بوئين زهرا

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بوئين زهرا

عباس زاده علی اکبر

عباس زاده علی اکبر

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
خلجی محدثه

خلجی محدثه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
برزگر اسدزاده امین

برزگر اسدزاده امین

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان- آزاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
6/1/2023 9:59:25 AM
Menu