سمنان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سمنان

صیادجو محمد

صیادجو محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

8سال کانونی / 137 آزمون

تجربی
سعیدی امیرعباس

سعیدی امیرعباس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

5سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
بینش سپهر

بینش سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
طیبی جواد

طیبی جواد

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

6سال کانونی / 87 آزمون

انسانی
غریب شاه محمد مهدی

غریب شاه محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
مومنی علی

مومنی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
جندقیان فائزه

جندقیان فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
میرکو محمدعلی

میرکو محمدعلی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
اخلاقی فاطمه

اخلاقی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
جلیلوند بهنام

جلیلوند بهنام

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

4سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
حسینی سیده زینب

حسینی سیده زینب

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ذوالفقاری زهرا

ذوالفقاری زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
بنی اسدی ارغوان

بنی اسدی ارغوان

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | ظرفيت مازاد

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
رستمیان فاطمه

رستمیان فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
جلالی فائزه

جلالی فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

4سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
توسلی پور حدیث

توسلی پور حدیث

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
همتی زهرا

همتی زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
یداللهی فربد

یداللهی فربد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
خانه زر دریا

خانه زر دریا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
متحدی مینا

متحدی مینا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
میرحاج مهدیه

میرحاج مهدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
گرایلی افرا محمد مهدی

گرایلی افرا محمد مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
پورطاهریان مرتضی

پورطاهریان مرتضی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
درخشنده صدف

درخشنده صدف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صاحب سرا پرنیا

صاحب سرا پرنیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
ریاحی سارا

ریاحی سارا

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
رجبی نیایش

رجبی نیایش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

4سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
صباغ زاده پرنیا

صباغ زاده پرنیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جلالی زهرا

جلالی زهرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
میرشفیعی سید سینا

میرشفیعی سید سینا

علوم ومهندسي اب|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
دانایی بهراد

دانایی بهراد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
میرصناعی سید حسین

میرصناعی سید حسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ریاحی محمد معین

ریاحی محمد معین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
رمضانی زهرا

رمضانی زهرا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
قاسمی فائزه

قاسمی فائزه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قدس پرهام

قدس پرهام

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مقدم فرد مهدی

مقدم فرد مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
تبیانیان الهه

تبیانیان الهه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صابریان فرد حمیدرضا

صابریان فرد حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اسدی ملردی حسنیه

اسدی ملردی حسنیه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نسیمی فاطمه

نسیمی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مرادی احمد

مرادی احمد

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
رشیدی ماهان

رشیدی ماهان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
صمدیان فاطمه زهرا

صمدیان فاطمه زهرا

اقتصاد|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محمودی ابوالفضل

محمودی ابوالفضل

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شحنه عباس

شحنه عباس

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
نجاتی علیرضا

نجاتی علیرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
ذاکری نعمت الله

ذاکری نعمت الله

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پارسا حدیث

پارسا حدیث

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
مصمم الهه

مصمم الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
صفی فاطمه

صفی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
طاهری سارینا

طاهری سارینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عرب صبا

عرب صبا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
هرمزی هومن

هرمزی هومن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پیوندی آذین

پیوندی آذین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
عالیشاهی فائزه

عالیشاهی فائزه

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
گودرزی شقایق

گودرزی شقایق

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدیان حسام

محمدیان حسام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رهنما علمداری علی

رهنما علمداری علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
مکی محمدحسین

مکی محمدحسین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

زبان
حیدرخانی یگانه

حیدرخانی یگانه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بهارستانی پریا

بهارستانی پریا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دادرس محمد

دادرس محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
خاتونی فاطمه

خاتونی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
طالبیان غزاله

طالبیان غزاله

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
پاکزادیان فرشاد

پاکزادیان فرشاد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
شهریاری صبا

شهریاری صبا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ترکیان ستایش

ترکیان ستایش

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
گمشاد سارا

گمشاد سارا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نجم الدین عارفه

نجم الدین عارفه

اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
عیدمحمدزاده آیدا

عیدمحمدزاده آیدا

روانشناسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
لطیفی عطیه

لطیفی عطیه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مونسان محمد متین

مونسان محمد متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
دوست محمدی امیراقبال

دوست محمدی امیراقبال

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عصاری شیوا

عصاری شیوا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
رشیدی رضا

رشیدی رضا

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
باقری پور فاطمه زهرا

باقری پور فاطمه زهرا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
شکریان محسن

