سنندج

قبولی های کنکور سراسری سال 98 شهر سنندج

قادری کیانوش

قادری کیانوش

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
مهرزاد ثنا

مهرزاد ثنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

6سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
زارع چشمه منتش بیان

زارع چشمه منتش بیان

اقتصاد|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

7سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
الماسیان کوثر

الماسیان کوثر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
تورانی فریماه

تورانی فریماه

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

8سال کانونی / 111 آزمون

ریاضی
جراحی الهام

جراحی الهام

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

7سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
خوش نیت تینا

خوش نیت تینا

مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
نادری پارسا

نادری پارسا

اقتصاد|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

7سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
شهبازی کارو

شهبازی کارو

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

6سال کانونی / 99 آزمون

انسانی
فاتحی کرجو سارا

فاتحی کرجو سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
آقایی سنا

آقایی سنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
مرادی محمدسانیار

مرادی محمدسانیار

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
سهرابی روزبه

سهرابی روزبه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
پناهیده نارین

پناهیده نارین

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
سجادی سیدعارف

سجادی سیدعارف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
ابراهیمی اسرا

ابراهیمی اسرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
شیخی زاده نسا

شیخی زاده نسا

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
کریمی یوسف

کریمی یوسف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
جواهری هامان

جواهری هامان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
فریادی سارینا

فریادی سارینا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان- آزاد-بويم استان کردستان

4سال کانونی / 80 آزمون

زبان
اردلان پژمان

اردلان پژمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
زرنشان متین

زرنشان متین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
مرادی فرزین

مرادی فرزین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
ذبیح غلامی آرشام

ذبیح غلامی آرشام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
مردوخی آریان

مردوخی آریان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
صالحی کاوه

صالحی کاوه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
کریمی زانیار

کریمی زانیار

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
امین رسولی مظهر

امین رسولی مظهر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
سرابی سیده نشاط

سرابی سیده نشاط

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
سرابی سیده نغمه

سرابی سیده نغمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
الماسی جاف ساریا

الماسی جاف ساریا

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
اله ویسی ارغوان

اله ویسی ارغوان

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
مصطفایی منیب

مصطفایی منیب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رحمانی پارسا

رحمانی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
احمدی سارا

احمدی سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
کوکبیان سوران

کوکبیان سوران

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
رسول پور محمدمعین

رسول پور محمدمعین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سالمی بوکانی بهار

سالمی بوکانی بهار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
اسدی شاهد

اسدی شاهد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ذوالفقاری کوثر

ذوالفقاری کوثر

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فلاحی پورشاد

فلاحی پورشاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شیرزادی حامد

شیرزادی حامد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مرادی اسرا

مرادی اسرا

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
شاهمحمد نژاد احمد

شاهمحمد نژاد احمد

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
مخدوم ندا

مخدوم ندا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حمیدی پردیس

حمیدی پردیس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
هارونی برزان

هارونی برزان

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
حسینی سیده تارا

حسینی سیده تارا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 62 آزمون

ریاضی
منبری سعید

منبری سعید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
سرفرازیان محمد

سرفرازیان محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
امین فر پارسا

امین فر پارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
کریمی وریا

کریمی وریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رشیدی سیده میدیا

رشیدی سیده میدیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رسولی اسرا

رسولی اسرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کردستان

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
محمدی محمدکیان

محمدی محمدکیان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
حیدری علی

حیدری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
مرادخانی ساریسا

مرادخانی ساریسا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
رستمی آذین

رستمی آذین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
وفائی شینا

وفائی شینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صبوری فائزه

صبوری فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | پرديس خودگردان-نيمسال اول

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
مهرپویا مهراد

مهرپویا مهراد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسین پناهی متین

حسین پناهی متین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ترابیان زهرا

ترابیان زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حسینی هستی

حسینی هستی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
ساعدپناه پریا

ساعدپناه پریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
الیاسی مهشید

الیاسی مهشید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
کمانگرپور کارو

کمانگرپور کارو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رحیمی ژینو

رحیمی ژینو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قیطاسی کیانا

قیطاسی کیانا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

5سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
محمدیاری محدثه

محمدیاری محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
صادقی فرزان

صادقی فرزان

حقوق|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
نقالی سینا

نقالی سینا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اسدی تیژ تیژ یاسین

