قوچان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر قوچان

ابراهیمی حصار آرمان

ابراهیمی حصار آرمان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

9سال کانونی / 162 آزمون

تجربی
داودی ایمان

داودی ایمان

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

9سال کانونی / 148 آزمون

انسانی
رحیمی مهتاب

رحیمی مهتاب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان-نيمسال اول

10سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
موسوی محمدحسین

موسوی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
زمانیان خوش رفتار نگین

زمانیان خوش رفتار نگین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

7سال کانونی / 128 آزمون

ریاضی
حسینی سیداحمد

حسینی سیداحمد

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وارشادفقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

7سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
بروشک احمد

بروشک احمد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

9سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
پاسبان مژگان

پاسبان مژگان

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

8سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
بهادری چری بهادر

بهادری چری بهادر

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

8سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
جعفری فاطمه

جعفری فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

8سال کانونی / 115 آزمون

ریاضی
قانعی امیررضا

قانعی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
رحمانی مطلق حسام الدین

رحمانی مطلق حسام الدین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
باقری ثانی علی

باقری ثانی علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

7سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
کیان مهر یگانه

کیان مهر یگانه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غير انتفاعي

9سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
آبدار قوچان عتیق فاطمه

آبدار قوچان عتیق فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
فروغی نیا امیررضا

فروغی نیا امیررضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
پری رخ جواد

پری رخ جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
شهیدی طیبه

شهیدی طیبه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
رحمتی علی

رحمتی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
خلاقی یاسمن

خلاقی یاسمن

علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

9سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
ذبیحی فاطمه

ذبیحی فاطمه

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
بابائی مصطفی

بابائی مصطفی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
آدینه مهرداد

آدینه مهرداد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
جهانی یامی حسین

جهانی یامی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
میرزاپور مرضیه

میرزاپور مرضیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

6سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
بوسلیک رویا

بوسلیک رویا

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
ضیغمی زهرا

ضیغمی زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
خوش قدم محمد

خوش قدم محمد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ابراهیمی مصطفی

ابراهیمی مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
کلیدری محمد

کلیدری محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
حاجی زاده آیدا

حاجی زاده آیدا

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
زمانی سمیرا

زمانی سمیرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
سلطانی علی

سلطانی علی

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
علی دوست بهناز

علی دوست بهناز

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سعادتمند نفیسه

سعادتمند نفیسه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
حسن آبادی ریحانه

حسن آبادی ریحانه

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال اول

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
جان سعید

جان سعید

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حاتمی مهدیه

حاتمی مهدیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رهنما مارال

رهنما مارال

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ترخان علیرضا

ترخان علیرضا

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
پیرفخرآباد عرفان

پیرفخرآباد عرفان

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قدیری سجاد

قدیری سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
هوشمند زهرا

هوشمند زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
قانعی امیرحسین

قانعی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نجاتی میلاد

نجاتی میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قیامی حامد

قیامی حامد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
کوهستانی نیلوفر

کوهستانی نیلوفر

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قوی اندام محمد

قوی اندام محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شاهرضا معین

شاهرضا معین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
غلامعلی قیطاقی امیرحسین

غلامعلی قیطاقی امیرحسین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زینلی بردر مریم

زینلی بردر مریم

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
حسینی سیده محدثه

حسینی سیده محدثه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زارعی کوثر

زارعی کوثر

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بهره مند جواد

بهره مند جواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
لطفی شیما

لطفی شیما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رهبری حانیه

رهبری حانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
کلیدری صبا

کلیدری صبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ابراهیمی شهروز

ابراهیمی شهروز

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
مهدوی نژاد محمدمهدی

مهدوی نژاد محمدمهدی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عساکری محمدباقر

عساکری محمدباقر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جوانمرد احمد

جوانمرد احمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زمانی بردر سجاد

زمانی بردر سجاد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
علیزاده بهناز