شکریان محسن

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
نوچیان محمد امین

نوچیان محمد امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عموزاده پارسا

عموزاده پارسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حاجی علیان سکینه

حاجی علیان سکینه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خاتمی نگین السادات

خاتمی نگین السادات

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
قصاب صبا

قصاب صبا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ره گشای امیرحسین

ره گشای امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
یداللهی محمدرضا

یداللهی محمدرضا

امار|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
میرشاهی کوثر

میرشاهی کوثر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
جهان عرشیا

جهان عرشیا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نی چی محمد مهدی

نی چی محمد مهدی

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
معزی آریانا

معزی آریانا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
اوغان آناهیتا

اوغان آناهیتا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ناصری نیا مهرداد

ناصری نیا مهرداد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حدادی کوهسار محمد مهدی

حدادی کوهسار محمد مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خوشبخت محمد امیر

خوشبخت محمد امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خدادی محمد علی

خدادی محمد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
وفایی سعید

وفایی سعید

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
ادهم ستایش

ادهم ستایش

روانشناسي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
برهانی محمدرضا

برهانی محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عرب حسن آبادی فاطمه

عرب حسن آبادی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سلیمانیان فاطمه

سلیمانیان فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عرب محسن

عرب محسن

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
صباغیان محمد امین

صباغیان محمد امین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
ایجی مریم

ایجی مریم

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
دخانیان فاطمه

دخانیان فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
صمدی فومشی زهرا

صمدی فومشی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
میرحاج هانیه

میرحاج هانیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کرات مهدی

کرات مهدی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
افضلی امیر حسین

افضلی امیر حسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
جلالیون آرمیتا

جلالیون آرمیتا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
اخلاقی علیرضا

اخلاقی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
علیمحمدی فاطمه

علیمحمدی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
بهار غزال

بهار غزال

حسابداري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
امیدی ستایش

امیدی ستایش

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حامدی علیرضا

حامدی علیرضا

حقوق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
اشعاری شادمهر

اشعاری شادمهر

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
نیکنامی علی

نیکنامی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمدی فر محمد

احمدی فر محمد

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
طباطبایی سیدنیما

طباطبایی سیدنیما

روانشناسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
صمدی عارفه

صمدی عارفه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
خلیل پور مریم

خلیل پور مریم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بیدختی نژاد سحر

بیدختی نژاد سحر

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
کلاهدوز یکتا

کلاهدوز یکتا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کسائیان ستایش

کسائیان ستایش

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
اشرف محمد مهدی

اشرف محمد مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زرگری سید امان

زرگری سید امان

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
زنگیان شیما

زنگیان شیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فرید سجاد

فرید سجاد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سماوی سروش

سماوی سروش

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سعیدی راد محمد

سعیدی راد محمد

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قزوینیان نگین

قزوینیان نگین

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عبدوس زهرا

عبدوس زهرا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
حاجی ابراهیمی نازنین

حاجی ابراهیمی نازنین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رحمانی نگین

رحمانی نگین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زاهدی نسب محمد طاهر

زاهدی نسب محمد طاهر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
وکیل الرعایا امیر محمد

وکیل الرعایا امیر محمد

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
تشرفی امیر رسول

تشرفی امیر رسول

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مرادان مه تا

مرادان مه تا

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
قندیان احد

قندیان احد

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خلیل پور کوثر

خلیل پور کوثر

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ضمائمی فرد مهدیه

ضمائمی فرد مهدیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
سنگی سارینا

سنگی سارینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
خداییان کیان

خداییان کیان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
صادقی یاسمن

صادقی یاسمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مبصری هادی

مبصری هادی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
معمار درسا

معمار درسا

زبان روسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
فیروزیان فاطمه

فیروزیان فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نسیانی امیر محمد

نسیانی امیر محمد

اقتصاد|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ربانی امیر مهدی

ربانی امیر مهدی

روانشناسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
امیرفخری جواد

امیرفخری جواد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شعبانی امیر حسین

شعبانی امیر حسین

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
دوست محمدی عاطفه

دوست محمدی عاطفه

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
یدالهی زهرا

یدالهی زهرا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مرادیان حنانه

مرادیان حنانه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عرفانی تبار محمد مهدی

عرفانی تبار محمد مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
قدوسیان نازنین