اسدی تیژ تیژ یاسین

فيزيک مهندسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
بخشیان رامیار

بخشیان رامیار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
غفوری اهون

غفوری اهون

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زندی ناوگران آزاده

زندی ناوگران آزاده

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
ناصری گزگزاره یاسین

ناصری گزگزاره یاسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
ابراهیمی محمدمبین

ابراهیمی محمدمبین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
زندی میدیا

زندی میدیا

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
کریمی کسری

کریمی کسری

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
قبادی شادن

قبادی شادن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بهرامی مبین

بهرامی مبین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مرادی معین

مرادی معین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
زمان فرسا نازنین

زمان فرسا نازنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اصلانی آریان

اصلانی آریان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زند کریمی واسع

زند کریمی واسع

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
یوسفی کاکه جوب پیام

یوسفی کاکه جوب پیام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نعمتی آریا

نعمتی آریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قادرمرزی مبین

قادرمرزی مبین

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
امیری محمدادیب

امیری محمدادیب

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
علیمحمدی پارسا

علیمحمدی پارسا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | محروم-بومي کردستان

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
احمدیان زانیار

احمدیان زانیار

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
یوسفی ژینو

یوسفی ژینو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کوهی کوشا

کوهی کوشا

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
شیروانی آرمین

شیروانی آرمین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
رضائی فاطمه

رضائی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
احمدی شادی

احمدی شادی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عذیری هاوژین

عذیری هاوژین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
عبداللهی طناز

عبداللهی طناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ستایش آیسان

ستایش آیسان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خادمی سارینا

خادمی سارینا

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
خرم کاویان

خرم کاویان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عزیزی پویا

عزیزی پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نادری بگه جان هلیا

نادری بگه جان هلیا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
علی زاده مرضیه

علی زاده مرضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فتحی نوید

فتحی نوید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
فصیحی مریم

فصیحی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شریعتی نیلوفر

شریعتی نیلوفر

فيزيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
شریعتی ساسان

شریعتی ساسان

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
یمینی پدرام

یمینی پدرام

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
شریعتی ثنا

شریعتی ثنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
محمدی هستی

محمدی هستی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
زندی ناوگران امیر

زندی ناوگران امیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
آئینی پریسا

آئینی پریسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حیدری پارسا

حیدری پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عزیزی سیران

عزیزی سیران

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
زندی ناوگران کاوان

زندی ناوگران کاوان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ویسی یادگار

ویسی یادگار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
غزایی سحر

غزایی سحر

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
زرین مهر مونا

زرین مهر مونا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
احمدی یاسمن

احمدی یاسمن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
منصوری هانیس حسنی

منصوری هانیس حسنی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رحمانی ارکان

رحمانی ارکان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
بهشتی وحید

بهشتی وحید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
احمدی ثنا

احمدی ثنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نریمانی امیررضا

نریمانی امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | ظرفيت مازاد-نيمسال دوم

5سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ملاولی مهنا

ملاولی مهنا

شيمي محض|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسین پناهی اسرا

حسین پناهی اسرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نامداری فرزام

نامداری فرزام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کریمی اسرا

کریمی اسرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
شرافمتمندان راشد

شرافمتمندان راشد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
حاجی میرزایی پریا

حاجی میرزایی پریا

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
یوسفی شینا

یوسفی شینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
محمدپناه زهرا

محمدپناه زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
بایزیدنژاد گشین

بایزیدنژاد گشین

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جویایی کاویان

جویایی کاویان

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سجادی سیدمحمدمبین

سجادی سیدمحمدمبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سلیمی نرانی مجتبی

سلیمی نرانی مجتبی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
بختیاری احسان

بختیاری احسان

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
محمدی اشکان

محمدی اشکان

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ملامیرزایی سنبل

ملامیرزایی سنبل

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حسینی سیده تارا

حسینی سیده تارا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ادمن مروه

ادمن مروه

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
امیری تارا

امیری تارا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شیخ احمدی محمدسام

شیخ احمدی محمدسام

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
وارسته محسن

وارسته محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فرهادی فاطمه

فرهادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کریمی نژاد ژینا

کریمی نژاد ژینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | پرديس خودگردان-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خورشیدی کاویان

خورشیدی کاویان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
آقایی نوید

آقایی نوید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
خرمی پور کیمیا

خرمی پور کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سجادی سیده آذین

سجادی سیده آذین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
میرزایی فرناز

