كيار

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كيار

حسینی محمد مهدی

حسینی محمد مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
لندی نیما

لندی نیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهار محال و بختياري

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
صمیمی فهیمه

صمیمی فهیمه

مشاوره|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مهربان زهرا

مهربان زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
موسوی سیده مریم

موسوی سیده مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
همایی حمیده

همایی حمیده

اقتصاد|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رسائی مصطفی

رسائی مصطفی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
صفی شلمزاری مائده

صفی شلمزاری مائده

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي امين -فولادشهراصفهان | غير انتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ترابی مهدیه

ترابی مهدیه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
خیری دستنایی علیرضا

خیری دستنایی علیرضا

مهندسي نساجي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
ابراهیمی محمدجواد

ابراهیمی محمدجواد

علوم ورزشي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
رضایی صبا

رضایی صبا

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
رضائی زهرا

رضائی زهرا

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نجفی علیرضا

نجفی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ایزدی دستنایی کوثر

ایزدی دستنایی کوثر

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسکندری سمیه

اسکندری سمیه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
6/4/2023 12:16:36 PM
Menu