بهمئي

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بهمئي

سعادت سها

سعادت سها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
زارعی نیلوفر

زارعی نیلوفر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
جشان زاده رامین

جشان زاده رامین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
محمدی زینب

محمدی زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
اروش پژمان

اروش پژمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
کسائی پور خدیجه

کسائی پور خدیجه

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
جعفری شیدا

جعفری شیدا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
طاعتی پور نسترن

طاعتی پور نسترن

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
درستان احمد

درستان احمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ظهرابی مقدم فروغ

ظهرابی مقدم فروغ

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
یوسفی اصل ماجد

یوسفی اصل ماجد

علوم سياسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رفیعی نوید

رفیعی نوید

مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
دهبان نژادیان امیرحسین

دهبان نژادیان امیرحسین

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
کامرانی مقدم کامران

کامرانی مقدم کامران

مهندسي برق|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جاوریان کوثر

جاوریان کوثر

مامايي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مسلمی نیا نسترن

مسلمی نیا نسترن

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خوب نژاد افروز

خوب نژاد افروز

علوم تربيتي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
نادری الهه

نادری الهه

مديريت صنعتي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بال علی

بال علی

تاريخ|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
هاشمی جو سیده نسرین

هاشمی جو سیده نسرین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
چندکاره پور شیوا

چندکاره پور شیوا

جغرافيا|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
6/4/2023 9:07:27 PM
Menu