ابركوه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ابركوه

کمالی نیا زهرا

کمالی نیا زهرا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
زارع الهه

زارع الهه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
دبیری سیده فاطمه

دبیری سیده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
راجی زهرا

راجی زهرا

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
اکبری عرفانه

اکبری عرفانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
اکرمی محمد

اکرمی محمد

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زارع زاده سید امیر حسین

زارع زاده سید امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | پرديس خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قاسمی عرفانه

قاسمی عرفانه

اقتصاد|دانشگاه ميبد | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
راجی حدیثه

راجی حدیثه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
زارع مهدیه

زارع مهدیه

مهندسي معماري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
فتاحی ایمان

فتاحی ایمان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
رهنما فاطمه

رهنما فاطمه

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
فلاح زاده محمد کاظم

فلاح زاده محمد کاظم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارع پور علی محمد

زارع پور علی محمد

مهندسي مکانيک|دانشکده فني ومهندسي گلپايگان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
حسنی هانیه السادات

حسنی هانیه السادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
فلاح زاده محمد حسین

فلاح زاده محمد حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
کریمی بهاره

کریمی بهاره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
فاتحی فاطمه

فاتحی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
فتاحی محدثه

فتاحی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فلاحزاده زهرا

فلاحزاده زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
احمدی پوریا

احمدی پوریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | محروم-بومي استان يزد

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صادقی نیا حسن

صادقی نیا حسن

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
امیدپناه زهرا

امیدپناه زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عابدی محمد

عابدی محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
برزگری سمیرا

برزگری سمیرا

گردشگري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
اکرمی علی

اکرمی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
چاکرالحسینی امیرحسین

چاکرالحسینی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اکرمی فاطمه

اکرمی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عزیزپناه محمد جواد

عزیزپناه محمد جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صالحی فاطمه

صالحی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
امیدپناه محمد مهدی

امیدپناه محمد مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
احمد زاده غزاله السادات

احمد زاده غزاله السادات

نقاشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
چاکرالحسینی علی رضا

چاکرالحسینی علی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
حاتمی زاده زهرا

حاتمی زاده زهرا

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ستار محمد علی

ستار محمد علی

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بهرامی محمد

بهرامی محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارع زاده زهرا

زارع زاده زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فلاح زاده مهدیه

فلاح زاده مهدیه

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زارع زاده ریحانه

زارع زاده ریحانه

مهندسي شهرسازي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زارع زاده محمد رضا

زارع زاده محمد رضا

مهندسي معدن|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حاتمی زاده فاطمه

حاتمی زاده فاطمه

مهندسي پزشکي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عابدی محمد

عابدی محمد

مهندسي نساجي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
نوری مریم

نوری مریم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مهاجری فاطمه السادات

مهاجری فاطمه السادات

علوم قران وحديث|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زارع زاده فهیمه

زارع زاده فهیمه

مهندسي صنايع|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
اکرمی ابوالفضل

اکرمی ابوالفضل

مردم شناسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فلاح زاده فاطمه

فلاح زاده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
جلال زاده محمد امین

جلال زاده محمد امین

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
زارع فاطمه

زارع فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
هدایت سید شهاب الدین

هدایت سید شهاب الدین

ارتباطتصويري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
اکرمی علی رضا

اکرمی علی رضا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
6/1/2023 8:31:23 AM
Menu