علیزاده بهناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کوهستانیان نگین

کوهستانیان نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مظفری کتایون

مظفری کتایون

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
خزائی سبا

خزائی سبا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فتاحی علی

فتاحی علی

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
مشکوتی معصومه

مشکوتی معصومه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بیات زهرا

بیات زهرا

مترجمي زبان عربي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
باقری مهدی

باقری مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
فریدی مهر پریا

فریدی مهر پریا

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
آدینه المه جق مریم

آدینه المه جق مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سلطانی مائده

سلطانی مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خانی جلیل

خانی جلیل

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
قدسی فاروجی سعید

قدسی فاروجی سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جامی مهلا

جامی مهلا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
الهوردی زاده محمد

الهوردی زاده محمد

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خسروی زینب

خسروی زینب

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خوشخوی سیما

خوشخوی سیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
رحیمی نگار

رحیمی نگار

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
حافظی فاطمه

حافظی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صفرعلی فرخانی زهرا

صفرعلی فرخانی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
شیره زنی زهرا

شیره زنی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
وکیلی سیما

وکیلی سیما

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
انقلابی فر فائزه

انقلابی فر فائزه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دلیریان شادی

دلیریان شادی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
کاظمی آیدا

کاظمی آیدا

روانشناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نعمانی فهیمه

نعمانی فهیمه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
موسی فرخانی پرستو

موسی فرخانی پرستو

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
هاشمی سیده زهرا

هاشمی سیده زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حاتم پور میلاد

حاتم پور میلاد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
سلیمانی مهدی

سلیمانی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
روحی مطلق سجاد

روحی مطلق سجاد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کاهانی سجاد

کاهانی سجاد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
عظیمی فرد فاطمه

عظیمی فرد فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مفردی مقدم علیرضا

مفردی مقدم علیرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 31 آزمون

زبان
طالبی فاطمه

طالبی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
پاکدل حنانه

پاکدل حنانه

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شعبانی مایوان امیرحسین

شعبانی مایوان امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
محمدی علی

محمدی علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رمضانی مهدی

رمضانی مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عظیم زاده مهشید

عظیم زاده مهشید

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
صفاری فائزه

صفاری فائزه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
امیدفر زهرا

امیدفر زهرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عسکری آرش

عسکری آرش

علوم تغذيه|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رزمی حسن آباد علی

رزمی حسن آباد علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کریم زاده نگار

کریم زاده نگار

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
مسعودی فر فاطمه

مسعودی فر فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
پرویزی صبا

پرویزی صبا

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
برزوئی اسفجیر مهلا

برزوئی اسفجیر مهلا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صادق الحسینی سیدعلی

صادق الحسینی سیدعلی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
سبحانی کاظم

سبحانی کاظم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
عیدی مهدی

عیدی مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
روحساز سینا

روحساز سینا

مهندسي عمران|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
شاهی فرنوش

شاهی فرنوش

شيمي کاربردي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نسب الحسینی سیدامیررضا

نسب الحسینی سیدامیررضا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زاده قربان زهرا

زاده قربان زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
باقریان مریم

باقریان مریم

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کوهستانیان غلامرضا

کوهستانیان غلامرضا

جامعه شناسي|دانشگاه نيشابور | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
شیرنژاد فاطمه

شیرنژاد فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
یوسفی امین

یوسفی امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
مصرزاده پریا

مصرزاده پریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حسین زاده علی

حسین زاده علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمد هی هی حدیثه

محمد هی هی حدیثه

جامعه شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قاسمیان فرشته

قاسمیان فرشته

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
موقر صدیقه

موقر صدیقه

گياه پزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جاندارو سمانه

جاندارو سمانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
دلدار حسین

دلدار حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

3سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نیک پی نگار

نیک پی نگار

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
لیلا کرد لیلا

لیلا کرد لیلا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
همراخان باجگیرانی فاطمه

همراخان باجگیرانی فاطمه

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ریحانی حانیه

ریحانی حانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
رستم پرور فاطمه

رستم پرور فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شکوهی فر محمد

شکوهی فر محمد

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

زبان
کریمی سجاد

کریمی سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
ایزدی سپیده

ایزدی سپیده

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قلی مزرجی زهرا

قلی مزرجی زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ذبیحی زینب

ذبیحی زینب

مترجمي زبان فرانسه|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

زبان
سعیدی ترنیک سعید

سعیدی ترنیک سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شجاعی اوغاز پریسا

شجاعی اوغاز پریسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسفیدانی اسما

اسفیدانی اسما

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
چوبدار محمدکاظم

چوبدار محمدکاظم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسن زاده نسرین

