ياسوج

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ياسوج

احمدی حسین

احمدی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

10سال کانونی / 178 آزمون

تجربی
باقریان فر اسماعیل

باقریان فر اسماعیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 176 آزمون

تجربی
جاودان منفرد شیوا

جاودان منفرد شیوا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

9سال کانونی / 155 آزمون

تجربی
آیتی محمدهادی

آیتی محمدهادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

10سال کانونی / 155 آزمون

تجربی
عزیزی محمدرضا

عزیزی محمدرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | ظرفيت مازاد

7سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
آذربو مجید

آذربو مجید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

8سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
نیکنام حمیدرضا

نیکنام حمیدرضا

اقتصاد|دانشگاه ياسوج | روزانه

7سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
ابطحیان سید پوریا

ابطحیان سید پوریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
کریمی نژاد فاطمه السادات

کریمی نژاد فاطمه السادات

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
روانگرد الهه

روانگرد الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

6سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
پورابراهیمی امیر

پورابراهیمی امیر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
زمانی مجتبی

زمانی مجتبی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

6سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
محمدی سعید

محمدی سعید

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
بشیر پور احمد رضا

بشیر پور احمد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
آفتاب فاطمه

آفتاب فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
میهن خواه لادن

میهن خواه لادن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

7سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
نیک مرام اصل رضا

نیک مرام اصل رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
نیکبخت سحر

نیکبخت سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
انصاری اسماء

انصاری اسماء

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

7سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
یزدان فر زهرا

یزدان فر زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
رسام محسن

رسام محسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
پوزش آنیتا

پوزش آنیتا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

6سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
نجاتیان مرضیه

نجاتیان مرضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
عسکرپور زهرا

عسکرپور زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
تقوائی رضا

تقوائی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

4سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
عوض پور سید محمد

عوض پور سید محمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
حسینی سوق محدثه

حسینی سوق محدثه

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | روزانه

7سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
تقوی دوست سیدمحمد

تقوی دوست سیدمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
دادگر سیده راضیه

دادگر سیده راضیه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

7سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
نبوی مهدیه

نبوی مهدیه

ميکروبيولوژي|دانشگاه اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
موسوی مهسا

موسوی مهسا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
بخشی گنجه داوود

بخشی گنجه داوود

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
مسلمیان اصیل حامد

مسلمیان اصیل حامد

جامعه شناسي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

6سال کانونی / 85 آزمون

انسانی
فرامندی محدثه

فرامندی محدثه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

6سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
درست رضا

درست رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
فلسفی طلب سیده یاسمن

فلسفی طلب سیده یاسمن

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
زره پوش فرهاد

زره پوش فرهاد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
رستمی محمد

رستمی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
معصومی مقدم معصومه

معصومی مقدم معصومه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
کاظمی سیده فاطمه

کاظمی سیده فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
محمدی نیلوفر

محمدی نیلوفر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
بارانی علیرضا

بارانی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
حسینی برشته سید مصطفی

حسینی برشته سید مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
آستینه الهه

آستینه الهه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
پریسایی محمد

پریسایی محمد

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
اعتماد خواه داریوش

اعتماد خواه داریوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
نجات پور فرشید

نجات پور فرشید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ایزدان احمدرضا

ایزدان احمدرضا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
شرفی احمدرضا

شرفی احمدرضا

اقتصاد|دانشگاه ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
چهارده چریک مهداد

چهارده چریک مهداد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
درست کوثر

درست کوثر

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
طاعت نژاد کیارش

طاعت نژاد کیارش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
یاوری نسب طاهره

یاوری نسب طاهره

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
زمانی محمد

زمانی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
صالحیان منفرد محمد

صالحیان منفرد محمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
محمدیان علیرضا

محمدیان علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
کوششی پروانه

کوششی پروانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
خرم روز سیده فاطمه

خرم روز سیده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
جهان بین نرگس

جهان بین نرگس

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
نعمتی سید سعید

نعمتی سید سعید

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
شفیعی علی

شفیعی علی

علوم سياسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
پریسایی علی

پریسایی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
راستیان نسب علیرضا

راستیان نسب علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
اکبری یوسف آباد سید شایان

