شاهرود

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر شاهرود

کمیلی عرفان

کمیلی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

10سال کانونی / 174 آزمون

تجربی
حکیمی محمدداود

حکیمی محمدداود

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

9سال کانونی / 141 آزمون

ریاضی
بابائی سمیرمی آرمین

بابائی سمیرمی آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
صادقی محمدپارسا

صادقی محمدپارسا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

زبان
قنبریان مهرناز

قنبریان مهرناز

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
شایانپور ریحانه

شایانپور ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
محمدی خفاجه سحر

محمدی خفاجه سحر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
قشقائی امیررضا

قشقائی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
یوسفی زهرا

یوسفی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
افرا صدرا

افرا صدرا

زيست شناسي گياهي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
کلات جاری ارشیا

کلات جاری ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
یونس آبادی فرحان

یونس آبادی فرحان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
میری فاطمه

میری فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
عبداللهی محمد مهدی

عبداللهی محمد مهدی

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

ریاضی
دزیانیان مهرداد

دزیانیان مهرداد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

زبان
بخشی هدیه

بخشی هدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
میربیگی محمد

میربیگی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عامری پوریا

عامری پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رجبی حسین

رجبی حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سهرابی سینا

سهرابی سینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
محسنی راد محمدرضا

محسنی راد محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
سنچولی امیرحسین

سنچولی امیرحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عابدی حامد

عابدی حامد

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
روزبه سورنا

روزبه سورنا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
صالحیان عادل

صالحیان عادل

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قاسمی شهروز

قاسمی شهروز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بوجاری زهرا

بوجاری زهرا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
فرومدی شهریار

فرومدی شهریار

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
جلالی امیرحسین

جلالی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
شجاعی مبینا سادات

شجاعی مبینا سادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
اسدی محمدنوید

اسدی محمدنوید

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
امامی فاطمه زهرا

امامی فاطمه زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
محمدی کیمیا

محمدی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حسینی فاطمه سادات

حسینی فاطمه سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شریعتی محسن

شریعتی محسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ساجدیان ساجده

ساجدیان ساجده

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ضیاءالحق سیدمهدیار

ضیاءالحق سیدمهدیار

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
عامری فاطمه

عامری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسن آبادی سپهر

حسن آبادی سپهر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدی زهرا

محمدی زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
هراتی فاطمه

هراتی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
گرگانی فاطمه

گرگانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اکبری علی

اکبری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسام مینا

حسام مینا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
موسوی نرگس سادات

موسوی نرگس سادات

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
یوسفی مریم

یوسفی مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هاشمی نسب یگانه سادات

هاشمی نسب یگانه سادات

ارتباطتصويري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

هنر
حسن پور نامقی سهیلا

حسن پور نامقی سهیلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قاسمی مبینا

قاسمی مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بختی گلناز

بختی گلناز

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
منصور کوهی شکیبا

منصور کوهی شکیبا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
موسوی زهرا سادات

موسوی زهرا سادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسینی آرزو سادات

حسینی آرزو سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
غلامی زهرا

غلامی زهرا

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حسینی میقان سپیده سادات

حسینی میقان سپیده سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
کلاته ملائی مریم

کلاته ملائی مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسینی میقان سیما سادات

حسینی میقان سیما سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نوری فاطمه

نوری فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
پور بهاره

پور بهاره

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
قربانیان رقیه

قربانیان رقیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
گرزین عارفه

گرزین عارفه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کلاته جاری امیرحسین

کلاته جاری امیرحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسین پور مریم

حسین پور مریم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسینی نژاد فاطمه سادات

حسینی نژاد فاطمه سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ترابی فرد عرفان

ترابی فرد عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مرجان آنیتا

مرجان آنیتا

گياه پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمدی نیما

محمدی نیما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حسین پور یاسمن

حسین پور یاسمن

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
بابائی امیر محمد

بابائی امیر محمد

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بوجار نیما

بوجار نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جلالی محمدحسن

جلالی محمدحسن

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
توفیقیان فاطمه زهرا

توفیقیان فاطمه زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
آقامحمدی عرفان

آقامحمدی عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
محمدی امیر

محمدی امیر

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کریمی مهسا

کریمی مهسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
کاشانی یگانه

کاشانی یگانه

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
استوار نامقی سیده درسا

استوار نامقی سیده درسا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
حسینی مبینا

حسینی مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
کامی شیرازی سید امیر

کامی شیرازی سید امیر

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ابراهیمی ارمی فرزین

ابراهیمی ارمی فرزین

مشاوره|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مزینانیان فاطمه

مزینانیان فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
دوستی زهرا

دوستی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رحیمی مرضیه

رحیمی مرضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
نوری سجاد

نوری سجاد

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رستمی راوری رضا

رستمی راوری رضا

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
باقری ناهید

باقری ناهید

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
کاظمی زهرا

کاظمی زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مولائی یوسف

مولائی یوسف

امار|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
همدانی علیرضا

همدانی علیرضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسین پور فاطمه

حسین پور فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اسکندری معصومه

اسکندری معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عباسی احمد

عباسی احمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
میرباقری فاطمه سادات

