هفشجان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر هفشجان

اسدپور محمد رضا

اسدپور محمد رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
جلالی هفشجانی ایمان

جلالی هفشجانی ایمان

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | محروم-بومي چهارمحال وبختياري

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
حق وردی فاطمه

حق وردی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
منصوری امیر حسین

منصوری امیر حسین

مهندسي نفت|دانشگاه گرمسار | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
پندار هاشم

پندار هاشم

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رحمانی هفشجانی مائده

رحمانی هفشجانی مائده

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
کامکار آرمان

کامکار آرمان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صفری حسن

صفری حسن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صفری علی

صفری علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسینی فاطمه

حسینی فاطمه

زمين شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
خدابخشی مرضیه

خدابخشی مرضیه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کیوانی محمدرضا

کیوانی محمدرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رمضانی الهام

رمضانی الهام

مشاوره|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شیخی نگین

شیخی نگین

جغرافيا|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حیدرزاده رضا

حیدرزاده رضا

الکترونيک ومخابرات دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
6/3/2023 12:29:03 PM
Menu