بيجار

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر بيجار

سیدفرجی محمدرضا

سیدفرجی محمدرضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

8سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
شقاقی محمدحسین

شقاقی محمدحسین

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

9سال کانونی / 111 آزمون

ریاضی
اکبر مهران

اکبر مهران

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

8سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
عزتی امیرحسین

عزتی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | ظرفيت مازاد

6سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
راشدی محسن

راشدی محسن

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

4سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
امیرانی کیمیا

امیرانی کیمیا

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سلطانعلی زهرا

سلطانعلی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
علی محمدی زهرا

علی محمدی زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهری حسن آباد میترا

مهری حسن آباد میترا

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
میرزائی سعید

میرزائی سعید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رستمی امیرعباس

رستمی امیرعباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سرفرازیان مهدی

سرفرازیان مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
محمودی آرمین

محمودی آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سبحانی امیرمحمد

سبحانی امیرمحمد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
آقائی امیرعباس

آقائی امیرعباس

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
محمدیان صبا

محمدیان صبا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
سلطانعلی عرفان

سلطانعلی عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مشکینی امیرحسین

مشکینی امیرحسین

فيزيک مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حبیبی مهرشاد

حبیبی مهرشاد

علوم ومهندسي اب|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فرامرزی امیرعباس

فرامرزی امیرعباس

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسین زاده امیر

حسین زاده امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
داودزاده رقیه

داودزاده رقیه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
کریمیان محمد

کریمیان محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
غفاری راد احسان

غفاری راد احسان

مديريت بيمه|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
سرکانی محمدرسول

سرکانی محمدرسول

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سوسنی کیوان

سوسنی کیوان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کهوند محمدرضا

کهوند محمدرضا

علوم ورزشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حیدری عرفان

حیدری عرفان

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
معین حامد

معین حامد

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمدزاده رضا

محمدزاده رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
چهره درخشان محمدمهدی

چهره درخشان محمدمهدی

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
رمضان زاده مطهره

رمضان زاده مطهره

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
اردلانی مهدی

اردلانی مهدی

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
6/4/2023 3:01:52 PM
Menu