اکبری یوسف آباد سید شایان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
کریمی محمدرضا

کریمی محمدرضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ایروان خواه مرضیه

ایروان خواه مرضیه

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
شجاعی زاده ساسان

شجاعی زاده ساسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
فلسفیان مقدم مصطفی

فلسفیان مقدم مصطفی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
توانازاده احمدرضا

توانازاده احمدرضا

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
دادگر فاطمه

دادگر فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
حبیبی علی

حبیبی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
زاده باقری فائزه

زاده باقری فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
شرفی علی

شرفی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حسینی سیدمحمدامین

حسینی سیدمحمدامین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
مدبرنژاد عباس

مدبرنژاد عباس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
فضیلت خواه کامران

فضیلت خواه کامران

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
بهمنی کامران

بهمنی کامران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
یزدانفر سیده فاطمه

یزدانفر سیده فاطمه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غير انتفاعي

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
طاعت نژاد میلاد

طاعت نژاد میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مرشدی سیده فاطمه

مرشدی سیده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
مرتضوی پور سیده زهرا

مرتضوی پور سیده زهرا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
شادپور کامران

شادپور کامران

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رضایی ناصرآباد سیده فاطمه

رضایی ناصرآباد سیده فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
یعقوب آزاد پریا

یعقوب آزاد پریا

جغرافيا|دانشگاه ياسوج | روزانه

6سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
کلیدری نیما

کلیدری نیما

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
حسن پور زهرا

حسن پور زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
تقوی سیده خاطره

تقوی سیده خاطره

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
زینی پورسوق سید علی

زینی پورسوق سید علی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

زبان
خجسته فر احمد

خجسته فر احمد

گياه پزشکي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
یوسفی زردک محمد

یوسفی زردک محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خرم منصورخانی احمد

خرم منصورخانی احمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
پرمهر علی

پرمهر علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
مصطفی پور فاطمه

مصطفی پور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
عنایتی حسین

عنایتی حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

5سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
پیشرو نصرآباد زینب

پیشرو نصرآباد زینب

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
زرین فاطمه

زرین فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
پروز نسرین

پروز نسرین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
اسلامی خواه فاطمه

اسلامی خواه فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه و بوير احمد

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
تقوی تبار مینا

تقوی تبار مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
عزیزی علیرضا

عزیزی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
براتی پرنیان

براتی پرنیان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
کرمی آیدا

کرمی آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
وارسته اصل رضا

وارسته اصل رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
آذرمهر رضا

آذرمهر رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
موسوی نژاد سیدارسطو

موسوی نژاد سیدارسطو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
مظفریان محمد جواد

مظفریان محمد جواد

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
روئین تن الهام

روئین تن الهام

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
نیکروز زهرا

نیکروز زهرا

مديريت مالي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رهنماسی سخت اسماء

رهنماسی سخت اسماء

گياه پزشکي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
صفایی آبدهگاه مصطفی

صفایی آبدهگاه مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
بختیاری زاده امید

بختیاری زاده امید

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
مرادی کشکولی آرمان

مرادی کشکولی آرمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
فریدونی نازنین

فریدونی نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
زمانی سارا

زمانی سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
حسن زاده نصراباد علیا نسترن

حسن زاده نصراباد علیا نسترن

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

4سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
خوش اقبال مهرداد

خوش اقبال مهرداد

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قلی پور نصراباد علیا احمدرضا

قلی پور نصراباد علیا احمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مستوفی نیا امیدرضا

مستوفی نیا امیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حسینی گوشه فائزه

حسینی گوشه فائزه

اعضاي مصنوعي|موسسه اموزش عالي علمي -کاربردي هلال ايران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صالحی منصورخانی عاطفه

صالحی منصورخانی عاطفه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
رضائی ناصراباد حامد

رضائی ناصراباد حامد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
روستایی جمال الدین

روستایی جمال الدین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
پدرام رضا

پدرام رضا

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
پاساد آرمان

پاساد آرمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جهانگیری سی سخت احمد

جهانگیری سی سخت احمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رستی فرزاد

رستی فرزاد

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان- آزاد- بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مولایی فر زهرا