میرزایی فرناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صادقیان محمدسروش

صادقیان محمدسروش

علوم مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
نصری آیدا

نصری آیدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
غلامی نازنین

غلامی نازنین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جواهری متین

جواهری متین

روانشناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سبحانی سپیده

سبحانی سپیده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حیدری کارو

حیدری کارو

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | نوبت دوم

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
سعیدی ثمر

سعیدی ثمر

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جعفری سیدزانا

جعفری سیدزانا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 38 آزمون

زبان
شکری نگین

شکری نگین

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
لطفی پارسا

لطفی پارسا

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زندی ساریسا

زندی ساریسا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
عقیلی هدیه

عقیلی هدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اسکندری نگار

اسکندری نگار

مهندسي شهرسازي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
شاه محمدی سیده پریسا

شاه محمدی سیده پریسا

علوم کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رضایی پردیس

رضایی پردیس

اقتصاد|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
تیمورهمدانی ماهان

تیمورهمدانی ماهان

نوازندگي موسيقي جهاني|دانشگاه هنر | روزانه-نوازندگان سازبادي

4سال کانونی / 36 آزمون

هنر
عنایتی تارا

عنایتی تارا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

زبان
ملکی صبا

ملکی صبا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
ضروری محمدمبین

ضروری محمدمبین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مرادیانی سبا

مرادیانی سبا

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
نقشبندی سیده دریا

نقشبندی سیده دریا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زندی متین

زندی متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خانه بیگی هیوا

خانه بیگی هیوا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کردستان

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حیدری نازنین

حیدری نازنین

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
مرادیان سونیا

مرادیان سونیا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
احمدی زانا

احمدی زانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امانتی نیکا

امانتی نیکا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نرگسی میلاد

نرگسی میلاد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدی دانیال

محمدی دانیال

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رستم پور نارین

رستم پور نارین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مرادی آریا

مرادی آریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
غلامی متین

غلامی متین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
علی اکبری احمد

علی اکبری احمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
فیاضی ارشیا

فیاضی ارشیا

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
ثقفی محمد

ثقفی محمد

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
قادری هستی

قادری هستی

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
اسمعیلی انور ستاره

اسمعیلی انور ستاره

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رش احمدی مانی

رش احمدی مانی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
سعادتمند البرز

سعادتمند البرز

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
شفیعی رامیار

شفیعی رامیار

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
حقمرادی کیان

حقمرادی کیان

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
آرام زهره

آرام زهره

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

زبان
ادهمی آرام

ادهمی آرام

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حاجبی ژوان

حاجبی ژوان

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
برائی پردیس

برائی پردیس

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
باوانی سارو

باوانی سارو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
کمانگر کانیا

کمانگر کانیا

طراحي صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

هنر
جمشیدی روژین

جمشیدی روژین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حمیدی سیده مهتا

حمیدی سیده مهتا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

زبان
محمدی کاویان

محمدی کاویان

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
پسندیده پارسا

پسندیده پارسا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
حریقی ثنا

حریقی ثنا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
اسدی سروش

اسدی سروش

شيمي محض|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
امانی مهسا

امانی مهسا

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
صیادی نیما

صیادی نیما

علوم کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
بهمنی محمدپارسا

بهمنی محمدپارسا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
دلیری کارن

دلیری کارن

رياضيات وکاربردها|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بهفر سبا

بهفر سبا

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
قوامی موسی

قوامی موسی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
وکیلی پیام

وکیلی پیام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
زارعی شهریار

زارعی شهریار

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
غلامی حدیث

غلامی حدیث

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سیار کیمیا

سیار کیمیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
برومند میلاد

برومند میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غلامی محمدرضا

غلامی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
میرزایی ملیکا

میرزایی ملیکا

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
لامعی ثنا

لامعی ثنا

اقتصاد|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شیخ اسماعیلی اسرا

شیخ اسماعیلی اسرا

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسینی پرهام

حسینی پرهام

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
احمدی کیانوش

احمدی کیانوش

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نصراللهی مبین

نصراللهی مبین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کیانی وحید

کیانی وحید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدی شوخان

احمدی شوخان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زندی نوید

زندی نوید

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
کاکاخانی هستی

کاکاخانی هستی

مهندسي شهرسازي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
امامت عبدالمجید

