دليجان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر دليجان

رسولی محسن

رسولی محسن

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

7سال کانونی / 99 آزمون

زبان
جلالی زینب السادات

جلالی زینب السادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
عزیزالهی قالهری مهوش

عزیزالهی قالهری مهوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
آریان پور زهرا

آریان پور زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رزاقی حسین

رزاقی حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
خراسانی علی

خراسانی علی

اقتصاد|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
رضائی مریم

رضائی مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قنبری ورکانی نسرین

قنبری ورکانی نسرین

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غير انتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
خدابخشی زهرا سادات

خدابخشی زهرا سادات

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
کدخدایی علیرضا

کدخدایی علیرضا

زمين شناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نوروزی مرتضی

نوروزی مرتضی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
کربلایی امینی علیرضا

کربلایی امینی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
شفیعی بهاره

شفیعی بهاره

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سهرابی مزوشی شادی

سهرابی مزوشی شادی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
احمدی شهریار

احمدی شهریار

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
میکاییلی علی

میکاییلی علی

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

3سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
محمدی آرمین

محمدی آرمین

مهندسي شيمي|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بیگی نگین

بیگی نگین

جغرافيا|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
تن زده متین

تن زده متین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خراسانی مجتبی

خراسانی مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
صمدی زهرا

صمدی زهرا

روانشناسي|دانشگاه شهيدمطهري | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رحیمی زهرا

رحیمی زهرا

اديان ومذاهب|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حیدری محمد جواد

حیدری محمد جواد

حقوق|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
ترابی ابوالفضل

ترابی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
محمدخانی جواد

محمدخانی جواد

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رضوی سید سجاد

رضوی سید سجاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
صابری فاطمه

صابری فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صدیقی نرگس

صدیقی نرگس

روانشناسي|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
محمدی علی

محمدی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
تقی نژاد محمدحسین

تقی نژاد محمدحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
توکلی متین

توکلی متین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قاسمی مریم

قاسمی مریم

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خراسانی مهنیا

خراسانی مهنیا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قاسمی سحر

قاسمی سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدی نرجس

محمدی نرجس

علوم تربيتي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
بخشی زهرا

بخشی زهرا

اموزش ارتباطتصويري|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
نوروزی ارنجنی علیرضا

نوروزی ارنجنی علیرضا

علوم سياسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
پاداشی مینا

پاداشی مینا

فيزيک|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضوی زینب السادات

رضوی زینب السادات

تاريخ|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
بنده علی حسن

بنده علی حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
ذوالفقاری پوریا

ذوالفقاری پوریا

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
رشیدی مهتاب

رشیدی مهتاب

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اسماعیلی محمدمعین

اسماعیلی محمدمعین

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
حیدری امیرحسین

حیدری امیرحسین

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
جلالی سیدمحمدامین

جلالی سیدمحمدامین

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
بنده علی امیر

بنده علی امیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
حاجی قاسمی امیرحسین

حاجی قاسمی امیرحسین

مهندسي صنايع|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
6/7/2023 5:50:56 AM
Menu