چناران

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر چناران

قادری رضا

قادری رضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
صفی حصار سیده محدثه

صفی حصار سیده محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
سرابی الهه

سرابی الهه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
اسحاقیان بک فاطمه

اسحاقیان بک فاطمه

علوم قران وحديث|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
امینی مینو

امینی مینو

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه نيشابور | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

زبان
فروتن سهیل

فروتن سهیل

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
صباحی زهره

صباحی زهره

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
مجیدی یادگار فرزانه

مجیدی یادگار فرزانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نظام دوست مریم

نظام دوست مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
بابائی کوثر

بابائی کوثر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حقدادیان مهدیه

حقدادیان مهدیه

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
علیپور مونس

علیپور مونس

زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صدیق محمد

صدیق محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ورانلو رضا

ورانلو رضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
یدی محمدرضا

یدی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسکوئی سجاد

اسکوئی سجاد

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
رحیمی حکیمه

رحیمی حکیمه

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ملائی امیرحسین

ملائی امیرحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
شادمان همت ابادی علیرضا

شادمان همت ابادی علیرضا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
فیروزابادی ریحانه

فیروزابادی ریحانه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بندار مائده

بندار مائده

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
خدائی مهسا

خدائی مهسا

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سلیمی علیرضا

سلیمی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
محبتی زهرا

محبتی زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
روح بخش مائده

روح بخش مائده

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رضوی سیدابوالفضل

رضوی سیدابوالفضل

حقوق|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بابا اعظم

بابا اعظم

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
نورائی زهرا

نورائی زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حاتمی سیدآباد مائده

حاتمی سیدآباد مائده

حقوق|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمد زاده کندری عاطفه

محمد زاده کندری عاطفه

گياه پزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
فخار خداترس علیرضا

فخار خداترس علیرضا

مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
پاک فطرت مهدی

پاک فطرت مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
براتی زهرا

براتی زهرا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
اسماعیلی آسانا

اسماعیلی آسانا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسن پور مقدم نجمه

حسن پور مقدم نجمه

علوم قران وحديث|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
حسین زاده فاطمه

حسین زاده فاطمه

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فخرائی برگیش آرش

فخرائی برگیش آرش

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مهدویان رضا

مهدویان رضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
آریامنش علیرضا

آریامنش علیرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

زبان
داوری ورانلو کیمیا

داوری ورانلو کیمیا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
اسلامی فر محمدرضا

اسلامی فر محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
وطن پرست زهرا

وطن پرست زهرا

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
شادمان احسان

شادمان احسان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
یاری علی

یاری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مشهدی هانیه

مشهدی هانیه

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
کوه کن سیدآباد سعید

کوه کن سیدآباد سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
محمدپور نگین

محمدپور نگین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
محمدی مینا

محمدی مینا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عرفانی رحمی زهرا

عرفانی رحمی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صادقی امیر حسین

صادقی امیر حسین

روابطعمومي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
انفرادی حسن

انفرادی حسن

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
الماسیان سجاد

الماسیان سجاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
باروئی ناهید

باروئی ناهید

علوم قران وحديث|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
یاقوتی علیرضا

یاقوتی علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه غيرانتفاعي صنعتي سجاد-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نمازی نیک فاطمه

نمازی نیک فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حجار خوش عقیده یونس

حجار خوش عقیده یونس

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
ایوبی افسانه

ایوبی افسانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
منعمی آقکاریز زهرا

منعمی آقکاریز زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محرابی مهرشاد

محرابی مهرشاد

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دهقانی طراقی امیر حسین

دهقانی طراقی امیر حسین

حقوق|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
قلی زاده علی

قلی زاده علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضائی مقدم سمانه

رضائی مقدم سمانه

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدپور فریده

محمدپور فریده

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
حسن زاده مهدی

حسن زاده مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
قربانی زهرا

قربانی زهرا

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
پرهنر زهرا

پرهنر زهرا

علوم ازمايشگاهي|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بختی الهام

بختی الهام

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدی محمد حسن

احمدی محمد حسن

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسن زاده مقدم محدثه

حسن زاده مقدم محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
محمدنیا سیده هدیه

محمدنیا سیده هدیه

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
تقی زاده علی

تقی زاده علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدی آرش

محمدی آرش

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ستوده مهسا

ستوده مهسا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زراعتکار مهدیه

زراعتکار مهدیه

علوم ومهندسي باغباني|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کریمیان نژاد مهدی

کریمیان نژاد مهدی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
صالحی معوا امیر رضا

صالحی معوا امیر رضا

مهندسي برق|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
جهانی سه قلعه پریا

جهانی سه قلعه پریا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
صالحی معوا امیرعادل

صالحی معوا امیرعادل

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
اصغری امیرعلی

اصغری امیرعلی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
موتاب زاده امیرحسین

موتاب زاده امیرحسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اسدزاده سیدآباد محمد حسام

اسدزاده سیدآباد محمد حسام

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نوروزی فرزانه

نوروزی فرزانه

ارتباطتصويري|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
چنارانی نژاد علی

چنارانی نژاد علی

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
5/30/2023 5:56:21 PM
Menu