قدوسیان نازنین

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
بنار آناهیتا

بنار آناهیتا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
خیرآبادی لیلا

خیرآبادی لیلا

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عرب عامری علیرضا

عرب عامری علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نصیری امیر محمد

نصیری امیر محمد

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شهمیرزادی امیرمحمد

شهمیرزادی امیرمحمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صباغیان علی اصغر

صباغیان علی اصغر

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شمس الدین مبینا

شمس الدین مبینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ناظمیان فاضل

ناظمیان فاضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
لقایی سعیده سادات

لقایی سعیده سادات

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کاشیان صدف

کاشیان صدف

اقتصاد|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صفری زهرا

صفری زهرا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمدی شایان

محمدی شایان

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
غریبشاهیان مهشید

غریبشاهیان مهشید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
جمالی سیده فاطمه

جمالی سیده فاطمه

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
ایمانی فاطمه

ایمانی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شاهی ایمان

شاهی ایمان

روانشناسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرزانه علیرضا

فرزانه علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اصیل منش سحر

اصیل منش سحر

مهندسي شهرسازي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
امیدی مرجان

امیدی مرجان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
وفایی زهرا

وفایی زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قیومی مریم

قیومی مریم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اقیان نازنین

اقیان نازنین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
لشکری حانیه

لشکری حانیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
دریابار قشلاقی سینا

دریابار قشلاقی سینا

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مسلم زهرا

مسلم زهرا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
غریبشاه نیلوفر

غریبشاه نیلوفر

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ذوالفقارخانیان محمد

ذوالفقارخانیان محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رضوی سیده فاطمه

رضوی سیده فاطمه

حسابداري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طحانی فاطمه

طحانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طاهریان کیمیا

طاهریان کیمیا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
معصوم فاطمه

معصوم فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
فتح خواه سارا

فتح خواه سارا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صفایی یاسین

صفایی یاسین

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
کاشی سپهر

کاشی سپهر

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
مصطفایی مسیح

مصطفایی مسیح

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
دیانی مبینا

دیانی مبینا

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
برهانی مصطفی

برهانی مصطفی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
علایی الهام

علایی الهام

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فراتی امیر حسین

فراتی امیر حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ملک دار فاطمه زهرا

ملک دار فاطمه زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دارابی محمدرضا

دارابی محمدرضا

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
زیاری سحر

زیاری سحر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
طاهریان سجاد

طاهریان سجاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فیض امیر حسین

فیض امیر حسین

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سلطانیان محدثه

سلطانیان محدثه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مستخدمین حسینی ستاره

مستخدمین حسینی ستاره

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فریدونیان ملینا

فریدونیان ملینا

روانشناسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
طباطبائی ساجده

طباطبائی ساجده

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
سلطانعلیان مبین

سلطانعلیان مبین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
والی ساحل

والی ساحل

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
یزدان پناه امیرحسین

یزدان پناه امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قادرچوبمسجدی زهرا

قادرچوبمسجدی زهرا

اقتصاد|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرجو محمد

فرجو محمد

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فخاریان هانیه

فخاریان هانیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مرادعلیان سپیده

مرادعلیان سپیده

طراحي صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

هنر
لواف عاطفه

لواف عاطفه

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حسنی شریف

حسنی شریف

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
موسوی مبینا

موسوی مبینا

حقوق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عبدالشاه مهرناز

عبدالشاه مهرناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
کسائیان سید حسن

کسائیان سید حسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شعبانی فاطمه زهرا

شعبانی فاطمه زهرا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بینا محمد

بینا محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
نیک محمدی مهران

نیک محمدی مهران

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قدس نگین

قدس نگین

مهندسي شهرسازي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قیصری کبری

قیصری کبری

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احسانی فاطمه

احسانی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بینش مصطفی

بینش مصطفی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
تدین فر کیمیا

تدین فر کیمیا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
صفاری رضوان

صفاری رضوان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
هاشمی امیر حسین

هاشمی امیر حسین

مهندسي نفت|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
باباجان پور زهرا

باباجان پور زهرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
وزیری مهرناز

