دهگلان

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر دهگلان

سلیمی اسراء

سلیمی اسراء

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
احمدی نیاز رئوف

احمدی نیاز رئوف

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سیف پناهی سینا

سیف پناهی سینا

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
آقایی میلاد

آقایی میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جوانمردی میدیا

جوانمردی میدیا

مهندسي معماري|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
مفاخری مبین

مفاخری مبین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
عرفان پور عاطفه

عرفان پور عاطفه

روانشناسي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
مفاخری ماجد

مفاخری ماجد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رمضانی آزاده

رمضانی آزاده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
حسین ابادی یاسمن

حسین ابادی یاسمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمدی فروزش

محمدی فروزش

ارتباطتصويري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
امیری آخی کمال امیر

امیری آخی کمال امیر

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
احمدی سیده نیشتمان

احمدی سیده نیشتمان

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
نصراله پور مهین

نصراله پور مهین

جامعه شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
حسین پناهی ادریس

حسین پناهی ادریس

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
شریفی آوات

شریفی آوات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
عباسی اسرا

عباسی اسرا

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قوامی عایله

قوامی عایله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدی یاسر

محمدی یاسر

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مرادی یسری

مرادی یسری

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
برخورداری سینا

برخورداری سینا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
کرمی نریمان

کرمی نریمان

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
جوانمردی سرور

جوانمردی سرور

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امیری میلاد

امیری میلاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
کرمی ابوالفضل

کرمی ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
اردلان آرمین

اردلان آرمین

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مفاخری شادمان

مفاخری شادمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
کریمی اسرین

کریمی اسرین

جامعه شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
نادری آرمین

نادری آرمین

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
مفاخری کوثر

مفاخری کوثر

جامعه شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
گنجی سینا

گنجی سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
6/3/2023 6:12:27 PM
Menu