حسن زاده نسرین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان- آزاد-بومي خراسان رضوي

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عقیقی اکرم

عقیقی اکرم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نصراللهی رضا

نصراللهی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
صادقیان سیده سولماز

صادقیان سیده سولماز

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حیدری فاطمه

حیدری فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عدالت زینب

عدالت زینب

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علیزاده غزال

علیزاده غزال

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اسلامی زیدانلو سیده مریم

اسلامی زیدانلو سیده مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عفتی امیرحسین

عفتی امیرحسین

مهندسي فضاي سبز|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ندافان نگین

ندافان نگین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
قلی زاده فرزاد

قلی زاده فرزاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آهی بنیامین

آهی بنیامین

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
کریمی ریحانه

کریمی ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سبحان پور رضا

سبحان پور رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
علیرضازاده باقری عرفان

علیرضازاده باقری عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
وفایی مهسا

وفایی مهسا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کوهستانیان سجاد

کوهستانیان سجاد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ایزدی سحر

ایزدی سحر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عزیزی فاطمه

عزیزی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|موسسه غيرانتفاعي علوم پزشکي وارستگان -مشهد | غير انتفاعي

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فتحی محمدجواد

فتحی محمدجواد

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جعفری گرمجان محسن

جعفری گرمجان محسن

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمودی ریحانه

محمودی ریحانه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
غلامی عاطفه

غلامی عاطفه

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
موقر مقدم مبینا

موقر مقدم مبینا

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
آرین مهر الهه

آرین مهر الهه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قلندر قوچان عتیق عارفه

قلندر قوچان عتیق عارفه

علوم ورزشي|دانشگاه نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
باقری محمد

باقری محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
جعفری تکتم

جعفری تکتم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بهادری رضا

بهادری رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اکبرپور محبوبه

اکبرپور محبوبه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ساری زاده سیدپوریا

ساری زاده سیدپوریا

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
توفیق حمید

توفیق حمید

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
حسین نژاد فاطمه

حسین نژاد فاطمه

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
راسخ آرزو

راسخ آرزو

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
جعفرزاده رضا

جعفرزاده رضا

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مرادپور مرضیه

مرادپور مرضیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سادات سیدسالار

سادات سیدسالار

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
الماسی مهلا

الماسی مهلا

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

زبان
محمدزاده ابراهیم

محمدزاده ابراهیم

جامعه شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شیری محسن

شیری محسن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدقلی زاده سالار

محمدقلی زاده سالار

زبان وادبيات عربي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رحیمی کلاته احمد محمد

رحیمی کلاته احمد محمد

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پاکدل اسماعیل

پاکدل اسماعیل

حقوق|موسسه غيرانتفاعي شانديز-مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
نوروزیان مسعود

نوروزیان مسعود

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رحمانی مبینا

رحمانی مبینا

علوم ومهندسي شيلات|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قاسمی معصومه

قاسمی معصومه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
اسد چالاکی آرمین

اسد چالاکی آرمین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زارع سحر

زارع سحر

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
صنعتی بهنام

صنعتی بهنام

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
احمدی اکرم

احمدی اکرم

حقوق|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
عباس زاده امیرمحمد

عباس زاده امیرمحمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عزیزی امین

عزیزی امین

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
معینی مقدم فرناز

معینی مقدم فرناز

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
پیرفخرآبادی عطریه

پیرفخرآبادی عطریه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
پورسلمانی علیرضا

پورسلمانی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
فدایی علی آباد ام البنین

فدایی علی آباد ام البنین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
گلی اترآباد مهلا

گلی اترآباد مهلا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سیدی دیزاوند سیدمحمد

سیدی دیزاوند سیدمحمد

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
صیامی عباس

صیامی عباس

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قوچان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
ایرجی فر فاطمه

ایرجی فر فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
طالبی متین

طالبی متین

شيمي محض|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آذری ملیکا

آذری ملیکا

زيست فناوري|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غير انتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
محمدی امید

محمدی امید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
بهمنی زهرا

بهمنی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
تاتاری زهرا

تاتاری زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
خانی مزرجی مهدی

خانی مزرجی مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/3/2023 7:27:50 PM
Menu