مولایی فر زهرا

گياه پزشکي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جهانبازی اصل مریم

جهانبازی اصل مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
یوسفی نصرابادسفلی احمدرضا

یوسفی نصرابادسفلی احمدرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
ناطق احمدرضا

ناطق احمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خجسته فر محسن

خجسته فر محسن

گياه پزشکي|دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
صفایی اردکانی امیرعلی

صفایی اردکانی امیرعلی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
انصاری نژاد مریم

انصاری نژاد مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
آرست مهدی

آرست مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
چاکرالحسینی نگین

چاکرالحسینی نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
دانه چین اسماعیل

دانه چین اسماعیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خلفی علی

خلفی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
دلپذیر اشکان

دلپذیر اشکان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
احمدی سیرت افشین

احمدی سیرت افشین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
عباسی مهدیه

عباسی مهدیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
موسوی فرد یده لیلا

موسوی فرد یده لیلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فتحی فردین

فتحی فردین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کیانی سروک ایلدخت

کیانی سروک ایلدخت

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
علی پور تلزالی زهرا

علی پور تلزالی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ضرغامی فر آرمان

ضرغامی فر آرمان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حکیم فر زهرا

حکیم فر زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
راستین سعید

راستین سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نیک اقبالی هانیه

نیک اقبالی هانیه

مهندسي معماري|دانشگاه يزد | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
رنجبر علی

رنجبر علی

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
یعقوبی اصل شهلا

یعقوبی اصل شهلا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محمودی راد سیدیاسر

محمودی راد سیدیاسر

علوم سياسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
رفیعی شکوفه

رفیعی شکوفه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
باختر اصل مجتبی

باختر اصل مجتبی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه و بوير احمد

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
مرادیان زهرا

مرادیان زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دامن افشان سعادت

دامن افشان سعادت

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محرابی علیرضا

محرابی علیرضا

مهندسي برق|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
یزدانی مقدم مهدی

یزدانی مقدم مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
موسوی سیدمهدی

موسوی سیدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
سجادی سید وحید

سجادی سید وحید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پرهیز سیده حلیمه

پرهیز سیده حلیمه

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
آقائی رضا

آقائی رضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نعمتی نگین

نعمتی نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
یاریان خدیجه

یاریان خدیجه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
ملکزاده طاها

ملکزاده طاها

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
تراب زهرا

تراب زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سادات سیده صدیقه

سادات سیده صدیقه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
فتحی ناصراباد محمد

فتحی ناصراباد محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
عمادی سیده ندا

عمادی سیده ندا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
شهیدی فاطمه

شهیدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رادمنش رضا

رادمنش رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
نامداری فرزانه

نامداری فرزانه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ضامنی سیدرضا

ضامنی سیدرضا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
منطقیان فرشاد

منطقیان فرشاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اتابک علی

اتابک علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدی صابر

محمدی صابر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پیل افکن فرزاد

پیل افکن فرزاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
پورفرجی رضا

پورفرجی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
محمدحسین پور سی سخت علی

محمدحسین پور سی سخت علی

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه جهرم | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 36 آزمون

زبان
رضایی منصورآباد کلثوم

رضایی منصورآباد کلثوم

روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
پژوهنده فاطمه

پژوهنده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
رجب زاده فاطمه

رجب زاده فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
نامجومطلق فائزه

نامجومطلق فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
بادفر فرشاد

بادفر فرشاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
صادقی حمزه خانی محدثه

صادقی حمزه خانی محدثه

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
قبادپور زهرا

قبادپور زهرا

علوم سياسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
موسوی نسب سیدعباس

موسوی نسب سیدعباس

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
آرانیان مهرزاد

آرانیان مهرزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
کمالی نژاد ابراهیم

کمالی نژاد ابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
پروز نسترن

پروز نسترن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
آشنود حسین

آشنود حسین

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه شيراز | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
خاتمی مهر سنا

خاتمی مهر سنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عزیزی دانیال

عزیزی دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نوریان تلزالی میلاد

نوریان تلزالی میلاد

مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
هادی پور اصل زهرا

هادی پور اصل زهرا

گياه پزشکي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
کیانی مجید

کیانی مجید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
حیدری نصر آباد ستار

