كامياران

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر كامياران

فریدی زانکو

فریدی زانکو

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
کمانگر مهتاب

کمانگر مهتاب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

4سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
اسلام پناه پریا

اسلام پناه پریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
عزیزی مریم

عزیزی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
فتاحی نگین

فتاحی نگین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
اسکندری گلشن

اسکندری گلشن

سينما|دانشگاه هنر | روزانه

6سال کانونی / 72 آزمون

هنر
رضایی هانیه

رضایی هانیه

ميکروبيولوژي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
قبادی مهتاب

قبادی مهتاب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
کمانگر آیلار

کمانگر آیلار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
امانی شکیلا

امانی شکیلا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

4سال کانونی / 60 آزمون

ریاضی
پویا شکیلا

پویا شکیلا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
باتمانی آرمین

باتمانی آرمین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدی پیرکاشانی محمد رضا

محمدی پیرکاشانی محمد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مردوخی میثم

مردوخی میثم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
فرج الهی ساسان

فرج الهی ساسان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
کرمی رضا

کرمی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سلیمی وندرنی فرهاد

سلیمی وندرنی فرهاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
مارابی محمد

مارابی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حیدری نادیه

حیدری نادیه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مردوخی شیوا

مردوخی شیوا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
مظفری نیلوفر

مظفری نیلوفر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
تابعی مازیار

تابعی مازیار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدیان سعید

محمدیان سعید

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مرادی شاهین

مرادی شاهین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کولانی محمد جواد

کولانی محمد جواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
امامی سمیه

امامی سمیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
امانی آروین

امانی آروین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
ابراهیمی اسرا

ابراهیمی اسرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جواهری شکیلا

جواهری شکیلا

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
کامیابی فاطمه

کامیابی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
رحمانی زاهد

رحمانی زاهد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
چشمه کبودی شیرین

چشمه کبودی شیرین

جامعه شناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سلیمی روژین

سلیمی روژین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قلوزی امیر حسین

قلوزی امیر حسین

مهندسي برق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
ساعدموچشی دریا

ساعدموچشی دریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
رحمانی جمال

رحمانی جمال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
روحانی متین

روحانی متین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ناصری کامران

ناصری کامران

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قیسوندی محدثه

قیسوندی محدثه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
شیولانی سنا

شیولانی سنا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
باجلانی آریان

باجلانی آریان

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
عباسی سایه

عباسی سایه

حقوق|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ساعد موچشی اسرا

ساعد موچشی اسرا

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
علیمرادی فرشید

علیمرادی فرشید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
ساعدموچشی آزاد

ساعدموچشی آزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اسفندیاری شقایق

اسفندیاری شقایق

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
محمدی سارا

محمدی سارا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
علیخانی فاطمه

علیخانی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
ویسی حدیث

ویسی حدیث

مديريت صنعتي|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حیدریان سینا

حیدریان سینا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسینی سیده سمیه

حسینی سیده سمیه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
نگهدار پنیرانی نادیه

نگهدار پنیرانی نادیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
مرادی شایان

مرادی شایان

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
شادی رضوان

شادی رضوان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قیسوندی امید

قیسوندی امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
خاکی محمد

خاکی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/30/2023 7:36:59 AM
Menu