خواف

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر خواف

زنگنه علی

زنگنه علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

10سال کانونی / 208 آزمون

تجربی
دلیر سدهی امیر رضا

دلیر سدهی امیر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
جهاندار رودی مهرنوش

جهاندار رودی مهرنوش

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

8سال کانونی / 131 آزمون

تجربی
مخدومی محمد

مخدومی محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

7سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
زنگنه امیرحسین

زنگنه امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
رحمان پور یگانه

رحمان پور یگانه

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
سالارزاده سپهر

سالارزاده سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
تازه رودی امیرحسین

تازه رودی امیرحسین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
منصورزاده عبداله

منصورزاده عبداله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
یعقوبی تیزابی علی

یعقوبی تیزابی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
درخشانی سنگانی مجید

درخشانی سنگانی مجید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
زمانی مریم

زمانی مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رمضانی عادله

رمضانی عادله

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
زنگنه زهرا

زنگنه زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 72 آزمون

زبان
حبیبی سنگانی متین

حبیبی سنگانی متین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مشرقی مرضیه

مشرقی مرضیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مطبوع مبین

مطبوع مبین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
شهیدی مزرعه شیخ علیرضا

شهیدی مزرعه شیخ علیرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
ابراهیمی نرگس

ابراهیمی نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
یکتای رودی فائزه

یکتای رودی فائزه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
وثیقی کیمیا

وثیقی کیمیا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
عرب زوزن حسین

عرب زوزن حسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
رزمی طیبه

رزمی طیبه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
سنجری راضیه

سنجری راضیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
زنگنه قاسم آبادی امیررضا

زنگنه قاسم آبادی امیررضا

اقتصاد|دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
نظری مهدی

نظری مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حدادی مهدی

حدادی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
منصوری ملیحه

منصوری ملیحه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حسینی بهلولی فضه

حسینی بهلولی فضه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
جوان سنگانی فهیمه

جوان سنگانی فهیمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مومنی نشتیفانی مریم

مومنی نشتیفانی مریم

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
آرزومند امیررضا

آرزومند امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
توکلی محدثه

توکلی محدثه

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
هادی رودی اشکان

هادی رودی اشکان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدی رضا

محمدی رضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
نیکخواه چمن آباد زهرا

نیکخواه چمن آباد زهرا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
تیموری فائزه

تیموری فائزه

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
راهنمای رودی محمد

راهنمای رودی محمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شادی رودی امیرحسین

شادی رودی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زنگنه امیررضا

زنگنه امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
معینی رودی الناز

معینی رودی الناز

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 51 آزمون

زبان
محزون الهام

محزون الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
چهره گشا مهلا

چهره گشا مهلا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
فرادون ابراهیم

فرادون ابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
وحدتی سقائی ماجده

وحدتی سقائی ماجده

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
احسانی محدثه

احسانی محدثه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خراسان رضوي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قوی کتف رودی مصطفی

قوی کتف رودی مصطفی

مرمت اثارتاريخي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

هنر
لقای رودی مهرداد

لقای رودی مهرداد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حقی رودی امیرحسین

حقی رودی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خردمند برآبادی پویا

خردمند برآبادی پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
تواضعی رودی مرتضی

تواضعی رودی مرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
موسی پور حدیثه

موسی پور حدیثه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عثمانی حسن آبادی مریم

عثمانی حسن آبادی مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زنگنه قاسم آبادی مالک

زنگنه قاسم آبادی مالک

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
یار رودی سینا

یار رودی سینا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
جلالی موسی

جلالی موسی

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کرمانی شیرخانی امیرحسین

کرمانی شیرخانی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
پورغلام آیدا

پورغلام آیدا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
آفتاب نشتیفانی محمدرضا

آفتاب نشتیفانی محمدرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
عثمانی علی

عثمانی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اردونی علی

اردونی علی

حسابداري|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
کبودانی مصطفی

کبودانی مصطفی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
هزاره فاطمه

هزاره فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

زبان
سربوزی حسین آبادی عفت

سربوزی حسین آبادی عفت

علوم سياسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
بنای رودی سیمین

بنای رودی سیمین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
ابراهیم بای سلامی فرشته

ابراهیم بای سلامی فرشته

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بختیاری امید

بختیاری امید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
احسانی نیما

احسانی نیما

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جلالی سنگانی عیسی

جلالی سنگانی عیسی

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عرب عالیه

عرب عالیه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حسنی سنگانی رویا

حسنی سنگانی رویا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

زبان
حبیبی سنگانی ابراهیم

حبیبی سنگانی ابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عباسیان هوشنگدژی احمدرضا

عباسیان هوشنگدژی احمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
وکیلی احراری رودی نازنین

وکیلی احراری رودی نازنین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 35 آزمون

زبان
عرب زوزنی محدثه

عرب زوزنی محدثه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
گلباف محمدصادق

گلباف محمدصادق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زنگنه قاسم آبادی نفیسه

زنگنه قاسم آبادی نفیسه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
زنگنه ابراهیمی مهناز

