خاتم

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر خاتم

امیرزاده امیر محمد

امیرزاده امیر محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
عابدی فر زهرا

عابدی فر زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
هاشمی ذبیح الله

هاشمی ذبیح الله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ملک حسینی وحید

ملک حسینی وحید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عابدی فر مهران

عابدی فر مهران

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نوروزی محمد مهدی

نوروزی محمد مهدی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي فارس

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حسینی زاده فاطمه

حسینی زاده فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
6/2/2023 3:34:14 PM
Menu