ساوه

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر ساوه

همائی امین

همائی امین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

9سال کانونی / 175 آزمون

زبان
اسد علی

اسد علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

8سال کانونی / 149 آزمون

ریاضی
موسوی فاطمه سادات

موسوی فاطمه سادات

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

7سال کانونی / 141 آزمون

ریاضی
نامجو مطلق نیما

نامجو مطلق نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي

9سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
سخائی علیرضا

سخائی علیرضا

مديريت مالي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

ریاضی
داوری مریم

داوری مریم

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
مجیدی طاها

مجیدی طاها

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | روزانه

6سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
غلامی امیررضا

غلامی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
همایونی امیرحسین

همایونی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
بیگی هانیه

بیگی هانیه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
محبی امیرحسینی حیدر

محبی امیرحسینی حیدر

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
کرامتی زینب

کرامتی زینب

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
فرخی نیا فاطمه

فرخی نیا فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
غلامی عرفان

غلامی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
رحیمی علی

رحیمی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
بیگدلی مژده

بیگدلی مژده

مهندسي عمران|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

5سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
امیربنده یاسمن

امیربنده یاسمن

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رضایی فاطمه

رضایی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي استان مرکزي

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
شیخلر یاسین

شیخلر یاسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
منصوری مهدی

منصوری مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
رضاخانلو شایان

رضاخانلو شایان

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
اصغر خواه محمد

اصغر خواه محمد

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شهابی راد محمد

شهابی راد محمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
امامی صالح مهدی

امامی صالح مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
جلالی نسترن

جلالی نسترن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
رفیعی پویا

رفیعی پویا

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
جعفری یزدان

جعفری یزدان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کریمی مدانی علیرضا

کریمی مدانی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مهرزاد علیرضا

مهرزاد علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
رزمی میلاد

رزمی میلاد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زکیی معصومه

زکیی معصومه

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
دشتی محدثه

دشتی محدثه

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نگارش نسرین

نگارش نسرین

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشکده علوم انساني حضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
شیخ ربیعی محمدرضا

شیخ ربیعی محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
آقایاری محمد جواد

آقایاری محمد جواد

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
آریانژاد امیرمحمد

آریانژاد امیرمحمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
عباس آبادی علی

عباس آبادی علی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
سمیعی مدانی راضیه

سمیعی مدانی راضیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
دلیریان محمد

دلیریان محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
محمد علی نژاد سینا

محمد علی نژاد سینا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آقچلو محمد

آقچلو محمد

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حجت شمامی محمد

حجت شمامی محمد

شيمي محض|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شهرینانی محمد رسول

شهرینانی محمد رسول

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
رحمانی زهرا

رحمانی زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
آبروطلب گیلانی امیرمحمد

آبروطلب گیلانی امیرمحمد

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
مشتاق زهرا

مشتاق زهرا

مشاوره|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نفیس قدیرلی زهرا

نفیس قدیرلی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
تمنایی محمدعلی

تمنایی محمدعلی

مهندسي برق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
منجمی ساجده

منجمی ساجده

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
شمس کیمیا

شمس کیمیا

فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ابوطالبی محمد

ابوطالبی محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شیخلر محمد مهدی

شیخلر محمد مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | محروم-بومي مرکزي

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کریمی یگانه

کریمی یگانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
نظری فاطمه

نظری فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
حسینی مرضیه

حسینی مرضیه

مهندسي عمران|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
وصال شریفلو نگار

وصال شریفلو نگار

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تفرش | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فرزانه سارا

فرزانه سارا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
راهدار حدیثه

راهدار حدیثه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
کوه نژاد فاطمه

کوه نژاد فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
وایمند زهرا

وایمند زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محمدعلی خانی علی

محمدعلی خانی علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قاسمی محمد مهدی

قاسمی محمد مهدی

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قربانی داود

قربانی داود

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فیروزی سارا

فیروزی سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
یوسفی طاها

یوسفی طاها

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مجرد زهره

مجرد زهره

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
واثقی فاطمه

واثقی فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
پروین نیا ملیکا

پروین نیا ملیکا

ارتباطتصويري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
محمدی مهدی

محمدی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صفری ایمان

صفری ایمان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

مديريت بيمه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قراخانلو محمد

قراخانلو محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
موسوی سید علی

موسوی سید علی

مهندسي برق|دانشگاه تفرش | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جوکار سارا

جوکار سارا

سينما|دانشگاه سوره -تهران /غيرانتفاعي / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
میرزایی کوثر فاطمه

میرزایی کوثر فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسی محمد حسن

موسی محمد حسن

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مددی مرضیه

مددی مرضیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صادقیان سحر

صادقیان سحر

امار|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مهدوی نژاد علی

مهدوی نژاد علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بند علی محمد

بند علی محمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي خرم اباد | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ولدخانی فائزه

ولدخانی فائزه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس زينب کبري /س /اراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
شعبانی سارینا

شعبانی سارینا

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عمادی حمیدرضا

عمادی حمیدرضا

اقتصاد|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خادمی علی

خادمی علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوروززاده نوید

نوروززاده نوید

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شریفی صادق

شریفی صادق

مهندسي کامپيوتر|مرکزاموزش عالي محلات /ويژه برادران / | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حسینی سید امیر

حسینی سید امیر

روانشناسي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رسالت سید محمد امین

رسالت سید محمد امین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
هیزجی محمد

هیزجی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراراک | فرهنگيان- آزاد-بومي مرکزي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عبدی شایان

عبدی شایان

مهندسي شيمي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رحمتی یگانه

رحمتی یگانه

اقتصاد|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
الیاسی مهدیه

الیاسی مهدیه

شيمي محض|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ملکی فاطمه

ملکی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
کمالی محمد

کمالی محمد

مديريت بازرگاني|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محلوجی میلاد

محلوجی میلاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ایمان زاده امیرحسین

ایمان زاده امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
غضنفری زهرا

غضنفری زهرا

مهندسي شيمي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
احمدیه علیرضا

احمدیه علیرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ساوه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
5/30/2023 5:24:13 PM
Menu