الوند

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر الوند

ابوالحسنی فاطمه

ابوالحسنی فاطمه

شيمي محض|دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
برخورداری سمیه

برخورداری سمیه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

4سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
خورسندی میثم

خورسندی میثم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
سلیمانی علی

سلیمانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حسینی سیده سارا

حسینی سیده سارا

شيمي محض|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سلطانیان سعید

سلطانیان سعید

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نامور امیرمهدی

نامور امیرمهدی

گياه پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
صیادی بلال

صیادی بلال

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نوری مرتضی

نوری مرتضی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
چراغی امیرحسین

چراغی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شهداي هويزه -سوسنگرد/ويژه برادران / | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
عبدالهی یگانه

عبدالهی یگانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
مقیسه حدیثه

مقیسه حدیثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
محمدی سارا

محمدی سارا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مهری امیرحسین

مهری امیرحسین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
قربان پور درگاه فاطمه

قربان پور درگاه فاطمه

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
زارعیان حسن

زارعیان حسن

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
حبیبی محمد

حبیبی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
شیخی فتیده معصومه

شیخی فتیده معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
عاشوری فاطمه

عاشوری فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
افشار نجفی فاطمه

افشار نجفی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
زارعی نگین

زارعی نگین

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
توکلی پله شاهی حانیه

توکلی پله شاهی حانیه

فيزيک|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زارعی مرضیه

زارعی مرضیه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صبوری مائده

صبوری مائده

مهندسي نساجي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
صالحی معصومه

صالحی معصومه

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مرادخانی امیر

مرادخانی امیر

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
بابائی سارا

بابائی سارا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غير انتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
مجیدی فاطمه

مجیدی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عشقی چهار طاق هادی

عشقی چهار طاق هادی

علوم دامي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
یوسفی فاطمه

یوسفی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اینانلو سحرناز

اینانلو سحرناز

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سکاکی سیدامیرحسین

سکاکی سیدامیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نقدی اروشکی رضا

نقدی اروشکی رضا

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
صفری گرمارودی فاطمه

صفری گرمارودی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نصیرلویی حسین

نصیرلویی حسین

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
لطفی علی

لطفی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
معظمی فاطمه

معظمی فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شهسواری سیما

شهسواری سیما

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
علی پور میثاق

علی پور میثاق

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
علیوردیلو جواد

علیوردیلو جواد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مجیدی روچی فاطمه

مجیدی روچی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
6/4/2023 3:22:44 PM
Menu