كيان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كيان

قلی پور زهرا

قلی پور زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
آزاد مرضیه

آزاد مرضیه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
علیرضایی محمد علی

علیرضایی محمد علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شاهوردی فاطمه

شاهوردی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
صیادی علیرضا

صیادی علیرضا

مترجمي زبان عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سلیمی فاطمه

سلیمی فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
6/7/2023 9:31:39 AM
Menu