میرباقری فاطمه سادات

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بزرگمهر فاطمه

بزرگمهر فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
یعقوبی علی

یعقوبی علی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حاجی پور کوثر

حاجی پور کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بهره ور امیررضا

بهره ور امیررضا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
زمانی میقان معصومه

زمانی میقان معصومه

تاريخ|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
امیری مطهره

امیری مطهره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
الله بخشی سعید

الله بخشی سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خورشیدیه فهیمه

خورشیدیه فهیمه

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عباسی نگین

عباسی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسن پور محسن

حسن پور محسن

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
یعقوبی امیرمحمد

یعقوبی امیرمحمد

جامعه شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
امین زاده ابوالفضل

امین زاده ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غلامی یگانه

غلامی یگانه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
اکبری امیرمهدی

اکبری امیرمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عیسی پور حسن

عیسی پور حسن

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
اشرفی معصومه

اشرفی معصومه

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
میرخسروی رومینا

میرخسروی رومینا

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
علی عرب مطهره

علی عرب مطهره

علوم ورزشي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
استادهاشمی مهدیه

استادهاشمی مهدیه

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضوی سیده فاطمه

رضوی سیده فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عامریون فاطمه

عامریون فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
خالقیان هادی

خالقیان هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
عجم حسنی محمدجواد

عجم حسنی محمدجواد

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قرنجیک حانیه

قرنجیک حانیه

زبان روسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

زبان
موسوی شاهرودی الهه سادات

موسوی شاهرودی الهه سادات

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سهرابی محسن

سهرابی محسن

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قاسمی فاطمه

قاسمی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سالاری قائم

سالاری قائم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
زمانیان رضا

زمانیان رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمفتح شهرري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
گندمکار زهرا

گندمکار زهرا

روابطعمومي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
عزیزی محبوبه

عزیزی محبوبه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ناظمی نگین

ناظمی نگین

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
قاسمی زهرا

قاسمی زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اشرفی فاطمه

اشرفی فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسینی سیدعلیرضا

حسینی سیدعلیرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
یزدی مریم

یزدی مریم

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حاجی حسینی منصوره

حاجی حسینی منصوره

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نخعی علیرضا

نخعی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
قنبری نفیسه

قنبری نفیسه

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شکاری زهرا

شکاری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احمدی علی

احمدی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمودی محمد جواد

محمودی محمد جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عرب عامری صبا

عرب عامری صبا

نقاشي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
حسام سجاد

حسام سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زمانیان زهرا

زمانیان زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان تهران

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ارزانی فاطمه

ارزانی فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عرب امیرحسین

عرب امیرحسین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
هنرور هدیه

هنرور هدیه

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ملک احسان

ملک احسان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسینی آنیتا سادات

حسینی آنیتا سادات

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسنی حدیثه

حسنی حدیثه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مهاجری زینب

مهاجری زینب

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
فیروزی عرفان

فیروزی عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسیبی نرگس

حسیبی نرگس

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
اسدی سامان

اسدی سامان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عامریان امیرعلی

عامریان امیرعلی

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
موسوی سید علیرضا

موسوی سید علیرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
باقری محمدپارسا

باقری محمدپارسا

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
گرگانی زینب

گرگانی زینب

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
قربانی امیررضا

قربانی امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ابوترابی مهدیس

ابوترابی مهدیس

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خراسانیان یکتا

خراسانیان یکتا

مهندسي شيمي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حساس امیرحسین

حساس امیرحسین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عامری علی اصغر

عامری علی اصغر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
کلی علیرضا

کلی علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سید آتشی انسیه سادات

سید آتشی انسیه سادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
محمدی مرتضی

محمدی مرتضی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
عرب پیاده حسن

عرب پیاده حسن

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
کرمی کیمیا

کرمی کیمیا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
مقدم زاده سبا

مقدم زاده سبا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
میری حسینعلی

میری حسینعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسینی زهرا سادات

حسینی زهرا سادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مسعودی عاطفه

مسعودی عاطفه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زارعی صالح آباد محدثه

زارعی صالح آباد محدثه

گياه پزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نوریان عباسعلی

نوریان عباسعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
احمدی محمدباقر

احمدی محمدباقر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
تیموری محمد

تیموری محمد

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
صدیقی علی

صدیقی علی

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بابائیان بهاره

بابائیان بهاره

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جنتی زاده سجاد

جنتی زاده سجاد

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قاسمیان الهام

قاسمیان الهام

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
زارعی رضا

زارعی رضا

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
حیدری حسین

حیدری حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
نقی ئی ریحانه

نقی ئی ریحانه

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ابریان ریحانه

ابریان ریحانه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مهدی ئی طیبه

مهدی ئی طیبه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
صادقی یاسمین

صادقی یاسمین

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عباس زاده محمدرسول

عباس زاده محمدرسول

صنايع دستي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
5/30/2023 9:23:10 AM
Menu