مامونيه / زرنديه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر مامونيه / زرنديه

شکوهی فر فاطمه زهرا

شکوهی فر فاطمه زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
جاوی مریم

جاوی مریم

مردم شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
صفری یگانه

صفری یگانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
فاتحی فیض آباد مرضیه سادات

فاتحی فیض آباد مرضیه سادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
مومنیان ملیکا

مومنیان ملیکا

مترجمي زبان عربي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
افرادی فاطمه

افرادی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
محظوظ محمد جواد

محظوظ محمد جواد

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بیات سرمدی عرفان

بیات سرمدی عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
فرقانی نگین

فرقانی نگین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رستگار فاطمه

رستگار فاطمه

مهندسي شيمي|دانشگاه کاشان | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
رنجبر مریم

رنجبر مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
وارسته فرناز

وارسته فرناز

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
نجاری علی

نجاری علی

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
زاهدی امیر محمد

زاهدی امیر محمد

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غير انتفاعي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
سعادتی محمد حسین

سعادتی محمد حسین

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
فرامرزی احسان

فرامرزی احسان

مديريت بازرگاني|موسسه غيرانتفاعي صدرالمتالهين -تهران /ويژه برادران / | غير انتفاعي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فرهادی باجولی پیمان

فرهادی باجولی پیمان

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
مومنی علی اصغر

مومنی علی اصغر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
اشرفیان نرجس

اشرفیان نرجس

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مولایی محمد متین

مولایی محمد متین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
انجامی امیر محمد

انجامی امیر محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عسگری علیرضا

عسگری علیرضا

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بیاتی امیر حسین

بیاتی امیر حسین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قربان لی محمد رضا

قربان لی محمد رضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
امیریان هانیه

امیریان هانیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مفخمیان محمد رضا

مفخمیان محمد رضا

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زاهدی علیرضا

زاهدی علیرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نیک بخش مهدیار

نیک بخش مهدیار

مهندسي برق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
کشفی سیدحسین

کشفی سیدحسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
موسوی سیده مرضیه

موسوی سیده مرضیه

اقتصاد|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خون خروسی ساجده

خون خروسی ساجده

علوم سياسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
محمدیان امین

محمدیان امین

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
سالک فاطمه

سالک فاطمه

طراحي صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
لسانی امیر رضا

لسانی امیر رضا

مهندسي صنايع|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
سلمانی مهدی

سلمانی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مکرمت زهرا

مکرمت زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
طباطبایی سید علی

طباطبایی سید علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
تنها فاطمه

تنها فاطمه

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ریاض الحسینی محمد مهدی

ریاض الحسینی محمد مهدی

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
6/1/2023 8:26:45 AM
Menu