حیدری نصر آباد ستار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
طیبی فر خدیجه

طیبی فر خدیجه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نوروزیان مهدیه

نوروزیان مهدیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
براتی حسین

براتی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
شهیدی راد مدینه

شهیدی راد مدینه

علوم سياسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سیاوش کیش ثریا

سیاوش کیش ثریا

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دادستان فائزه

دادستان فائزه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
هاشمی بیان سیده مهدیه

هاشمی بیان سیده مهدیه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

1سال کانونی / 28 آزمون

زبان
شیردل فاطمه

شیردل فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه و بوير احمد

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
دولت مهرداد

دولت مهرداد

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صابری نازنین

صابری نازنین

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کریمی زاده اتوسا

کریمی زاده اتوسا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
افشانی زینب

افشانی زینب

اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زرنگاریان مجتبی

زرنگاریان مجتبی

مديريت مالي|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
جانی پور حسن اباد میترا

جانی پور حسن اباد میترا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
تردست آرمین

تردست آرمین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
طاهری زینب

طاهری زینب

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
دلیری علی

دلیری علی

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
صیادی مقدم مریم

صیادی مقدم مریم

جغرافيا|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
علیزاده ده شیخ کامبیز

علیزاده ده شیخ کامبیز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دارائی مرجان

دارائی مرجان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جلیل نازنین

جلیل نازنین

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فرهمند علیرضا

فرهمند علیرضا

مهندسي کشتي /موتور/|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
کره شقایق

کره شقایق

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه و بوير احمد

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عسکری نورآباد فریبا

عسکری نورآباد فریبا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ظریفی حورا

ظریفی حورا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
جمالی اصل راضیه

جمالی اصل راضیه

مهندسي عمران|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مرعشی فرد نرگس

مرعشی فرد نرگس

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
طاهرمنش محسن

طاهرمنش محسن

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نیکبخت ناصراباد رضا

نیکبخت ناصراباد رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
موسوی سید عارف

موسوی سید عارف

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
معتقد نیلوفر

معتقد نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
انصاری محمد

انصاری محمد

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نظری فاطمه

نظری فاطمه

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسینی بیاره نیما

حسینی بیاره نیما

مديريت صنعتي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
اکاران زهرا

اکاران زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رضایی فاطمه

رضایی فاطمه

علوم سياسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
موسوی سیده نرگس

موسوی سیده نرگس

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

زبان
نظری ساسان

نظری ساسان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
همت پور علی

همت پور علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اندرز مسعود

اندرز مسعود

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بهمنی نژاد سعیده

بهمنی نژاد سعیده

علوم وصنايع غذاييکنترل کيفي وبهداشتي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
تابان اصل الهام

تابان اصل الهام

علوم سياسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
بیون سروش

بیون سروش

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج | محروم-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 18 آزمون

زبان
زمانی مهریان سیده فاطمه

زمانی مهریان سیده فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کریمیان فروغ

کریمیان فروغ

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مکی زاده بناری سفلی نیلوفر

مکی زاده بناری سفلی نیلوفر

مديريت وبازرگاني دريايي|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
امینی راد مریم

امینی راد مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
پوربهمنی باقر

پوربهمنی باقر

علوم سياسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مرادی زینب

مرادی زینب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
الهی حسین آباد مهرزاد

الهی حسین آباد مهرزاد

مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صناعی نژاد مریم

صناعی نژاد مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
باقری حانیه

باقری حانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حسینی سیدعلی رضا

حسینی سیدعلی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
مهدی پور فاطمه

مهدی پور فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رخ فروز امید

رخ فروز امید

گياه پزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
حبیبی علی

حبیبی علی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جعفری اصل فهیمه

جعفری اصل فهیمه

گياه پزشکي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
آروین نسترن

آروین نسترن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آب سواران ساناز

آب سواران ساناز

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خالق پناه فروغ

خالق پناه فروغ

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
شیروانی سارا

شیروانی سارا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سی سختی فرزانه

سی سختی فرزانه

مهندسي پليمر|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
درخش حیدر

درخش حیدر

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
براتی سحر

براتی سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ولی پور مجید

ولی پور مجید

تاريخ|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احسانی عیسی

احسانی عیسی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حقیقی پور رضوان

حقیقی پور رضوان

جغرافيا|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
مساوات محمد

مساوات محمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
رسولی امیرآباد محمدرضا

