بروجن

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بروجن

رضائی بروجنی الهه

رضائی بروجنی الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

7سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
فولادی فاطمه

فولادی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حسینی سیده یلدا

حسینی سیده یلدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسینی بلداجی سیدعلی

حسینی بلداجی سیدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قنبری امام قیسی مهدی

قنبری امام قیسی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قنبری بروجنی محمدرضا

قنبری بروجنی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کریمیان فاطمه

کریمیان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
تکبیری بروجنی آیدا

تکبیری بروجنی آیدا

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
علائی فرادنبه محمدمهدی

علائی فرادنبه محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خلفیان الهه

خلفیان الهه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
هادی پور بروجنی محمدرضا

هادی پور بروجنی محمدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کیهانی حسین

کیهانی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
نظری علیرضا

نظری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صادقیان قمشلوئی الناز

صادقیان قمشلوئی الناز

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
منصوری کیمیا

منصوری کیمیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حضرتی کلبی بکی ابراهیم

حضرتی کلبی بکی ابراهیم

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
خوش روش راشد

خوش روش راشد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فاریاب علی

فاریاب علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهار محال و بختياري

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
احمدی بروجنی ریحانه

احمدی بروجنی ریحانه

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي شهيداشرفي اصفهاني -اصفهان | غير انتفاعي

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رضائی بروجنی آرش

رضائی بروجنی آرش

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
فتاحی شکیبا

فتاحی شکیبا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بابادی فرناز

بابادی فرناز

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کریمیان دورهونی پریسا

کریمیان دورهونی پریسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
طاهری فاطمه

طاهری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي چهارمحال وبختياري

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اسحاقی نگین

اسحاقی نگین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خلفیان الهام

خلفیان الهام

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
غلامی محمدرضا

غلامی محمدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
جلیلی عارف

جلیلی عارف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان چهار محال و بختياري

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رنجبر بروجنی محمدمهدی

رنجبر بروجنی محمدمهدی

حسابداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سلطانی بلداجی زهرا

سلطانی بلداجی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ناصری احمدرضا

ناصری احمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حقیقت امیرحسین

حقیقت امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
چگینی کلبی بکی فائزه

چگینی کلبی بکی فائزه

حقوق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
لطفی علی

لطفی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
اسماعیلی مریم

اسماعیلی مریم

مديريت صنعتي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
افروشه بلداجی محمدرضا

افروشه بلداجی محمدرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
زندیان سفیددشتی نرگس

زندیان سفیددشتی نرگس

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ربیعی سیدامید

ربیعی سیدامید

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حیدری سردابی آرش

حیدری سردابی آرش

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رافعی بروجنی حامد

رافعی بروجنی حامد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شریعت سیده ریحانه

شریعت سیده ریحانه

علوم ورزشي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسینی فاطمه السادات

حسینی فاطمه السادات

علوم ورزشي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
منصوری فاطمه

منصوری فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کیانی محمدامین

کیانی محمدامین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
شیرانی علی

شیرانی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
یگانگی امیرمتین

یگانگی امیرمتین

مهندسي عمران|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ذوالفقارزاده محمدمهدی

ذوالفقارزاده محمدمهدی

حقوق|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
قیصری کمند

قیصری کمند

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 6:22:37 PM
Menu