وزیری مهرناز

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ایران شناس کیمیا

ایران شناس کیمیا

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قمی نژاد آرش

قمی نژاد آرش

گردشگري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
کنشلو سعید

کنشلو سعید

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شهروی فائزه

شهروی فائزه

گردشگري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
اسیری سهیل

اسیری سهیل

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خدائی نگار

خدائی نگار

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
یزدی مطهره

یزدی مطهره

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
کرم فائزه

کرم فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدی فولادی لیلا

محمدی فولادی لیلا

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اشرف فاطمه

اشرف فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کنشلو سجاد

کنشلو سجاد

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صوفی آبادی امیرحسین

صوفی آبادی امیرحسین

حسابداري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
برون عماد

برون عماد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
کریمی حسین

کریمی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ظاهری حامد

ظاهری حامد

حسابداري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
احمدی نرجس

احمدی نرجس

اديان ومذاهب|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فخرو یگانه

فخرو یگانه

مشاوره|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اسیری محمدامین

اسیری محمدامین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
طالبی علی سینا

طالبی علی سینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مرادی فرحناز

مرادی فرحناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
لواف مبینا

لواف مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهرکوشان سبحان

مهرکوشان سبحان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

2سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
رضوانی فاطمه

رضوانی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رضایی کردمیری محمد

رضایی کردمیری محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نیک فرجام علی

نیک فرجام علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
شهریاری ملیکا

شهریاری ملیکا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
طاهری سید علیرضا

طاهری سید علیرضا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
خسروی کیوان

خسروی کیوان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پارسا سپیده

پارسا سپیده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مرامی متین

مرامی متین

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
یحیایی مهدی

یحیایی مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
روح الفداه ملیکا

روح الفداه ملیکا

حسابداري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اسداله پور محمد امین

اسداله پور محمد امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسن زاده عرفان

حسن زاده عرفان

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
احمدی مهدی

احمدی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قربانیان فاطمه

قربانیان فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
راسخی فاطمه سادات

راسخی فاطمه سادات

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آجودانی نرگس

آجودانی نرگس

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حسینی سید مجید

حسینی سید مجید

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
شاهی محدثه

شاهی محدثه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ذوالفقارخانیان امیر حسین

ذوالفقارخانیان امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سماوی پدرام

سماوی پدرام

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سحر خیز طاهره

سحر خیز طاهره

حسابداري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نجاتی صدف سادات

نجاتی صدف سادات

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسفندیاری مریم

اسفندیاری مریم

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حبیب پور محمد علی

حبیب پور محمد علی

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
میرحسینی سید محدثه

میرحسینی سید محدثه

مهندسي معماري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بیدختی محمدرضا

بیدختی محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عباس زاده علی

عباس زاده علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زیاری علی

زیاری علی

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
رستمیان مائده سادات

رستمیان مائده سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مرادی مرضیه

مرادی مرضیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صباغیان مهدی

صباغیان مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
بنی اسدی بیتا

بنی اسدی بیتا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
موسوی علیانی سید محسن

موسوی علیانی سید محسن

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
نجاریان حسن

نجاریان حسن

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
طاهری محمدابراهیم

طاهری محمدابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سحر خیز فاطمه

سحر خیز فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صالحی نژاد زهرا

صالحی نژاد زهرا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رسولی نژاد محمد

رسولی نژاد محمد

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فولادی شقایق

فولادی شقایق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عرب علیرضا

عرب علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شاهی عابد

شاهی عابد

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
یعقوبی نازنین

یعقوبی نازنین

حقوق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
حامدی زهرا

حامدی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حاجی علیان شیما

حاجی علیان شیما

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
کلانتریان فرد مبینا

کلانتریان فرد مبینا

حقوق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
آقا جانی امیر حسین

آقا جانی امیر حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
یوسفیه عرفان

یوسفیه عرفان

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مرتضی علی

مرتضی علی

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صابریان زهرا

صابریان زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوروز پور عرفان

نوروز پور عرفان

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
همتیان فائزه

همتیان فائزه

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رهایی محسن

رهایی محسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | محروم-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پاک زادیان محمد حسن

پاک زادیان محمد حسن

زبان وادبيات عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قنبری فاطمه

قنبری فاطمه

صنايع دستي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
رمضانی ساجده

رمضانی ساجده

اقتصاد|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حافظی امیر حسین

حافظی امیر حسین

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
دوست محمدی میثم

دوست محمدی میثم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
پارسا علی اصغر

پارسا علی اصغر

حقوق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حسینی سید مصطفی

حسینی سید مصطفی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جاوید پور حسین