زنگنه ابراهیمی مهناز

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
شریفی سلامی محمدرضا

شریفی سلامی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مهرعلی فاطمه

مهرعلی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رنجبر زهرا

رنجبر زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
زنگنه ابراهیمی مجتبی

زنگنه ابراهیمی مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
یار ندا

یار ندا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ورزشکار نادیا

ورزشکار نادیا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بااطلاع فائزه

بااطلاع فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حافظی رودی فائزه

حافظی رودی فائزه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسین پور محمد

حسین پور محمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
تاج نشتیفانی محمد

تاج نشتیفانی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خزائی زوزنی مهری

خزائی زوزنی مهری

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
خزائی زوزنی هادی

خزائی زوزنی هادی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
پور بهرام علیرضا

پور بهرام علیرضا

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وارشادفقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تازه رودی ناعمه

تازه رودی ناعمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عرب مهسا

عرب مهسا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
عصار رودی نائله

عصار رودی نائله

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان خراسان رضوي

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
غلامپور حسین

غلامپور حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
مهری سلامی علی

مهری سلامی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عرب معصومه

عرب معصومه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عثمانی حسن آبادی اویس

عثمانی حسن آبادی اویس

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
تاجی محمد

تاجی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
نوری مسعود

نوری مسعود

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسنی نیازآبادی سجاد

حسنی نیازآبادی سجاد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عرب زوزنی فاطمه

عرب زوزنی فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
ساده مریدار ماه جهان

ساده مریدار ماه جهان

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عصار رودی علیرضا

عصار رودی علیرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
تجدد فاطمه

تجدد فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
مالدار مژن آبادی مهیار

مالدار مژن آبادی مهیار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حسنی نیازآبادی ابوالفضل

حسنی نیازآبادی ابوالفضل

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
موحدی ساجده

موحدی ساجده

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
جعفری عباس

جعفری عباس

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
عرب علی

عرب علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
سربوزی اسماء

سربوزی اسماء

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
جعفری امیرحسین

جعفری امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
شجاع مهدی

شجاع مهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حسینی اسما

حسینی اسما

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
خویردی مصطفی

خویردی مصطفی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
جنگی جواد

جنگی جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحیمی سعید

رحیمی سعید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
زنگنه اسد آبادی نگین

زنگنه اسد آبادی نگین

شيمي کاربردي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
فلاح مهدی آبادی سجاد

فلاح مهدی آبادی سجاد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نوری زاده منقابی محمدرضا

نوری زاده منقابی محمدرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خردمندی کوثر

خردمندی کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
غفاری حمیدرضا

غفاری حمیدرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سعیدی عباس آبادی علی

سعیدی عباس آبادی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
علیمرادی هانیه

علیمرادی هانیه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طرزی محمدامین

طرزی محمدامین

مهندسي معدن|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
سروری مصطفی

سروری مصطفی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
دلاوری حامد

دلاوری حامد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
گلشن رودی حمیده

گلشن رودی حمیده

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحمان پور بهاره

رحمان پور بهاره

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
معلمی محمدحسین

معلمی محمدحسین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
هدایتی امید

هدایتی امید

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عبدلی جواد

عبدلی جواد

علوم ورزشي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جوانشیری قاسم آبادی زهرا

جوانشیری قاسم آبادی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قادری سنگانی محمدجاسم

قادری سنگانی محمدجاسم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
عطاری ملیحه

عطاری ملیحه

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ایلخانی فرح آبادی مرتضی

ایلخانی فرح آبادی مرتضی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
تیموری عزیزاله

تیموری عزیزاله

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
اسماعیلی زهرا

اسماعیلی زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مرسولی مهدی

مرسولی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ملکی کاریانی سیما

ملکی کاریانی سیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
سپهری دانیال

سپهری دانیال

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
رحمانپور مژگان

رحمانپور مژگان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
سربوزی احمد

سربوزی احمد

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
زنگنه پرنیان

زنگنه پرنیان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مقطه باز امید

مقطه باز امید

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شورا نگین

شورا نگین

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
عرب قاسم آبادی فاطمه

عرب قاسم آبادی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
آتش زر حسن

آتش زر حسن

مهندسي برق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پورغلام سهیلا

پورغلام سهیلا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
زنگنه ایرج

زنگنه ایرج

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
صالحی محمد

صالحی محمد

جغرافيا|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
تیموری مژن آبادی شیرین

تیموری مژن آبادی شیرین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خوشنوای نشتیفانی مدینه

خوشنوای نشتیفانی مدینه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
عبدلی محمدرضا

عبدلی محمدرضا

علوم ورزشي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مولوی رودی اسحاق

مولوی رودی اسحاق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زنگنه زوزنی زهرا

زنگنه زوزنی زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
اعظمی ایمان

اعظمی ایمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
زنگنه رعنا

زنگنه رعنا

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
دلیر نقابی مرضیه

دلیر نقابی مرضیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 7:24:10 AM
Menu