نهاوند

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر نهاوند

یزدانفر نرگس

یزدانفر نرگس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 143 آزمون

تجربی
فارغ اسرا

فارغ اسرا

علوم ورزشي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

7سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
بحیرائی فاطمه

بحیرائی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
عمرانی آناهیتا

عمرانی آناهیتا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
مالمیر محمد

مالمیر محمد

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

7سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
مختاری علی

مختاری علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
ابوالقاضی محمد

ابوالقاضی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | پرديس خودگردان

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
پاراد محمدرضا

پاراد محمدرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

7سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
گودرزدهقانی ایمان

گودرزدهقانی ایمان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
سیف موسوی سیدمحمد

سیف موسوی سیدمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
فرهادی فائزه

فرهادی فائزه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
خدارحمی مبینا

خدارحمی مبینا

شيمي کاربردي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

8سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
سوری هادی

سوری هادی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مومیوند محمدرضا

مومیوند محمدرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

6سال کانونی / 73 آزمون

زبان
متین فاطمه

متین فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

4سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
نادری محدثه

نادری محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
جانجان زهرا

جانجان زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
قیاسی فائزه

قیاسی فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مومیوند طاها

مومیوند طاها

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ظفری سارا

ظفری سارا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
بحیرائی رضا

بحیرائی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حسینی رضا

حسینی رضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
جلالوند نگین

جلالوند نگین

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
زمانیان محمدرضا

زمانیان محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
میری نعیمه السادات

میری نعیمه السادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شهبازی علی

شهبازی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
قارنی ستاره

قارنی ستاره

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
احمدوند نگین

احمدوند نگین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
کمالوند سروش

کمالوند سروش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قاسمی محمدجواد

قاسمی محمدجواد

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير | نوبت دوم

4سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
سلگی بهار

سلگی بهار

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
ظفری حمیدرضا

ظفری حمیدرضا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
شجاعیان مصطفی

شجاعیان مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ذوالفقاری طاهره

ذوالفقاری طاهره

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قپانوری آرمان

قپانوری آرمان

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
احمدوند رضا

احمدوند رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ملکی علیرضا

ملکی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کولیوند امیرحسین

کولیوند امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
خیشوند فاطمه

خیشوند فاطمه

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
خوشه چین محمدامین

خوشه چین محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سلگی مهسا

سلگی مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
یارمطاقلو مینا

یارمطاقلو مینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
بیات فاطمه

بیات فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رودباری حسین

رودباری حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سهرابی علی

سهرابی علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سیف امیر

سیف امیر

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
هراتی فاطمه

هراتی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
رفیعی زاده کیمیا

رفیعی زاده کیمیا

اقتصاد|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
متین محمدامین

متین محمدامین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شاهرودی پروا

شاهرودی پروا

مهندسي معماري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
قاسمی امید

قاسمی امید

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسینی تبار فاطمه

حسینی تبار فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سیف محمدامیر

سیف محمدامیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سلگی حانیه

سلگی حانیه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
شهبازی نگین

شهبازی نگین

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
ساکی درسا

ساکی درسا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
دارابی مریم

دارابی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
درویشی ابراهیم

درویشی ابراهیم

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
زنگنه حمید

زنگنه حمید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
نوابی محمدرضا

نوابی محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
حاجی بابائی سپیده

حاجی بابائی سپیده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فریادرس فاطمه

فریادرس فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عطائی مرجان

عطائی مرجان

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
زمانیان محمدمهدی

زمانیان محمدمهدی

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي شهاب دانش -قم | غير انتفاعي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خزائی امیرحسین

خزائی امیرحسین

مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مجاهدی مهشید

مجاهدی مهشید

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رجبی احمدرضا

رجبی احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
میرزایی زهرا

میرزایی زهرا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حبیب وند زهرا

حبیب وند زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سیف امیرمحمد

سیف امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
همیانی زهرا

همیانی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
بازوند مهشید

بازوند مهشید

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدوند علی

احمدوند علی

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
گرائی حسن

گرائی حسن

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه -قم | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
سراغی سعیده

سراغی سعیده

مهندسي صنايع|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
کیانی ابوالفضل

کیانی ابوالفضل

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خسروی علیرضا

خسروی علیرضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کرمعلی مائده

کرمعلی مائده

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شجاعی فر میلاد

شجاعی فر میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلگی امیر

سلگی امیر

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

زبان
شفیعیان محمدرضا

شفیعیان محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جهانیان فاطمه

جهانیان فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مصباح فاطمه

مصباح فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
نادری فاطمه

نادری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جعفری الهام

جعفری الهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | محروم-بومي استان همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
چاواری حدیث

چاواری حدیث

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دلوچی زهرا

دلوچی زهرا

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مومیوند اسماء

مومیوند اسماء

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
فلکی محمد

فلکی محمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سلگی محمدمعین

سلگی محمدمعین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلگی فاطمه

سلگی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
صالحی شیوا

صالحی شیوا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
گودرزی امیرحسین

گودرزی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
زوراوند کیمیا

زوراوند کیمیا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
جهانیان علی

جهانیان علی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
سلگی محمد

سلگی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
کیانی بهاره

کیانی بهاره

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
درویشی مرضیه

درویشی مرضیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گیوی مریم

گیوی مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عموعموها محمدمسعود

عموعموها محمدمسعود

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کیان طاهری رضا

کیان طاهری رضا

اعضاي مصنوعي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مولوی فاطمه

مولوی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سوری امیرمحمد

سوری امیرمحمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اجاقی سیدمحمد

اجاقی سیدمحمد

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ساکی فاطمه

ساکی فاطمه

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
کیانی علیرضا

کیانی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زنگنه محمدرضا

زنگنه محمدرضا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خدارحمی علیرضا

خدارحمی علیرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خزائی کیمیا

خزائی کیمیا

مهندسي عمران|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سوری امیررضا

سوری امیررضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي همدان

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قیاسی نرگس

قیاسی نرگس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ماله میر محیا

ماله میر محیا

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
عموعموها محیا

عموعموها محیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
سلگی کرامت

سلگی کرامت

جغرافيا|دانشگاه زابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مومیوند فاطمه

مومیوند فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي استان همدان

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
کیانی سعید

کیانی سعید

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
نجفی مریم

نجفی مریم

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/4/2023 11:16:29 AM
Menu