جنگل

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر جنگل

محمدزاده مرتضی

محمدزاده مرتضی

حقوق|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
خوان پایه فاطمه

خوان پایه فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عبدلی فرامرز

عبدلی فرامرز

حسابداري|دانشگاه جهرم | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
5/29/2023 2:20:19 AM
Menu