جاوید پور حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
نیکزاد ندا

نیکزاد ندا

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
کاظمی محمد جواد

کاظمی محمد جواد

حقوق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اقیان علی محمد

اقیان علی محمد

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
همتی پریسا

همتی پریسا

فرش|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
رجبی مهدی

رجبی مهدی

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
برهانی امیر

برهانی امیر

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محسنی مهدی

محسنی مهدی

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بخشایی زهرا

بخشایی زهرا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صفاخواه محمد

صفاخواه محمد

حقوق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
علی زاده زهرا

علی زاده زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
کیومرثی مهدی

کیومرثی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بهرامی گرجی فاطمه

بهرامی گرجی فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
مومن آبادی فاطمه

مومن آبادی فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رهبر معین

رهبر معین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دوست محمدی فرخنده چهر

دوست محمدی فرخنده چهر

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زارعی مقدم فاطمه

زارعی مقدم فاطمه

روانشناسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شعبانی حدیثه

شعبانی حدیثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سالار امیر حسین

سالار امیر حسین

حسابداري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قندالی علیرضا

قندالی علیرضا

گردشگري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رضایی فرد پرهام

رضایی فرد پرهام

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سعیدی ریحانه

سعیدی ریحانه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نورانی جورجاده سیده نغمه

نورانی جورجاده سیده نغمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسن بیگی علی

حسن بیگی علی

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بیگدلی فاطمه

بیگدلی فاطمه

مهندسي معدن|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
دوست محمدی خشایار

دوست محمدی خشایار

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
رجبی یگانه

رجبی یگانه

روانشناسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
شریعت پور سید احسان

شریعت پور سید احسان

زيست شناسي جانوري|دانشگاه دامغان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عربی ثتا

عربی ثتا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خطیری نرجس

خطیری نرجس

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ساوه سمیرا

ساوه سمیرا

حقوق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رهبر جواد

رهبر جواد

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
فخاریان عرفان

فخاریان عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
کجوری فر آرمان

کجوری فر آرمان

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کیومرثی مهدیه

کیومرثی مهدیه

مهندسي شيمي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ابراهیمی محمد

ابراهیمی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان سمنان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جهانگیرده برزویی زهرا

جهانگیرده برزویی زهرا

تاريخ|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
شاهورانی ستایش سادات

شاهورانی ستایش سادات

روانشناسي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسن آبادی سیده نسترن

حسن آبادی سیده نسترن

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اکبری علی

اکبری علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شاهورانی پانته آ

شاهورانی پانته آ

علوم تربيتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
همتی سروناز

همتی سروناز

حقوق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فخیره محمد

فخیره محمد

روزنامه نگاري|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
محمدی حنانه

محمدی حنانه

حقوق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صالحیان بنیامین

صالحیان بنیامین

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
موسوی سیده ستاره

موسوی سیده ستاره

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
سعیدی امیر حسین

سعیدی امیر حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
مویدی زاده محمد سجاد

مویدی زاده محمد سجاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حیدریان زینب

حیدریان زینب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نادعلی مریم

نادعلی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جوادی پور امیرحسین

جوادی پور امیرحسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
یعقوبی فاطمه

یعقوبی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
طیبی صبا

طیبی صبا

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
نوری امیرحسین

نوری امیرحسین

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
افتخاری سید محمد

افتخاری سید محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فولادیان ریحانه

فولادیان ریحانه

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
شاهورانی امیر حسین

شاهورانی امیر حسین

علوم کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
بهروز فر کیانا

بهروز فر کیانا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مولائی مهدی

مولائی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سعادت نیا سید امیر محمد

سعادت نیا سید امیر محمد

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
هاشمی سید پدرام

هاشمی سید پدرام

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
صبور محمد رسول

صبور محمد رسول

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
یداللهی مهدیه

یداللهی مهدیه

اقتصاد|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
دلجو نوید

دلجو نوید

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
علی زاده سینا

علی زاده سینا

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
قدس مهسا

قدس مهسا

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
بلباسی مریم

بلباسی مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سلیمی فاطمه

سلیمی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
توفیقیان آزرو

توفیقیان آزرو

مهندسي شهرسازي|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
فلاحی لیما امیر محمد

فلاحی لیما امیر محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حمیدی الهه

حمیدی الهه

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
حمزه مهدی

حمزه مهدی

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
خراسانی پریسا

خراسانی پریسا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/3/2023 7:06:46 PM
Menu