امامت عبدالمجید

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قاسمی علیرضا

قاسمی علیرضا

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مومنی محمدعلی

مومنی محمدعلی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قلوزه حدیث

قلوزه حدیث

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زندسلیمی نازیلا

زندسلیمی نازیلا

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
داودی محمد

داودی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رسولی آیدا

رسولی آیدا

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
امجدیان محمدرضا

امجدیان محمدرضا

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
کلاه قوچی اوین

کلاه قوچی اوین

طراحي صنعتي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
درخشی ژوان

درخشی ژوان

طراحي صنعتي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
کریمی متین

کریمی متین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رستمی شیلان

رستمی شیلان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
میرزایی هاوژین

میرزایی هاوژین

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
آلمانی سنور

آلمانی سنور

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
امینی دلشاد

امینی دلشاد

زبان وادبيات کردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ابراهیمی سیده صفورا

ابراهیمی سیده صفورا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
قوامی سنا

قوامی سنا

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
صراحیانی بیتا

صراحیانی بیتا

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
امجدی داریان

امجدی داریان

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احمدی سانیار

احمدی سانیار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدی محمد

محمدی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
دولتیار سولین

دولتیار سولین

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
اله ویسی اسرا

اله ویسی اسرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مظهری نگین

مظهری نگین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محمدی فائزه

محمدی فائزه

زيست شناسي گياهي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حیدری حمید

حیدری حمید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلطانی پدرام

سلطانی پدرام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
مرادی صهیب

مرادی صهیب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
لاهورپور سارا

لاهورپور سارا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صلواتی احسان

صلواتی احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | ظرفيت مازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
اسدی امید

اسدی امید

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسینی زینب

حسینی زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
باجلانی سینا

باجلانی سینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مردانپور مصطفی

مردانپور مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
الله ویسی هستی

الله ویسی هستی

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
محمدیان فرزان

محمدیان فرزان

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
حوریجانی سارا

حوریجانی سارا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
تاسا وریا

تاسا وریا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
لطیفی آریا

لطیفی آریا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادقی شیوا

صادقی شیوا

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
معالی سیده مهرو

معالی سیده مهرو

ارتباطتصويري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
مرادی مهراد

مرادی مهراد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نقشبندی سیده زه وزان

نقشبندی سیده زه وزان

روزنامه نگاري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
یوسفی سروش

یوسفی سروش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدپناه یاسین

محمدپناه یاسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سبحانی مرضیه

سبحانی مرضیه

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
فرجی هانیه

فرجی هانیه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
استوار ثنا

استوار ثنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
خدامرادپور هانا

خدامرادپور هانا

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گنجی معید

گنجی معید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
حق نژاد احسان

حق نژاد احسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
خضر سیده کیمیا

خضر سیده کیمیا

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ویسیان محمد

ویسیان محمد

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
زندکریمی مبین

زندکریمی مبین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
زارعی اردوان

زارعی اردوان

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عبداللهی آیناز

عبداللهی آیناز

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قصلانی پرهام

قصلانی پرهام

حقوق|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
رحمانی پدرام

رحمانی پدرام

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سرحدی فراز

سرحدی فراز

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آقابیگی مهدی

آقابیگی مهدی

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
هدایتی نیا سیده شیوا

هدایتی نیا سیده شیوا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاه جانی سینا

شاه جانی سینا

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
حاجی زاده روژان

حاجی زاده روژان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدی سینا

احمدی سینا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمدی سراب محسن

محمدی سراب محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دیهیم مبین

دیهیم مبین

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
سلیمی گوران

سلیمی گوران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شاه محمدنژاد صهیب

شاه محمدنژاد صهیب

شيمي کاربردي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
فروتن نیا آیلین

فروتن نیا آیلین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
علاقه بندی راضیه

علاقه بندی راضیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
کاظمی کامیار

کاظمی کامیار

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
گویلی کیلانه سینا

گویلی کیلانه سینا

جامعه شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بهرام رضائی محمد

بهرام رضائی محمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حیدری کوثر

حیدری کوثر

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
صالحی رامیار

صالحی رامیار

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مدبر مبینا

مدبر مبینا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نادری زهرا

نادری زهرا

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نگهدار پنیرانی کارو

نگهدار پنیرانی کارو

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 17 آزمون

زبان
کریمی ساریه

کریمی ساریه

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسینی ندا

حسینی ندا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

زبان
صادقی سیدمجید

صادقی سیدمجید

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
کمانگر شهلا

کمانگر شهلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بصیرنیا مهرداد

بصیرنیا مهرداد

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
وکیلی قصریان دریا

وکیلی قصریان دریا

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اللهمرادی آرمین

اللهمرادی آرمین

حسابداري|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ایوبی امیرآباد امیر