رسولی امیرآباد محمدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
درست عظیمه سادات

درست عظیمه سادات

حسابداري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نورافشان دنیا

نورافشان دنیا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
نوشادی اصل احمد

نوشادی اصل احمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حسینی علیرضا

حسینی علیرضا

اقتصاد|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
اکرامی سحر

اکرامی سحر

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي وارشادفقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
راوند حلیمه

راوند حلیمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تهمورثی پوریا

تهمورثی پوریا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پدرام سیاوش

پدرام سیاوش

مهندسي عمران|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رسائی پژمان

رسائی پژمان

اقتصاد|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
رهنما فرید

رهنما فرید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسنی کریک سیده خدیجه

حسنی کریک سیده خدیجه

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرخیانی مینا

فرخیانی مینا

جامعه شناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمودی سمیرا

محمودی سمیرا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي حافظ-شيراز | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
سبحانی نیکو صبا

سبحانی نیکو صبا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
بناوند افسانه

بناوند افسانه

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کشاورزی فهلیان پریسا

کشاورزی فهلیان پریسا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ضیافتی نژاد خدیجه

ضیافتی نژاد خدیجه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
درخشان فر مجتبی

درخشان فر مجتبی

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سادات فرجی امیر

سادات فرجی امیر

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
حسینی سیده سحر

حسینی سیده سحر

مهندسي عمران|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
آزادیان زاده ابراهیم

آزادیان زاده ابراهیم

مهندسي عمران|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
شجاعی سیما

شجاعی سیما

مطالعات خانواده|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
رستی شاهین

رستی شاهین

اقتصاد|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شریفی شیوا

شریفی شیوا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سیدی پور علی

سیدی پور علی

تاريخ|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شجاعیان فر سحر

شجاعیان فر سحر

جغرافيا|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
کریمی مهر شعله

کریمی مهر شعله

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کریمی نژاد پردیس

کریمی نژاد پردیس

فرش|دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
نیکوصفت الهام

نیکوصفت الهام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

2سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
دانایی رضا

دانایی رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
ایزدی حامد

ایزدی حامد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
صابری سیدحامد

صابری سیدحامد

گياه پزشکي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
توسلی نسب محدثه

توسلی نسب محدثه

اقتصاد|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
خسروی زاده فاطمه

خسروی زاده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زارعی مریم

زارعی مریم

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مددی الهام سادات

مددی الهام سادات

مديريت مالي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
اصلاحیان عرفان

اصلاحیان عرفان

تاريخ|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
جاوید احسان

جاوید احسان

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نیکروش فاطمه

نیکروش فاطمه

گياه پزشکي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
دشتی نژاد علی

دشتی نژاد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رخشان سید حسین

رخشان سید حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رحیمی نسب پژمان

رحیمی نسب پژمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
پریدار مجاهد

پریدار مجاهد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کهگيلويه و بوير احمد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گلستانی راضیه

گلستانی راضیه

گياه پزشکي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
گلستانی مرضیه

گلستانی مرضیه

گياه پزشکي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نیکویی زینب

نیکویی زینب

جغرافيا|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
دبیقی مهرداد

دبیقی مهرداد

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه و بوير احمد

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
پیوست زهرا

پیوست زهرا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
خوش روی شبنم

خوش روی شبنم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
پدرام امیرهمایون

پدرام امیرهمایون

مهندسي عمران|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
بهمنی زاده مینا

بهمنی زاده مینا

گياه پزشکي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
کشاورز علی

کشاورز علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان- آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
کاظم زاده منصور آباد نجمه

کاظم زاده منصور آباد نجمه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رخشان امین

رخشان امین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
ساجدی سیدمحمد

ساجدی سیدمحمد

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
رستمی محمدرضا

رستمی محمدرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صادقی پوریا

صادقی پوریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
برنگ پور زهرا

برنگ پور زهرا

روانشناسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 10:21:55 AM
Menu