرخان زاده پوریا

سرخان زاده پوریا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
تختی زهرا

تختی زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
حبیب پور ملاباشی الهه

حبیب پور ملاباشی الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پاکپور سعید

پاکپور سعید

گردشگري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
آخوندزاده مونا

آخوندزاده مونا

مهندسي نساجي|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جوادی شیخ احمد محمدحسین

جوادی شیخ احمد محمدحسین

فيزيک|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
کرامتی هانیه

کرامتی هانیه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
شیخ رحیمی مریم

شیخ رحیمی مریم

گياه پزشکي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
عصری آیلین

عصری آیلین

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
سیفی امیرحسین

سیفی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
رجائی مستعلی بیگلو مهسا

رجائی مستعلی بیگلو مهسا

اقتصاد|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
صولت سن آی

صولت سن آی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
آشنا محمدصادق

آشنا محمدصادق

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
بیگ بابائی آرش

بیگ بابائی آرش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
قاضی ساغر

قاضی ساغر

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صمدی فرد سما

صمدی فرد سما

گياه پزشکي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
شهسواری سحر

شهسواری سحر

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
صدر امیرجانلو پوریا

صدر امیرجانلو پوریا

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
مخبری سمیرا

مخبری سمیرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
آقازاده اجیرلو وحید

آقازاده اجیرلو وحید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/7/2023 10:01:20 AM
Menu