ایوبی امیرآباد امیر

جامعه شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صلواتی زیلان

صلواتی زیلان

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسینی زهرا

حسینی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شیخ احمدی سیده عهدیه

شیخ احمدی سیده عهدیه

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عامی کیمیا

عامی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نظری صدرا

نظری صدرا

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان- آزاد-بومي استان کردستان

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
طوسیان محمدشکور

طوسیان محمدشکور

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
مردانی علیرضا

مردانی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
فتحی زاده اسرین

فتحی زاده اسرین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
فلاحی ژینا

فلاحی ژینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
جلالی زاکو

جلالی زاکو

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدی رامین

محمدی رامین

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
صراحی نوره خبات

صراحی نوره خبات

مديريت صنعتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
عبدالهی زانا

عبدالهی زانا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
محمدزاده زهرا

محمدزاده زهرا

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
شانظری مسلم

شانظری مسلم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اردلان نگین

اردلان نگین

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
احمدی سیاوش

احمدی سیاوش

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
علی رمائی شادان

علی رمائی شادان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
نسیمی هانا

نسیمی هانا

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
ابراهیم پور پارسا

ابراهیم پور پارسا

علوم مهندسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
برمک الهه

برمک الهه

زبان وادبيات کردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
الفتی نرگس

الفتی نرگس

جغرافيا|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
افضلی عرفان

افضلی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
میانه گر شنیا

میانه گر شنیا

فيزيک|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صیدی اسرا

صیدی اسرا

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
صلواتی نارین

صلواتی نارین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
لطفی دانش

لطفی دانش

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
خلیل اللهی سروش

خلیل اللهی سروش

فقه وحقوق شافعي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غير انتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
قصری دربنده پگاه

قصری دربنده پگاه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
زارعی نگین

زارعی نگین

فيزيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
احمدی آریان

احمدی آریان

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فقیه سلیمانی یاور

فقیه سلیمانی یاور

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
فعله گری کوثر

فعله گری کوثر

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
محمودیان اسامه

محمودیان اسامه

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
امانی کامران

امانی کامران

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کوکبی شاداب

کوکبی شاداب

ادبيات نمايشي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
صفرنژادشلمانی صبا

صفرنژادشلمانی صبا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
جعفری خروسه سینا

جعفری خروسه سینا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
وکیلی سینا

وکیلی سینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زندی دنیا

زندی دنیا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مردانی آتوسا

مردانی آتوسا

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خردپروری متین

خردپروری متین

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
زبرجدی آریا

زبرجدی آریا

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
احمدی کمند

احمدی کمند

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نگهدار پنیرانی کاوه

نگهدار پنیرانی کاوه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کشکولی میشان الهه

کشکولی میشان الهه

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
عباس زاده پگاه

عباس زاده پگاه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
معروفی ناهید

معروفی ناهید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شیخی خشایار

شیخی خشایار

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدی خانقاه کامیار

محمدی خانقاه کامیار

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
نصرتی خالد

نصرتی خالد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
فیاضی پور سروش

فیاضی پور سروش

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مروتی سوشیان

مروتی سوشیان

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
حسینی پگاه

حسینی پگاه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
ندیمیان پارسا

ندیمیان پارسا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
آقامحمدنیا کیمیا

آقامحمدنیا کیمیا

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدی پرهام

محمدی پرهام

مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
محمدی سیامک

محمدی سیامک

مهندسي مکانيک|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
ساروقی متین

ساروقی متین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان- آزاد-بومي کردستان

1سال کانونی / 7 آزمون

زبان
حسن زاده نیکفر ژیار

حسن زاده نیکفر ژیار

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
بهمنی احسان

بهمنی احسان

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نیک رای صبا

نیک رای صبا

علوم ومهندسي اب|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
محمدرضایی آمانج

محمدرضایی آمانج

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ناصری مبین

ناصری مبین

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
امیری دل آرا

امیری دل آرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مرادی محسن

مرادی محسن

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/3/2023 7:31:27 PM
Menu